Eenmalige huurverlaging

Onlangs is de wet ‘Eenmalige huurverlaging 2023’ aangenomen. In deze wet staat dat bewoners van een sociale huurwoning per 1 juli 2023 een huurverlaging kunnen krijgen wanneer zij een laag inkomen hebben. Hieronder lees je wanneer je hiervoor in aanmerking komt en of je zelf actie moet ondernemen.

Voor wie geldt de eenmalige huurverlaging?
Je komt per 1 juli 2023 in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging als:
• De huurprijs hoger is dan € 575,03 (prijspeil 2023) én
• je een laag inkomen hebt. Hierbij wordt gekeken naar het geregistreerd verzamelinkomen in 2021.

Wat is een laag inkomen?
Dit is afhankelijk van het aantal personen in je huishouden. De inkomensgrenzen voor huurverlaging zijn:

 Let op: Heb je inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Hun inkomen telt niet mee.

Je hoeft de huurverlaging niet zelf aan te vragen als je in 2021 een laag inkomen had.
De Belastingdienst laat Wooncompagnie weten welke huurders een laag inkomen hebben en in aanmerking komen voor huurverlaging. We verlagen voor deze huurders op 1 juli 2023 automatisch de huurprijs naar € 575,03. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, ontvang je hierover voor 1 juni bericht van ons.

Je vraagt de huurverlaging zelf aan als je na 2021 een laag inkomen hebt.
Als je inkomen na 2021 is gedaald en je nu een laag inkomen hebt, vraag je de huurverlaging zelf aan bij Wooncompagnie. Dit kan tot uiterlijk 30 december 2024. Voorwaarde is dat jouw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft.

Je vraagt de huurverlaging schriftelijk bij ons aan. 
Hiervoor kan je een mail sturen naar huurbetaling@wooncompagnie.nl. In de mail toon je aan dat je al minstens zes maanden een laag inkomen hebt, waardoor je mogelijk in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. Als bijlagen stuur je mee:
• een bewijs van je inkomen. Als je in 2022 een daling van het (belastbaar) inkomen hebt gehad, dan vragen wij je een verklaring van het belastbaar inkomen van de Belastingdienst aan te leveren bij Wooncompagnie. Je kunt dit overzicht opvragen bij de Belastingdienst:

Via de website van de Belastingdienst
Ga naar Mijn Belastingdienst. Je moet hier inloggen met DigiD.
- klik rechts in het beeldscherm op 'Mijn gegevens'
- ga naar het menu 'Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen'
- klik op 'Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken'
- kies het meest recente jaar en klik op 'Inkomensverklaring opvragen'
- het bestand opent in een nieuw venster.

Lukt het niet via de website van de Belastingdienst? Bel dan 0800-0543
Je kunt de inkomensverklaring ook telefonisch opvragen bij de Belastingdienst. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat je de verklaring binnen hebt. Het opvragen van de inkomensverklaring is gratis. Het telefoonnummer van de Belasting Telefoon is 0800-0543. Houd je Burgerservicenummer bij de hand.

Als je in 2023 een inkomensdaling hebt, dan moet je dat kunnen aantonen met recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties.

Ben je ZZP- er?
Stuur dan een verklaring van de boekhouder mee. Je moet voor 2023 kunnen aantonen dat je inkomen minimaal 6 maanden gedaald is.

• Een verklaring over de samenstelling van je huishouden.

Een voorbeeld voor een brief is door De Woonbond gemaakt. U vindt deze hier.

Wanneer ontvang ik bericht van Wooncompagnie of ik huurverlaging krijg? 
Wanneer je op basis van de gegevens van de Belastingdienst van 2021 in aanmerking komt voor huurverlaging, ontvang je in mei een brief van Wooncompagnie. Hierin staat dat wij de huur per 1 juli 2023 verlagen naar € 575,03.

Is je inkomen na 2021 gedaald? 
Dan vraag je de eenmalige huurverlaging zelf aan. Binnen drie weken na het verzoek, ontvang je bericht van Wooncompagnie of je voor huurverlaging in aanmerking komt. Verlagen wij de huur? Dan gaat dit uiterlijk op de eerste dag van de tweede maand na de dag waarop het huurverlagingsvoorstel is verstuurd.

Bijvoorbeeld:

• Je vraagt op 1 augustus de huurverlaging aan
• Je ontvangt uiterlijk 21 augustus een reactie van Wooncompagnie
• Kom je in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging, dan gaat deze verlaging uiterlijk 1 oktober in.

Wat betekent de huurverlaging voor mijn huurtoeslag?
Wanneer je huurverlaging krijgt, ontvang je waarschijnlijk minder of geen huurtoeslag meer. Vast staat dat je er niet op achteruitgaat. Wil je weten hoeveel toeslag je krijgt? Je kunt een proefberekening maken via www.toeslagen.nl