Publicatiedatum: 16 januari 2023

Vanaf 16 januari veranderen de regels voor woningzoekenden op Woonmatch Waterland en WoningNet Stadsregio Amsterdam. Vanaf nu wordt er gewerkt met punten. Met dit nieuwe systeem bouwen woningzoekenden zelf punten op en af.  

Verschillende soorten punten
De huidige inschrijftijd is omgezet naar wachtpunten. Daarnaast kunnen extra punten worden opgebouwd, waardoor niet alleen de wachttijd meer bepalend is. Zo krijgen woningzoekenden met weinig tot geen inschrijftijd, zonder urgentie of andere voorrang, betere kansen om een woning te vinden.

Grote verandering, uitgebreide uitleg
De nieuwe regels zijn voor een deel van de woningzoekenden een grote verandering. Op de websites van Woonmatch Waterland en WoningNet staan daarom de nieuwe regels uitgebreid uitgelegd. Ook is een nieuw puntenoverzicht toegevoegd met een heldere uitleg over alle punten, inclusief illustraties en filmpjes.

Meer informatie via ons contactformulier
Woningzoekenden die bij Woonmatch Waterland staan ingeschreven, kunnen hun vragen over het nieuwe puntensysteem ook online stellen. Hiervoor vullen zij dit formulier in. Op zoek naar meer informatie? Op socialehuurwoningzoeken.nl staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar.

Effect meten
Om te weten wat de resultaten en effecten zijn van het nieuwe systeem wordt er gemonitord. Na drie jaar komt een uitgebreide evaluatie om te weten wat de effecten zijn. Gemeenten en corporaties laten dan onafhankelijk onderzoek doen. Tot die tijd wordt jaarlijks intern onderzoek gedaan naar de effecten.