Publicatiedatum: 14 juni 2022

Goed wonen in een leefbare wijk, dat wensen we iedere bewoner toe. Wooncompagnie heeft hier een belangrijke rol in, maar de bijdrage van bewoners is hierin onmisbaar. Om te horen hoe u hier tegen aankijkt, houden we vanaf half juni een onderzoek. Onderzoeksbureau KWH voert dit voor ons uit.

Uitnodiging onderzoek
Is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan bestaat de kans dat u een uitnodiging ontvangt om mee te doen aan het onderzoek. KWH voert het onderzoek steekproefsgewijs uit. Ontvangt u op 16 juni een uitnodiging? Doet u alstublieft mee, zodat we een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen hoe betrokken u zich bij de buurt voelt en wat u van Wooncompagnie hierin verwacht. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Wilt u meer weten over onze kwaliteit van dienstverlening en de onderzoeken van KHW? U leest het hier.