Publicatiedatum: 23 juni 2023

Mogen bestuurders en toezichthouders van een woningcorporatie zelf woningen verhuren? Dat was de hoofdvraag in een uitzending van Nieuwsuur. Ook Wooncompagnie werd genoemd. Het ging over één van de toezichthouders die privé woningen verhuurt in de vrije sector.

Statement Raad van Commissarissen

Als Raad van Commissarissen (RvC) steunen we de volkshuisvestelijke koers van Wooncompagnie volledig en dragen wij deze ook actief uit. Met onze ervaring en gevarieerde achtergronden proberen wij zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Zo hebben we in onze RvC specialisten op het gebied van zorg & welzijn, maatschappelijk ondernemerschap, organisatieontwikkeling, volkshuisvesting, politiek en vastgoed.

 

Een lid van de RvC heeft zijn pensioenvoorziening georganiseerd in vrije sector huurwoningen. Het persoonlijk handelen van deze commissaris voldoet aan de huidige regels en schaadt Wooncompagnie niet. NOS /Nieuwsuur roept nu de vraag op of het ook passend is bij de rol van commissaris. Over deze vraag gaan wij binnen de RvC het gesprek aan. Bij dit gesprek zullen we ook rekening houden met de huidige situatie op de woningmarkt, de opvattingen van onze belanghouders en de rol die Wooncompagnie wil vervullen voor mensen met een middeninkomen. Ondertussen blijven we Wooncompagnie steunen in haar streven naar meer betaalbare woningen in Noord Holland.

 

Magdeleen Sturm
Namens de Raad van Commissarissen

 

 

Wooncompagnie ziet een woning als een plek om te wonen. Een thuis. Niet als een voorziening of een manier om geld te verdienen. Als organisatie timmeren wij flink aan de weg om te zorgen voor fijne buurten met voldoende woonaanbod voor mensen met weinig koopkracht. Wij zien dat mensen met een middeninkomen op dit moment onvoldoende bediend worden. Daarom proberen we voor deze doelgroep ook betaalbare vrije huur- en (sociale) koopwoningen te realiseren. Ook vraag ik regelmatig aandacht voor dit maatschappelijke vraagstuk bij de politiek en in de media. Wooncompagnie is dan ook blij dat huurprijzen in het middensegment vanaf 1 januari 2024 gereguleerd worden. De Raad van Commissarissen houdt onafhankelijk toezicht op Wooncompagnie en op onze activiteiten. Daarom is de Raad samengesteld uit mensen met verstand van zaken. Ik ben blij met die RvC en zijn diverse samenstelling.

 

Ik besef dat dit onderzoek de beeldvorming over de sector en wellicht ook Wooncompagnie geen goed zal doen. Daar baal ik ontzettend van omdat het afleidt van de enorme volkshuisvestingsopgave die wij hebben. Desalniettemin lopen de RvC en ik hier niet weg voor.

Wij blijven deelnemen aan het landelijke debat en scherpen ons beeld over wat wel en niet verenigbaar is met de rol van commissaris daarop aan. Als betrokken, betrouwbare en benaderbare maatschappelijke organisatie leggen we daarover verantwoording af aan onze belanghouders en aan de samenleving.

 

Stefan van Schaik
directeur-bestuurder Wooncompagnie