Publicatiedatum: 4 november 2022

Oudste bewoonster mevrouw Wijnker-Appelman (93): ‘Zoveel verandert er niet’


‘Dat mijn woning wordt overgedragen aan een andere corporatie vind ik geen probleem. Er verandert niet veel voor mij. Je ziet alleen een andere naam op het bankafschrift en ach: die twee namen lijken toch op elkaar.’ Dat zegt mevrouw C. Wijnker-Appelman (93) uit Nibbixwoud. Zij is één van de bewoners (en meteen de oudste) die een andere huisbaas krijgt.

Een persoonlijke verrassing voor mevrouw Wijnker
Na de officiële ondertekening bij de notaris bezochten directeur-bestuurders Ab Gieling van De Woonschakel en Stefan van Schaik van Wooncompagnie de oudste bewoonster in Nibbixwoud. Zij verrasten mevrouw Wijnker met een feestelijke verjaardagstaart en een bos bloemen. Mevrouw Wijnker vierde afgelopen zondag nog haar 93e verjaardag.

Kennismaking met De Woonschakel in Café Stam
Tijdens een inloopmiddag in Café Stam in Wognum konden alle huurders van deze woningen kennismaken met de nieuwe huurbaas en kregen zij allerlei informatie. Ook lichtten directeur-bestuurder van De Woonschakel de overdracht toe.‘ Woningcorporaties in de regio staan voor grote opgaven,’ aldus directeur-bestuurder Stefan van Schaik. ‘Door samen te werken kunnen we meer bereiken.’

Letterlijk in de buurt
De Woonschakel verhuurt ruim 6.000 woningen in West-Friesland en is voor huurders letterlijk in de buurt. Wooncompagnie verhuurt relatief weinig woningen in deze omgeving. ‘Door de overdracht onttrekken wij geen woningen aan de sociale huurwoningenvoorraad in West-Friesland, maar hevelen wij een volkshuisvestelijke taak over aan een collega corporatie uit de buurt. De Woonschakel is hierdoor in staat haar volkshuisvestelijke opgave in West-Friesland optimaal in te vullen.’

Een logische keuze
De Woonschakel is volgens Van Schaik in meer opzichten een logische keuze. ‘Zij zijn de grootste plattelandscorporatie van West-Friesland en hebben, net als Wooncompagnie, grote aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en betaalbaarheid.’ Wooncompagnie wil zich meer focussen op de vijf kerngemeenten Purmerend, Waterland, Edam-Volendam, Schagen en Hollands Kroon. ‘Met de verkoop verkrijgen wij extra investeringscapaciteit voor de vijf kerngemeenten. Ook kunnen wij onze organisatietijd en -capaciteit nog meer richten op de opgaven in deze gemeenten.’

Mooie aanvulling
‘Wij zijn verheugd dat we ruim 470 woningen aan onze woningvoorraad kunnen toevoegen,’ sprak Ab Gieling, directeur-bestuurder van De Woonschakel. ‘Deze betaalbare sociale huurwoningen zijn een mooie aanvulling op onze portefeuille. Wij heten alle nieuwe bewoners van harte welkom bij De Woonschakel en gaan ervan uit dat zij zich snel thuis voelen bij onze corporatie.’

Voor bewoners verandert er op zich vrij weinig. De huurovereenkomst wordt per 1 november 2022 overgenomen door De Woonschakel en loopt onder precies dezelfde voorwaarden door. Wel moeten huurders voor het melden van reparatieverzoeken en het stellen van vragen, voortaan contact opnemen met de nieuwe huurbaas. De bewoners kregen eerder een brochure en flyer toegestuurd, met alle relevante informatie op een rij.

Blij met de woning
Bewoonster mevrouw Wijnker-Appelman wil graag haar dank uitspreken richting Wooncompagnie. ‘Ik ben altijd blij geweest met mijn seniorenwoning. De woning is vrij ruim en altijd perfect onderhouden. Dat mag ook wel eens worden gezegd.’