Publicatiedatum: 18 februari 2021

Landelijke Actieagenda Wonen
Deze week presenteerde een unieke coalitie van 34 organisaties de landelijke Actieagenda Wonen. De boodschap is duidelijk: ‘Er moet veel gebeuren om het wonen in Nederland te verbeteren. Wij willen aan de slag en hebben daar concrete plannen voor. Politiek: doe met ons mee en maak deze plannen mogelijk.’ Ook de woningcorporaties uit de regio Alkmaar ondersteunen deze agenda en roepen de landelijke politiek op om mee te doen.

Joke van den Berg, bestuurder van Woonwaard: “Ruim 200 reacties op een vrijkomende sociale huurwoning in Alkmaar is tegenwoordig geen uitzondering, helaas. Ook in onze regio zien we dat de woningmarkt moeizaam functioneert, de doorstroming stagneert en dat de wachttijden stijgen. Zo is de gemiddelde inschrijftijd bij het SVNK voor een eengezinswoning 9 jaar. Ook voor jongeren zien we dat de kans op een woning erg klein is.”

Nieuwbouw sociale huur
In de Actieagenda bieden woningcorporaties, marktpartijen en gemeenten gezamenlijk aan om voldoende sociale huur te bouwen: 25% van alle nieuwbouw. In de regio wordt dat aandeel nu lang niet gehaald. Er wordt weliswaar gestuurd op 30% sociale woningbouw, maar dit wordt veel te vaak ingevuld met sociale koop. Dit is financieel onbereikbaar voor veel mensen.

Unieke coalitie: meer dan woningbouw
De Actieagenda gaat over meer dan over woningbouw alleen. Het draait om leefbare buurten, betaalbare woningen en verduurzamen. Daarom vinden de corporaties in de regio het zo belangrijk dat een brede coalitie van marktpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties de handen ineen slaat via deze agenda. Het is een unieke coalitie die echt verbetering kan brengen. Een nieuw kabinet zou zo’n breed gedragen kans niet mogen afslaan.

Afschaffing verhuurderheffing
Woningcorporaties in Nederland dragen jaarlijks ruim €2 miljard af aan het Rijk in de vorm van verhuurderheffing. Daarvan kwam ruim €30 miljoen van de corporaties in deze regio. De woningcorporaties in de regio pleiten al jaren bij het Rijk om deze heffing af te schaffen. Er is geen beter doel voor dit geld, dat door huurders wordt opgebracht, dan het zorgen voor voldoende betaalbare, duurzame woningen en leefbare buurten. De Actieagenda Wonen laat zien dat het geld hard nodig is voor de noodzakelijke oplossingen. Van den Berg: “Als de verhuurderheffing in tact blijft lopen we als corporaties in de regio over enkele jaren tegen onze financiële grenzen aan voor investeringen in nieuwbouw en verduurzaming”.

Financiering van verduurzaming

Ook roepen de corporaties het Rijk op om mee te investeren in de verduurzaming van woningen en wijken. Samen met gemeenten en huurdersorganisaties maken de corporaties in de regio zich hard om klimaatverandering tegen te gaan en de C02-uitstoot te reduceren. Tot en met 2024 sluiten de corporaties in de regio naar verwachting 1.461 woningen aan op het warmtenet. De verduurzaming van huurwoningen gaat gepaard met minimaal gelijkblijvende woonlasten voor huurders. Hier staat een forse investering tegenover van de woningcorporaties. Deze manier van investeren is eindig. Daarom vragen de corporaties het Rijk om mee te investeren en de juiste middelen en randvoorwaarden te creëren om de verduurzaming van woningen en wijken te realiseren.