Publicatiedatum: 5 december 2019

Heeft u het in de krant gelezen? De corporaties die zijn aangesloten bij de actie #ikwileenhuis hebben een brief geschreven naar de verantwoordelijke minister.


Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte. In Nederland komen steeds meer mensen die dakloos zijn, tijdelijk, te klein of te groot wonen omdat ze te lang moeten wachten op een passende (huur)woning. Daarom tekenden bijna 200 woningcorporaties bezwaar aan bij de belastingdienst tegen de verhuurderheffing bij de Belastingdienst. Een extra belasting voor corporaties. 

 

Ons punt: door die (extra) heffing, opgebracht door mensen die in een sociale huurwoning wonen, is er minder geld beschikbaar voor corporaties om te doen waarvoor ze er zijn: een brede sociale huursector voor iedereen. Door de heffing blijft er minder geld over om te investeren in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming.

 

De inspecteur zegt: over zulke principiële bezwaren mag ik niet oordelen. Daarom deze brief aan de minister.

 

De brief met bijlagen kunt u hier lezen.

Brief aan de minister
Bijlage 1 - bezwaarschrift verhuurderheffing
Bijlage 2 - reactie minister op Kamervragen over bezwaarschrift
Bijlage 3 - uitspraak belastingdienst bezwaarschrift