Klacht indienen

Wat verstaan we onder een klacht?
We spreken van een klacht als u niet tevreden bent over de manier waarop wij hebben gehandeld. Een klacht is dus iets anders dan een reparatieverzoek: hierbij gaat het namelijk zuiver om een verzoek tot het uitvoeren van bepaalde reparatiewerkzaamheden. Klachten hebben betrekking op algemene zaken, zoals:
- het niet nakomen van afspraken;
- het handelen van medewerkers;
- de kwaliteit van werkzaamheden die door ons of in opdracht van ons zijn uitgevoerd;
- het niet (juist) volgen van procedures;

Wilt u burenoverlast melden? Klik dan hier.


Een klacht over de woonruimteverdeling kunt u schriftelijk indienen bij de gemeente waar u woont via één van de onderstaande adressen:
Klachtencommissie Woonruimteverdeling Gemeente Purmerend of Beemster
Postbus15 1440 AA Purmerend

Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing West-Friesland p/a Gemeente Hoorn
Postbus 603 1620 AR Hoorn


Woonruimteverdeling gemeente Waterland en gemeente Edam-Volendam
Postbus 180 1130AD Volendam


Woonruimteverdeling Gemeente Schermer
Postbus 53 1800 BC ALKMAAR Klachtencommissie


Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland
Postbus 90, 1780 AB Den Helder


Klacht over uw huurprijs?
Voor vragen over huurverhoging, over een verzoek om huurverlaging of over servicekosten kunt u bellen met het secretariaat van de Huurcommissie 0800-4887243, of bezoek de website: www.huurcommissie.nl. Op www.vrom.nl vindt u alle informatie over onderwerpen die betrekking hebben op huren.


U wilt een klacht indienen over onze dienstverlening? Log dan in met uw postcode en huisnummer.

 

Wat is uw adres?

 

Veelgestelde vragen

Ik heb een klacht. Wat is de procedure?

  • Deze kunt u online indienen via of  per brief naar Postbus 160, 1620 AD te Hoorn.
  • Wij registreren uw klacht en sturen u binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging, waarin is vermeld wie de klacht in behandeling heeft. Wij streven er naar iedere klacht binnen vier weken af te handelen. Als te verwachten is dat dit niet lukt, dan wordt u hierover ook schriftelijk geïnformeerd. Mocht u binnen deze termijn van vier weken vragen hebben over de voortgang, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die uw klacht in behandeling heeft.
  • Nadat de klacht is afgehandeld wordt u schriftelijk gevraagd of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Ter afronding van de afhandeling van uw klacht ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging.
  • Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil. Dit wordt ook schriftelijk aan u bevestigd.

Wanneer kan Wooncompagnie u niet helpen met uw klacht?

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als:

  • U de klacht anoniem indient.
  • U uw klacht hebt voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of een regionale geschillen-/klachtencommissie
  • Een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.

Waar kan ik terecht met mijn klacht over schoonmaakwerk?

U mag uw klacht melden via ons contactformulier. Of neem contact met ons op via 0900 20 22 373. Uw klacht wordt direct doorgegeven aan de buurtconsulenten.

Waar kan ik terecht met mijn klacht over tuinonderhoud?

Neem contact op met Wooncompagnie via 0900 20 22 373. Of digitaal via het contactformulier.

Staat uw antwoord hier niet tussen?