Publicatiedatum: 13 maart 2020

De Rijksoverheid heeft besloten extra maatregelen te treffen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden en dienstverlening voor bedrijven.
Vanaf heden zijn bij Wooncompagnie een aantal maatregelen getroffen om (risico)contacten met klanten en relaties te beperken of te vermijden. Onze medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Dit betekent dat u als huurder, woningzoekende of relatie hier mogelijk iets van merkt.

Tot en met 6 april 2020 treffen wij de volgende maatregelen:

Klantcontacten

Bij klantcontacten op locatie verifiëren medewerkers vooraf of u of eventuele gezinsleden gezondheidsklachten hebben (verkouden, hoesten, koorts etc.) om te bepalen of de afspraak of werkzaamheden in de woning door kan gaan. Wij zijn daarbij extra zorgvuldig met risicogroepen zoals ouderen en ouders met baby’s.
Staat er met u al een afspraak gepland, bijvoorbeeld om uw huurcontract te tekenen? Wij nemen dan vooraf contact met u op om te vragen of u gezondheidsklachten heeft, in risicovol gebied bent geweest of behoort tot een kwetsbare groep.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten met meerdere bewoners of woningzoekenden komen te vervallen. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gesteld. Indien mogelijk wordt u hierover telefonisch geïnformeerd.

Reparaties/onderhoud

De onderhoudsdienst voert slechts beperkt reparatiewerkzaamheden uit. Uiteraard worden spoedeisende werkzaamheden opgepakt. U moet hierbij denken aan lekkages, algehele stroomstoringen en liftstoringen. Ook werkzaamheden die in collectieve ruimten moeten worden uitgevoerd en werkzaamheden buiten de woning worden uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de woning, wordt ook hier de vraag gesteld of er personen in de woning zijn die griepverschijnselen vertonen.

Wooncompagnie is gewoon bereikbaar voor het maken van reparatieverzoeken via 0900 20 22 373 of via www.wooncompagnie.nl. Tijdens het gesprek wordt aangegeven of de afspraak ingepland kan worden of dat Wooncompagnie op een later moment contact opneemt zodra werkzaamheden wel weer ingepland kunnen worden.
Bedrijven die in opdracht van Wooncompagnie werkzaamheden uitvoeren, hanteren zoveel mogelijk dezelfde werkwijze.

Telefonische en digitale bereikbaarheid

Telefonisch en digitaal is Wooncompagnie gewoon bereikbaar via 0900 20 22 373 of www.wooncompagnie.nl. Houd er wel rekening mee dat onze medewerkers vaker vanuit huis werken. Dit kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening of telefonische bereikbaarheid.

Wij vragen uw begrip voor de getroffen maatregelen.
Management en medewerkers van Wooncompagnie