Publicatiedatum: 20 december 2022

De kerstman die in hoogsteigen persoon langskomt en je vervolgens trakteert op poffertjes en warme chocolademelk. Het overkwam de bewoners van het appartementencomplex aan de Zijperweg in Petten. Wooncompagnie nodigde hen onlangs uit voor een gezellig samenzijn in kerstsfeer. Want kerst is nu eenmaal dé tijd om elkaar te ontmoeten. Met het samenzijn wilde de corporatie de huurders meteen bedanken voor hun medewerking aan een bewonersonderzoek, dat nuttige verbeterpunten opleverde. De ultieme kerstgedachte: Wonen aan de Zijperweg wordt alleen maar leuker!

Wat kunnen we doen om uw complex en woongenot nog beter te maken? Dat was de insteek van het onderzoek dat Buurtteam Schagen van Wooncompagnie hield onder de bewoners van het complex aan de Zijperweg. Maar liefst 87 procent van de bewoners deed mee. Ze werden thuis bezocht door het buurteam. De huurders beoordeelden het complex met een 8,3 en het woongenot met een 7,9. Mooie cijfers, maar ruimte voor verbetering is er altijd, aldus het buurtteam.

Minder overlast, meer woongenot
Naar aanleiding van de persoonlijke gesprekken met de bewoners stelde Buurteam Schagen een aantal verbeterpunten op. Zo kan het woongenot verder worden verbeterd door overlast van buren en honden te beperken. Het buurteam heeft, met de inzet van verschillende hulpinstanties, een aantal bewoners op dit punt inmiddels kunnen bijstaan. Ook bestaat bij de bewoners de wens om bij voorkeur bewoners van 55 jaar en ouder woonruimte in het complex te bieden. Een wens waar de Wooncompagnie gehoor aan zal geven.

Betere schoonmaak, naamplaatjes bij brievenbus
Ook kwamen tijdens het onderzoek verbeterpunten naar voren over het complex. Zo zouden sommige schoonmaakwerkzaamheden beter kunnen worden uitgevoerd. Verder zien bewoners graag naamplaatjes bij de brievenbus en is er de wens voor zonnepanelen. Over dit soort zaken is het buurtteam in gesprek met de Vereniging van Eigenaren (VvE). Ook met een aantal andere wensen van de huurders is het team aan de slag gegaan. Aangedragen bouwkundige verbeterpunten aan het complex kunnen niet worden gerealiseerd omdat dit technisch gezien niet haalbaar is.

Gezelligheid en goede gesprekken
Tijdens het samenzijn waren, naast de bewoners van het complex, medewerkers van Wooncompagnie, Huurdersvereniging DOS, omwonenden, de wijkagent en verschillende instanties aanwezig. De aanwezigen kunnen terugkijken op een ontmoeting met veel gezelligheid, goede gesprekken en een onmiskenbaar kerstgevoel. Als dank voor hun medewerking aan het onderzoek kregen de huurders een attentie mee naar huis.