Publicatiedatum: 29 juli 2021

In 2020 werden we met de neus op de feiten gedrukt. Het was een jaar dat vroeg om veel flexibiliteit, creativiteit en inlevingsvermogen. In ons jaarverslag 2020 delen we graag de prestaties die wij vorig jaar met elkaar hebben kunnen neerzetten. Prestaties waar we wederom trots op kunnen zijn. Hieronder vindt u enkele highlights uit ons jaarverslag. Ook geven we u graag een beeld van onze ambities anno 2021.

Goede woningen, fijne buurten 
In 2020 hebben we ondervonden dat we allemaal kwetsbare mensen zijn die, als het erop aankomt, slechts beperkte invloed hebben op wat er met ons gebeurt. Dat heeft ons extra bewust gemaakt van de waarde van goed wonen, in een fijne buurt. Onze focus ligt daarom zeker niet alleen op duurzame woningen maar ook op duurzame relaties. Samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich prettig voelen in hun woning en woonomgeving.

Extra aandacht voor sociaal beheer
Sommige mensen zijn extra kwetsbaar, vanwege de invloed van corona en hun persoonlijke situatie. Onze buurtteams richtten zich het afgelopen jaar daarom met name op het sociaal beheer binnen wijken. Ze behandelden een recordaantal dossiers en leverden, samen met hun netwerkpartners, veel maatwerk.

Gezonde cijfers in een turbulent jaar 
Wooncompagnie heeft een financieel gezond jaar achter de rug, ondanks het feit dat we de jaarlijkse huurverhoging vanwege de pandemie drie maanden hebben uitgesteld. De organisatiekosten namen vanwege diezelfde pandemie af en de huurachterstanden bleven stabiel.

Samen blijven dankzij bijzondere woonconcepten
Met onze partners zetten we in op de realisatie van vernieuwende woonconcepten, zoals de Friese Vlaak in Volendam. In dit complex wonen mensen zelfstandig en op hun eigen manier, met professionele zorg binnen handbereik. Het uitgangspunt: samen zijn en samen blijven. Tot stand gekomen met collega corporatie De Vooruitgang, De Zorgcirkel, de gemeente Edam-Volendam en Wooncompagnie. Een samenwerking om trots op te zijn. 

Het beeld dat onze bewoners van ons hebben
Wij gaan voor tevreden bewoners. Ook in 2020 heeft het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) die tevredenheid gemeten. De uitkomsten zijn een belangrijke input voor het analyseren en verbeteren van onze planprocessen. Onze huurders waarderen ons met een 7,9. Een cijfer waar wij op onze beurt zeer tevreden mee zijn, al blijven we zoeken naar verbeteringen in onze dienstverlening. 

Een koerswijziging
Met de neus op de feiten gedrukt, hebben we onze Koers herzien. We gaan verder dan het aanbieden van goede, betaalbare woningen. De plek van een woning, het welzijn van bewoners, de situatie in buurten: ook deze zaken maken in onze ogen deel uit van onze volkshuisvestelijke opgave. Samen met onze medewerkers, bewoners en belanghouders gaan we ervoor zorgen dat mensen ‘goed wonen, in een fijne buurt’. Een buurt waar bewoners er, als het nodig is, voor elkaar zijn.