Publicatiedatum: 26 februari 2021

Er komt regelmatig veel informatie op huurders af. Via brieven, flyers of het bewonersblad ‘Woonvenster’ blijft Wooncompagnie graag in nauw contact met haar bewoners. Het veranderen en vergroten van het lettertype moet eraan bijdragen dat alle bewoners goed bereikt worden.

Niet iedereen leest even gemakkelijk
Wooncompagnie denkt graag aan al haar bewoners. Zo zijn er bewoners die de Nederlandse taal nog niet goed onder knie hebben, of te kampen hebben met dyslexie. Ook houdt Wooncompagnie rekening met bewoners op hoge leeftijd, die soms te maken krijgen met slechtziendheid. Tenslotte wordt ook de grote groep leesbrildragers niet vergeten.

Een tandje groter
‘Het lettertype in onze brieven, folders en bewonersblad kon wel een tandje groter. Ik ben mij daar pas echt bewust van geworden toen ik in mijn eigen omgeving geconfronteerd werd met de hindernissen van iemand met dyslexie’, aldus Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie. ‘De groep huurders die we met zo’n klein gebaar beter kunnen bereiken, is veel groter dan je in eerste instantie denkt’. 

Verstoken van nuttige of leuke informatie
Door corona zijn we helaas nog meer afhankelijk geworden van communicatie op afstand. Als je door een slechtere leesbaarheid ook nog verstoken blijft van informatie, word je wereld steeds kleiner. Wooncompagnie vindt het belangrijk dat haar bewoners zich met elkaar verbonden blijven voelen en ze weten dat ze niet alleen staan. Daarbij is de leesbaarheid van wat je deelt heel essentieel.

Het compleet vernieuwde bewonersblad ‘Woonvenster’ valt eind maart op de mat bij bijna 14.000 huurders. Wooncompagnie verwacht dat de bewoners veel meer ‘lezersgemak’ gaan ervaren. En van gemak kan iedereen wel wat gebruiken in deze lastige tijd.

Achtergrondinformatie
Ongeveer 1,3 miljoen inwoners van Nederland tussen de 16 en 65 jaar heeft door verschillende oorzaken moeite met lezen.


Test

Bronnen

www.oogvereniging.nl/leven-werken/alle-onderwerpen/boeken-lezen/handreiking-bruikbaarheid-gedrukte-tekst/


www.zwijsen.nl/inspiratie/zwijsen-dyslexie-font-lettertype-voor-dyslectici


.