Asbest

Bij het woord asbest slaat de paniek misschien meteen toe. Dat is zeker niet nodig. Wel is het belangrijk dat u waakzaam bent op de mogelijke aanwezigheid van asbest in uw woning. Denkt u in uw woning asbest te ontdekken of heeft u twijfels? Laat het ons dan weten via onze afdeling Klantcontact.

Wij voeren inspecties uit en indien nodig verwijderen we asbest vakkundig, veilig en gratis. Het maakt niet uit wie het materiaal heeft aangebracht. Wat is asbest eigenlijk? Wanneer moet het worden verwijderd en hoe gebeurt dat? Hieronder vindt u de antwoorden op deze en andere vragen over asbest.

Veelgestelde vragen

Wat is asbest?

Asbest werd vroeger gebruikt omdat het sterk, brandwerend en isolerend is. Om die reden is asbest, vooral in de bouw, jarenlang wereldwijd verwerkt in uiteenlopende materialen en producten.

Het gebruik van asbest is in Nederland sinds 1 juli 1993 verboden.

Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in een ander materiaal en er niets mee gebeurt. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als er asbestvezels vrijkomen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als het materiaal wordt bewerkt (schuren/zagen, doorboren/schoonmaken) of verwijderd.

Hoe herken ik asbest?

Het is moeilijk te zien of materiaal asbest bevat. Meer informatie hierover vindt u op de speciale website van de overheid. Denkt u asbest te ontdekken of heeft u vragen? Neem dan contact op met Wooncompagnie.

Als u denkt dat er in uw woning asbesthoudend materiaal aanwezig is, neem dan altijd contact op met Wooncompagnie. Wij geven u vervolgens advies en schakelen, indien nodig, een specialist in. Let op: u mag asbesthoudend materiaal nóóit zelf bewerken (breken/doorboren/schuren/schoonmaken) of verwijderen. Daarmee loopt u namelijk mogelijk gezondheidsrisico’s.

Hoeveel soorten asbest zijn er?

Er zijn twee soorten asbest: hechtgebonden en losgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten asbestvezels opgesloten in een ander materiaal, zoals cement. Onbeschadigd hechtgebonden asbest levert géén gevaar op voor de gezondheid. Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels minder vast in het materiaal, waardoor ze (bijvoorbeeld bij beschadiging) sneller vrij kunnen komen. In het verleden werd dit materiaal onder meer toegepast in onderlagen van vinylzeil en isolatieplaten.

Wordt asbest altijd direct verwijderd?

Nee. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Als het in goede staat is en niet wordt bewerkt, levert het geen gevaar op. Ook losgebonden asbest dat goed is afgeschermd, hoeft veelal niet meteen te worden verwijderd.

Hoe wordt asbest verwijderd?

Het verwijderen van asbest kan op verschillende manieren gebeuren: in de open lucht, in een zogeheten ‘containment’ (afgesloten ruimte in onderdruk). Personen die het asbest verwijderen, dragen beschermende kleding. Zij werken namelijk dagelijks met asbest, waardoor de kans op besmetting groter is. Na de klus gaan de pakken uit en volgt er een douche procedure, zodat er geen asbestvezels mee naar buiten worden genomen

Wanneer is asbest schadelijk voor de gezondeheid?

Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid als losgeraakte vezels worden ingeademd. In welke mate, dat hangt af van de hoeveelheid asbestvezels die iemand binnenkrijgt. Mensen die jarenlang met veel asbesthoudende stof in aanraking zijn gekomen, lopen het grootste risico. Voor wie eenmalig of heel kort in contact komt met asbestvezels is het risico erg klein.

Waar moet ik op letten bij een verhuizing of als ik ga klussen?

Bij een verhuizing of het klussen is het belangrijk na te gaan of u wellicht te maken krijgt met asbesthoudende materialen. Vooral als een oudere huurder verhuist of overlijdt, zijn kinderen/nabestaanden soms voortvarend in het leegmaken van de woning. Vaak worden dan ook vloeren en zeil verwijderd. Omdat betreffende bewoners in de meeste gevallen lang bij Wooncompagnie hebben gehuurd, is de kans dat er bijvoorbeeld asbesthoudend zeil aanwezig is, groot. Neem, voordat u een woning leeghaalt, daarom altijd eerst contact op met Wooncompagnie. Wij kunnen dan eventueel een inspecteur van een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Wat gebeurt er als mijn woning wordt onderzocht op asbest?

Wij onderzoeken waar in uw woning mogelijk asbest zit en of het gevaar oplevert voor uw gezondheid. De asbestinspectie is zonder risico; u mag gewoon in de woning blijven. Voor deze asbestinventarisatie komt een inspecteur van een gecertificeerd bedrijf langs om te kijken of er eventueel asbest in uw woning aanwezig is. Het kan zijn dat hij beschermende kleding draagt. Mocht u vragen hebben over asbest, stelt u deze dan gerust aan de inspecteur.

Moet ik mijn huis uit als er asbest wordt verwijderd?

Dat hangt af van waar het asbest is aangetroffen en of het materiaal hechtgebonden is. De saneerder bepaalt of u tijdens de werkzaamheden in uw huis kunt blijven. Hierover wordt u door de asbestsaneerder geïnformeerd.

Is mijn woning veilig als het asbest is verwijderd?

Wooncompagnie werkt alleen met gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven verwijderen het asbest uiterst zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De ruimten waarin ze werken, schermen ze hermetisch af. Zo kunnen de asbestvezels niet ontsnappen. Na het verwijderen van asbest wordt de betreffende ruimte grondig gereinigd. Er blijven dus geen asbestvezels achter. De ruimte (of de hele woning) waar gesaneerd is wordt vervolgens nauwkeurig gecontroleerd en daarna pas vrijgegeven door een gespecialiseerd laboratorium.

Wie betaalt de kosten van het verwijderen en afvoeren van asbest?

Als er bij u asbest is geconstateerd, ontvangt u een brief waarin vermeld staat welk asbest wij voor u verwijderen. In de meeste gevallen zullen wij ook het zelf aangebrachte asbest voor u verwijderen. Dit staat ook vermeld in de brief. Wij hebben hiervoor wel uw goedkeuring nodig.
Het aanschaffen van bijvoorbeeld nieuwe vloerbedekking komt voor rekening van de huurder.

Waar kan ik als huurder terecht met gezondheidsvragen?

Waar kunt u als bewoners terecht met vragen over hun gezondheid.
• GGD Zaanstreek-Waterland 0900-254 54 54
Gemeente:
Beemster, Landsmeer, Purmerend, Wormerland, Edam-Volendam, Oostzaan, Waterland, Zaanstad.

• GGD Hollands Noorden 088-01 00 500
Gemeente:
Alkmaar, Castricum, Drechterland, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Koggenland, Medemblik, Bergen, Den Helder, Enkhuizen , Heiloo, Hoorn, Langedijk, Opmeer, Schagen.

Staat uw antwoord hier niet tussen?