Publicatiedatum: 1 februari 2021

Drugsproductie is een groeiend probleem in Noord-Holland. Niet alleen neemt het aantal hennepplantages toe, we zien ook een stijging van het aantal drugslabs waarin synthetische drugs zoals XTC en amfetamine worden geproduceerd.


De productie van drugs is levensgevaarlijk. Het kan zorgen voor brand- en ontploffingsgevaar, chemische stoffen en giftige gassen, en vervuiling van leiding- en grondwater. Bovendien trekt drugsproductie criminaliteit aan, zoals geweld, afpersing en bedreigingen. Dit zorgt voor een onveilige omgeving.

Oplettende Noord-Hollanders kunnen zélf bijdragen aan het opsporen en voorkomen van hennepkwekerijen en drugslabs. Hiermee vergroten we samen de veiligheid in onze woon-, werk- en leefomgeving.

Herkent u de signalen van een hennepkwekerij of drugslab in uw buurt? Of heeft u een vermoeden hiervan?
Meld dit dan bij de politie. Als u een anonieme melding wilt doen, kunt u hiervoor terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Zo helpt u de overheid verder onderzoek te doen, indien nodig op te treden, en de drugsproductie in Noord-Holland een halt toe te roepen.