Publicatiedatum: 4 maart 2021

De huurprijzen van sociale huurwoningen worden dit jaar niet verhoogd. De regering heeft dat besloten op verzoek van de Tweede Kamer. Woningcorporaties krijgen hierdoor minder huur binnen, maar hoeven ook minder belasting te betalen. Wooncompagnie is blij met deze ontwikkeling. De huren van vrije sectorwoningen, zorgcomplexen en bedrijfs- en maatschappelijke ruimte mogen van de regering wel verhoogd worden. Wooncompagnie kiest er bewust voor om dat niet te doen. Dat is goed nieuws voor álle huurders van Wooncompagnie.

Verhuurderheffing
De overheid heeft beloofd deze maatregel te gaan compenseren door middel van een korting op de verhuurderheffing. De verhuurderheffing is een heffing die moet worden voldaan door verhuurders van huurwoningen. De opbrengst van de heffing gaat naar de overheid en belandt in de staatskas. Het alleen bevriezen van de huren, zonder compensatie, zou grote gevolgen hebben voor de uitgaven van woningcorporaties.

De afgelopen jaren heeft Wooncompagnie veelvuldig op de barricaden gestaan tegen de verhuurderheffing. ‘We gaan de komende jaren volop inzetten op nieuwbouw. Hieraan willen we gezien de wooncrisis absoluut niet tornen. Ieder jaar maken we ruim 12 miljoen over aan de overheid, wat we niet kunnen uitgeven aan nieuwbouw, verbeteren van wijken en het verduurzamen van woningen. Dat het bevriezen van de huren voor de overheid aanleiding is om de verhuurderheffing nu eens echt onder de loep te nemen, heeft ons alleen maar verheugd’, aldus Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie.

Gelijke monniken gelijke kappen
Wooncompagnie heeft zelf besloten ook de huren van de vrije sector huurwoningen, zorgcomplexen, bedrijfs- en maatschappelijke ruimtes niet te verhogen. Dit is geen besluit van de overheid, maar voor Wooncompagnie een logisch gevolg van de verwachte compensatie van de verhuurderheffing. Wooncompagnie vraagt geen euro meer dan nodig. Een lastenvermindering komt dan ook direct ten goede aan de huurders.

Als het tegenzit
Mochten huurders problemen hebben met het betalen van de huur, adviseert Wooncompagnie in een vroeg stadium contact op te nemen. Stefan van Schaik besluit: ‘Samen bekijken we hoe we kunnen werken aan een oplossing. Niemand hoeft zich namelijk te schamen als het even tegenzit’.