Publicatiedatum: 21 oktober 2020

Met het plaatsen van de laatste kappen heeft aannemer KBK bouwgroep uit Volendam het hoogste punt bereikt bij 24 sociale huurwoningen in de Beemster. De woningen worden gebouwd als onderdeel van het nieuwbouwplan De Nieuwe Tuinderij Oost, 2e fase. BPD ontwikkelde hier 12 beneden- en 12 bovenwoningen voor woningcorporatie Wooncompagnie.

Een heuglijk feit, maar nog geen hoogtepunt

Wooncompagnie verwacht dat de woningen voor de komende zomer in de verhuur kunnen gaan. ‘Het toevoegen van extra woningen aan onze voorraad is altijd een zeer heuglijk feit. We zijn ontzettend blij dat wij binnenkort weer 24 huishoudens kunnen helpen aan een woning. Wij zijn BPD en de gemeente Beemster dankbaar voor deze mogelijkheid’, aldus Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie. ‘Maar het is helaas wel een druppel op de gloeiende plaat. Het lukt ons met deze aantallen nog niet om het woningtekort in te lopen.’

Flinke nieuwbouw opgave in de Beemster
De woningbouwproductie moet op gang blijven om de groeiende vraag op te vangen en tegelijkertijd het woningtekort weg te werken. In de gemeente Beemster is en wordt veel gebouwd. Het is echter ook van belang om voldoende sociale huurwoningen toe te voegen zodat ook mensen met weinig koopkracht in Beemster een thuis kunnen vinden. Er komen helaas nog te weinig locaties voor sociale huur beschikbaar waardoor Wooncompagnie de wachttijden voor een sociale huurwoning steeds verder ziet oplopen. ‘Wij willen dit tij graag keren, maar hebben onvoldoende ontwikkellocaties in Beemster’ aldus Stefan van Schaik ‘Wij hebben hiervoor echt onze partners en in het bijzonder de gemeente Beemster nodig.’

Samen krijgen we de woningnood onder controle
De prestatie-afspraken met de gemeente Beemster over de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente lopen af in 2021. ‘Waar het vroeger vooral om bouwen ging liggen de opgaven nu veel breder, waaronder op betaalbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid en de samenwerking rond wonen, zorg en welzijn. De gemeente ziet deze meerjarige prestatieafspraken als een nieuwe basis voor onze structurele samenwerking om samen de woningnood eronder te krijgen’, aldus wethouder Dick Butter van de gemeente Beemster.