Publicatiedatum: 28 september 2021

Donderdag 23 september hebben wethouder Thijs Kroese en wethouder Dick Butter samen met de wooncorporaties het sociaal woonakkoord gepresenteerd en ondertekend. In het sociaal woonakkoord hebben de gemeente Purmerend en Beemster afspraken met de woningcorporaties vastgelegd: tot 2030 worden er 3600 sociale huurwoningen (2700 netto) en 1200 betaalbare middeldure woningen gebouwd.

In Beemster en Purmerend wordt al flink gebouwd, maar de woonvraag blijft onverminderd groot. De gemeente wil woningen in verschillende segmenten aanbieden. Om dit voor elkaar te krijgen zijn aanvullende afspraken gemaakt in het sociaal woonakkoord, als uitwerking van de prestatieafspraken uit 2021-2024. Het doel van deze afspraken is om op middellange termijn samen te werken aan voldoende beschikbare en betaalbare woningen, waarbij wordt gewerkt aan vitale, leefbare en inclusieve buurten met een variëteit aan woningaanbod. Het sociaal woonakkoord is een samenwerking tussen gemeenten Purmerend en Beemster, Intermaris, Rochdale, Wooncompagnie, Woonzorg NL en de huurdersverenigingen.

Samen doen
Wethouder Thijs Kroese: ‘De afgelopen jaren zijn enorme stappen gezet in de strijd tegen de woningnood. We hebben beleid gemaakt dat ervoor zorgt dat we de juiste woningen bouwen en veel projecten, zowel in Beemster als Purmerend, zijn van de grond gekomen. Om de ingeslagen weg nog verder te bekrachtigen, is het belangrijk dat we elkaar opzoeken en dat we het samen gaan doen. Met elkaar de schouders eronder zetten. Met dit akkoord laten we aan al onze inwoners zien: wij geven thuis’.

Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris, gaf namens de woningcorporaties aan dat dit akkoord uniek is. 'Met Purmerend willen en kunnen we dit soort afspraken maken omdat we de afgelopen vier jaar in onze samenwerking hebben gemerkt dat we zo’n grote ambitie ook waar kunnen maken.'

Afspraken
De afspraken gaan over afstemming en samenwerking. Het woonakkoord is in nauwe samenwerking tussen corporaties, gemeenten en huurdersverenigingen opgesteld.

Het sociaal woonakkoord gaat in op de manier waarop onduidelijkheden en obstakels in de processen kunnen worden weggenomen, waarbij aspecten als parkeren, welstand en kostenverhaal een rol spelen.

In het nieuwe woonakkoord wordt, naast sociale huur, ook aandacht gegeven aan betaalbare koop, middeldure huur en doorstroming. In die categorie is de vraag namelijk ook groot.

Het sociaal woonakkoord is te lezen op www.purmerend.nl/sociaalwoonakkoord.