Publicatiedatum: 28 september 2023

Op Winkelmadepark worden binnenkort weer nieuwe bewoners welkom geheten in het voormalige Thuishuis gebouw. Het gaat om vijf licht verstandelijk beperkte bewoners. Oók heel goed nieuws voor de ouders en jongvolwassenen (zie foto) van wooninitiatief De Downdriehoek. 

Nieuwbouw voor een hechte groep van negen jongvolwassenen met Down
Al geruime tijd geleden klopte De Downdriehoek aan bij Wooncompagnie om de mogelijkheden te verkennen van nieuwbouw en daarmee een eigen stek voor hun negen kinderen. Een hechte groep van negen waarvoor het vrijgekomen Thuishuis met 6 kamers simpelweg te klein was. Op donderdag 14 september heeft het bestuur van de Downdriehoek een belangrijke stap gezet. Samen met Wooncompagnie en PluZorg hebben zij een intentieverklaring ondertekend. Dit betekent dat er wordt toegewerkt naar een vergunningstraject voor nieuwbouw. De concrete uitvoering van de plannen met Bouwbedrijf Tuin staat gepland voor 2024.

Nieuwe huurders voor het voormalig Thuishuis 
Met een flink aantal kandidaten heeft Wooncompagnie de afgelopen periode het gesprek gevoerd. Hierbij is ook een afvaardiging van bewoners intensief betrokken. Bij het kiezen van de uiteindelijke top drie zijn alle bewoners van Winkelmadepark via de community app gevraagd hun stem uit te brengen. Ook de gemeente heeft haar top drie kenbaar gemaakt. Voor alle partijen is het heel fijn dat de uiteindelijke huurders in alle lijstjes in de top drie zijn geëindigd.  

Veel behoefte aan wonen in een betrokken gemeenschap
Stefan van Schaik, directeur-bestuurder: ‘We spreken duidelijk niet van een winnaar, want eigenlijk waren de partijen in de top drie allemaal erg geschikt om op Winkelmadepark een nieuw thuis te vinden. Het gaat dan uiteindelijk om zulke kleine details, wat eigenlijk jammer is. We gunnen het ze alle drie en zo blijkt maar weer dat de behoefte aan wonen in een betrokken gemeenschap hoog is’. Voor deze kleine groep huurders hoeven er relatief weinig bouwkundige aanpassingen gedaan te worden aan het intensief verbouwde Thuishuis. De grote gezamenlijke leefkeuken past helemaal bij hoe deze licht verstandelijk beperkten met elkaar wonen. Jessica Dekker, parttime community coach op Winkelmadepark: ‘De betrokken zorgorganisatie Pluzorg wil ook graag een bijdrage leveren het community concept op Winkelmadepark. Daarmee is uiteindelijk het Winkelmadepark zélf de winnaar’.

De betrokken zorgpartij Pluzorg is van plan ook zorg te leveren aan de toekomstige bewoners van de Downdriehoek. De vijf bewoners in het voormalig Thuishuis hebben geen continue zorg nodig, maar het is wel fijn dat er hulp in de buurt is. De gezelligheid van wonen in een hechte community op Winkelmadepark doet de rest.