Publicatiedatum: 5 januari 2023

Op 16 januari 2023 verandert het zoeken naar een sociale huurwoning. Er wordt dan gewerkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat bij Woonmatch Waterland en WoningNet Stadsregio Amsterdam krijgt hiermee te maken. Met dit nieuwe systeem kunnen zij straks zelf punten op- en afbouwen. En dat biedt kansen. Vooral voor de mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar geen of bijna geen inschrijftijd hebben.

Het nieuwe puntensysteem
Het nieuwe puntensysteem bestaat uit vier soorten punten. Wachtpunten, zoekpunten, situatiepunten en startpunten. Wachtpunten staat voor de inschrijftijd bij Woonmatch Waterland of WoningNet. Ieder jaar komt er een wachtpunt bij en blijven altijd behouden. Pas als iemand een nieuwe woning via WoningNet of Woonmatch accepteert gaan alle punten naar nul.

Startpunten voor jongeren
Naast de wachtpunten zijn er zoek- situatie en startpunten. Startpunten zijn er alleen voor jongeren met een jongerencontract die wonen in Amsterdam of Zaanstad. Als hun contract binnen een jaar afloopt kunnen zijn éénmalig 10 startpunten krijgen. Voorwaarde is wel dat zij zelf voor die tijd genoeg hebben gedaan om een woning te vinden.

Zoek- en situatiepunten
Zoekpunten zijn er voor iedereen. Die kan iedereen zelf opbouwen. En dan de situatiepunten. Deze zijn bedoeld voor mensen die dringend een woning nodig hebben omdat zij uit elkaar gaan en kinderen hebben of met het gezin ergens inwonen en geen eigen woning hebben. Situatiepunten zijn er ook voor pleegjongeren of jongeren met een Wmo-ondersteuning.

Opbouwen en afbouwen van punten
De nieuwe regels hebben gevolgen voor woningzoekenden die niet reageren op woningen of afspraken niet nakomen. Zij kunnen punten kwijtraken. Meestal is dat 1 zoekpunt. Bijvoorbeeld als een woningzoekende langere tijd niet reageert op woningen, een afspraak voor een bezichtiging niet nakomt of een woning weigert. De gevolgen zijn groter als dit vaker gebeurt. Dan kan een woningzoekende ook alle punten kwijtraken. Wachtpunten zijn een uitzondering. Die worden niet afgebouwd.

Eerder kans op een woning
Het nieuwe puntensysteem lost helaas het tekort aan woningen niet op. Het zorgt er wel voor dat een groep woningzoekenden die nu niet aan bod komt, straks de kans krijgt om eerder een woning te vinden. Voor huurders die een woning hebben en niet dringend op zoek zijn, verandert er niet veel. De inschrijftijd wordt straks omgezet naar wachtpunten. De regeling vervallen woonduur wordt omgezet naar wachtpunten.


Meer weten? Alle informatie staat op www.socialehuurwoningzoeken.nl

In onderstaande video wordt uitgelegd waarom er nieuwe regels komen voor Woonmatch Waterland en WoningNet.