Publicatiedatum: 20 oktober 2020

Tien woningcorporaties uit Noord-Holland introduceren een eenvoudige manier voor hun huurders om sociale huurwoningen met elkaar te ruilen. Via de websites van Woonmatch West-Friesland, Woonmatch Waterland en Woonmatch Kop van Noord-Holland kunnen huurders, die op zoek zijn naar een andere woning, zich nu direct aanmelden als geïnteresseerde en hun woning op ruilmijnwoning.nl adverteren. De betrokken corporaties willen daarmee huurders een extra mogelijkheid geven om sneller een beter passende woning te vinden door te ruilen.

Een lange adem
Het is algemeen bekend dat veel mensen op zoek zijn naar een geschikte huurwoning, terwijl het aanbod zeer beperkt is. Voor het vinden van een passende huurwoning moeten woningenzoekenden helaas een lange adem hebben. Dat geldt ook voor woningzoekenden die nu al in een huurwoning wonen. Er zijn veel huurders die, zonder dat ze het weten, eigenlijk op elkaars woning zitten te wachten. Een woning kan nu bijvoorbeeld te klein, te groot of juist te duur zijn. Of de wens leeft voor een gelijkvloerse woningen of om dichter bij werk, voorzieningen of familie te wonen.

Het nieuwe woningruilplatform verruimt voor huurders het aanbod van woningen. Zij krijgen de aangeboden woningen van alle tien aangesloten corporaties te zien. Via Woonmatch wordt dit met een druk op de knop inzichtelijk en is het proces van aanbieden, zoeken en ruilen heel eenvoudig geworden. Een bijkomend voordeel van woningruil is dat de opgebouwde inschrijfduur of wachttijd behouden blijft.

De woningnoodpuzzel
De tien corporaties hopen met deze service een doorstroming van de sociale huurwoningen op gang te brengen. Met een woningtekort van landelijk ruim 300.000 woningen op dit moment is de nijpende situatie in de sociale huursector zeer zorgelijk. Met dit initiatief pogen de woningcorporaties een stukje bij te dragen aan deze gecompliceerde puzzel en meer woningzoekenden te kunnen voorzien van een woning die aansluit bij hun wensen en behoeften.

 

Het integreren van de woningruilmodule binnen Woonmatch is een initiatief van tien woningcorporaties in Noord-Holland, te weten:

  • Regio Waterland: Intermaris en Wooncompagnie
  • Regio West-Friesland: Woningstichting Het Grootslag, Intermaris, Gemeente Koggenland, Gemeente Opmeer, Welwonen, De Woonschakel, Woonzorg en Wooncompagnie
  • Regio Kop van Noord-Holland: Woningstichting Anna Paulowna, Woningbouwvereniging Beter Wonen en Wooncompagnie.