Uw zorg voor uw woning en woonomgeving
De kwaliteit van de woonomgeving is van grote invloed op de leefbaarheid. Hiervoor is meer nodig dan goed onderhoud door ons als corporatie. Het is van groot belang dat u als huurder
zelf ook uw verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot uw woning en woonomgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van kleinschalig onderhoud. U kunt dit zelf doen
of hiervoor een Service Abonnement bij ons afsluiten. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor gebreken, reparaties en/of onderhoud veroorzaakt door uw gedragingen als bewoner(s); het zogenaamde bewonersgedrag.

Uw eigen verantwoording

Bij de vraag wie een beschadiging, verstopping, onderhoud of gebrek moet verhelpen, kijken we eerst naar de oorzaak. Is het ontstaan door toedoen van als huurder of door toedoen van degenen waar u verantwoordelijk voor bent (=bewonersgedrag), dan moet u het zelf verhelpen en bekostigen. Ook als de schade voortvloeit uit onbewust of onbedoeld gedrag. Ondeskundigheid of het onjuist gebruik van de woning kunnen ook leiden tot onderhoud waar u zelf verantwoordelijk voor bent.

Voorbeelden van uw eigen verantwoording:
• Het vervangen van sleutels en sloten door het verliezen of afbreken van de sleutels.
• Het openen van de deur (door een expert) als gevolg van buitensluiting.
• Schade door bevriezing van leidingen, als u onvoldoende maatregelen heeft getroffen om dit te voorkomen.
• Schade aan deuren of ramen door het open- of dichtwaaien. Dit geldt ook voor uitgewaaide (dak)ramen en uit de hand gewaaide deuren. Haal, om dit zoveel mogelijk te voorkomen, uw losse spullen en plantenbakken van uw balkon en uit uw tuin als er storm verwacht wordt. Sluit ook ramen en deuren. Daarmee voorkomt u stormschade voor eigen rekening.
• Verstopping in het toilet door bijvoorbeeld wc-blokjes, luiers, tampons of frituurvet.
• Verstopping in de gootsteen veroorzaakt door etensresten of andere vormen van vaste stoffen. Voorbeelden hiervan zijn vet(jus), etensresten of koffiedik.
• Vochtoverlast ontstaan doordat de woning slecht is geventileerd.
• Aanwezigheid van ongedierte als de woning niet of onvoldoende schoon wordt gehouden.

Wat als bewonersgedrag de oorzaak is?
Als (achteraf) is vastgesteld dat de beschadiging, verstopping, onderhoud of gebrek onder uw verantwoording valt, dient u dit zelf voor eigen rekening te verhelpen. Als de reparatie voor uw rekening is, maar uitgevoerd wordt door (externe partijen van) Wooncompagnie, ontvangt u soms pas na enkele maanden tot een half jaar de factuur. Dit komt omdat het proces van het indienen van het reparatieverzoek tot het sturen van een factuur via diverse partijen gaat. Mocht u tussentijds willen weten wat de stand van zaken is van uw reparatie en de bijbehorende factuur, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 088 17 18 190.

Snel naar:
Service Abonnement
Direct een Service Abonnement aanvragen

 

Heeft u een vraag?