Publicatiedatum: 1 mei 2019

Wooncompagnie worstelt met fictieve winst over 2018:

‘Onze winst zit in stenen, we kunnen er niets mee’

De jaarcijfers van Wooncompagnie over 2018 laten een totaal vertekend beeld zien. Op papier werd een aanzienlijke winst gemaakt, terwijl de woningcorporatie in werkelijkheid juist alle zeilen moet bijzetten om duurzaamheidsprojecten te bekostigen en woningen betaalbaar te houden. De fictieve winst wordt veroorzaakt door de waardestijging van het woningbezit. ‘De winst zit dus in stenen, we kunnen er niets mee,’ verduidelijkt directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. Dankzij de ‘winst’ moet de corporatie wél een hoger bedrag aan Verhuurdersheffing betalen. Dat is bijzonder krom, vindt Van Schaik. ‘De overheidsheffing is een blok aan ons been. Door de heffing zijn er namelijk steeds minder middelen beschikbaar voor verduurzaming, renovaties, nieuwbouw of beperking van een huurverhoging.’

 

Niet vol te houden
Op dit moment gaat een kwart van de huuropbrengsten van Wooncompagnie naar de overheid. Wooncompagnie betaalt in 2018 € 12,9 miljoen aan Verhuurdersheffing, in 2019 loopt dat bedrag op tot € 13,2 miljoen. ‘Tegelijk wil de overheid dat we kwetsbare groepen huisvesten, de huren laag houden en ons bezit verduurzamen, zodat er minder energie wordt gebruikt. Dat is op deze manier niet vol te houden, zelfs niet voor een financieel gezonde organisatie als Wooncompagnie,’ zegt Van Schaik.

 

Jaarverslag 2018
Wooncompagnie presenteerde deze week haar jaarverslag 2018 dat een fictieve winst laat zien van 186 miljoen euro. ‘Voor een sociale verhuurder is zo’n enorme winst natuurlijk vreemd,’ stelt Stefan van Schaik. ‘De winst levert ons niets op, tenzij we woningen verkopen. Dat is in onze visie juist niet de bedoeling. Als we verkopen en ons bezit verkleinen om de steeds hogere rekening van de overheid te betalen, hollen we onze taak uit. Wij kiezen dan liever voor minder investeren in het verduurzamen van huizen, al draagt Wooncompagnie duurzaamheid nog steeds zeer hoog in het vaandel.’


De échte winst is voor de huurders
De werkelijke winst die Wooncompagnie in 2018 boekte, was voor de huurders, benadrukt de directeur-bestuurder: ‘We legden de basis voor aanzienlijk meer nieuwbouw, breidden onze buurtteams uit en isoleerden een groot aantal woningen. Daarnaast vroegen we opnieuw een zeer geringe huurverhoging. We blijven er alles aan doen om ons op deze manier in te zetten voor onze huurders, al maakt de Verhuurdersheffing het ons steeds moeilijker.’