Huuraanpassing 2019

Wij vinden dat huren bij Wooncompagnie betaalbaar moet zijn. Daarom vragen we ook in 2019 bewust een gematigde huurverhoging. We hebben dat besloten in nauwe samenwerking met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO), uw vertegenwoordigers.


Zo houden wij de huur betaalbaar!

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik het bericht met daarin de huuraanpassing verwachten?

Elk jaar vóór 1 mei ontvangt u een brief met uw huuraanpassing. Dit jaar versturen we de huuraanpassing voor het eerst digitaal. Huurders waar wij het e-mailadres niet van hebben ontvangen het bericht gewoon per post. Toch liever uw post voortaan digitaal ontvangen? U ontvangt bij uw bericht informatie hoe u dit online kunt regelen.

Hoe berekent Wooncompagnie de huuraanpassing?

De huuraanpassing die wij dit jaar vragen is mede afhankelijk van de streefhuur.

Mag Wooncompagnie de huur aanpassen?

Ja, volgens de wet mag Wooncompagnie elk jaar per 1 juli de huren aanpassen. Dit mag zowel omhoog als omlaag. De huuraanpassing die dit jaar van het Rijk maximaal mag worden gevraagd is:

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Klik hier.

•  4,1% aan huishoudens met een inkomen tot € 42.436
 • 5,6% aan huishoudens met een inkomen vanaf € 42.436

Waar vind ik de streefhuur?

U vindt uw streefhuur hier.

Kom ik aanmerking voor huurverlaging?

Huurders van Wooncompagnie komen niet in aanmerking voor huurverlaging, omdat de huurprijzen van de sociale huurwoningen van Wooncompagnie al worden afgetopt op de liberalisatiegrens van € 720,42. Betaalt u een huur hoger dan 720,42 euro? Dan huurt u een vrije sectorwoning van ons. De mogelijkheid tot huurverlaging is niet van toepassing voor vrije sectorwoningen.

Welke huuraanpassing vraagt Wooncompagnie?

Wooncompagnie kiest bewust voor een bescheiden huuraanpassing. Onze maximale huuraanpassing is 2,0% en met een maximum van €12,50 voor de sociale huurwoningen. Gemiddeld is de huuraanpassing met 1,2% lager dan de inflatie (1,6%). Het percentage dat voor ú geldt, vindt u in het bericht die u van ons heeft ontvangen. 

Waarom kiest Wooncompagnie voor gematigde huren?

Dat doen we omdat wij weten dat betaalbaarheid belangrijk is voor u. Wij willen de huurprijzen dus zo laag mogelijk houden. Daarom bekijken we ons huurbeleid elk jaar kritisch. Meer weten over ons huurbeleid klik hier.

Koppelt Wooncompagnie de huuraanpassing dit jaar aan mijn inkomen

Nee, Wooncompagnie koppelt ook dit jaar de huuraanpassing niet aan uw inkomen. Wij hebben uw inkomensgegevens dus niet opgevraagd bij de Belastingdienst. Goed om te weten: als wij uw inkomensgegevens wél hadden opgevraagd, had de Belastingdienst u daarover geïnformeerd.

Ik krijg een huurverhoging. Wordt mijn huurtoeslag per 1 juli automatisch aangepast?

 Ja, de Belastingdienst/Afdeling Toeslagen past de nieuwe huurgegevens automatisch aan. U hoeft dus niets te doen. Het kan zijn dat de Belastingdienst/Toeslagen uw gegevens niet kan verwerken. Dan ontvangt u in juni een brief met een formulier van de Belastingdienst/Toeslagen met de vraag uw nieuwe huurgegevens door te geven. Meer weten over de huurtoeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst (telefoon: 0800 0543) of kijk op www.toeslagen.nl.

Onlangs heb ik het huurcontract gekregen en dan krijg ik nu al een huuraanpassing?

Elk jaar vindt de huuraanpassing plaats op 1 juli, ongeacht de ingangsdatum van het huurcontract. Dit is wettelijk zo geregeld. U kunt dit ook nalezen in de Algemene Huurvoorwaarden.

Wat is de streefhuur?

De streefhuur is de reële huurprijs die wordt gevraagd als een woning vrijkomt. De streefhuren die Wooncompagnie hanteert liggen op ongeveer 2/3 van de maximale huren. De maximale huur is wat Wooncompagnie wettelijk mag vragen voor uw woning.

Kan ik de nieuwe huur op dezelfde manier blijven betalen?

Betaalt u de huur via een automatisch incasso? Dan wordt met ingang van 1 juli automatisch het nieuwe huurbedrag afgeschreven. Betaalt u op een andere wijze? Bijvoorbeeld via een periodieke overschrijving via uw eigen bank? Zorg er dan voor dat met ingang van 1 juli 2019 het juiste huurbedrag wordt betaald.

Hoe wordt mijn huurprijs berekend?

Uw woning kent een wettelijke puntentelling. Op basis daarvan wordt de maximale huurprijs bepaald.

Mijn puntentelling klopt niet. Krijg ik nu een lagere huuraanpassing?

Nee, de huuraanpassing is wettelijk bepaald. Dit staat los van het aantal punten van de woning, mits de maximale huurprijs niet wordt overschreden.
Uiteraard moet uw puntenwaardering wel goed in het systeem staan. Als deze bij u niet klopt kunt u contact een e-mail sturen naar afdeling Klantcontact, klantcontact@wooncompagnie.nl.

De WOZ-waarde invloed heeft op de punten. Maar ik ben het niet eens met de WOZ-waarde. Wat nu?

Wooncompagnie laat jaarlijks de door de gemeente vastgestelde WOZ-waardes toetsen door een beëdigd taxateur. Indien afwijkingen worden geconstateerd maakt Wooncompagnie bezwaar.
U kunt alsnog bezwaar maken tegen de WOZ-waarde binnen een bepaalde termijn dat u van uw gemeente de beschikking heeft ontvangen. Dit traject gaat geheel buiten Wooncompagnie om. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde en u wordt in het gelijk gesteld, dan ontvangt Wooncompagnie van de gemeente de gecorrigeerde WOZ-waarde. Deze wordt door Wooncompagnie direct in de WWS van uw woning gecorrigeerd.
Indien blijkt dat door de correctie de huurverhoging aangepast moet worden, zal Wooncompagnie dit direct doorvoeren en storten we het teveel betaalde weer naar u terug.

Mijn buren betalen minder huur dan ik. Hoe kan dat?

 Als het huurcontract van een woning wordt opgezegd en de woning opnieuw wordt verhuurd, mag Wooncompagnie de huur aanpassen en in overeenstemming brengen met de streefhuur. Door de jaren heen zijn er verschillen geweest in het huurbeleid waardoor de huurprijzen kunnen variëren.

Ik zie geen puntentelling over mijn woning op Mijn Wooncompagnie. Hoe kan dit?

In sommige gevallen hebben woningen geen puntentelling. Hierbij moet u denken aan monumenten, woon-zorgcomplexen en woningen uit de vrije sector (netto huur > € 720,42).

Staat uw antwoord hier niet tussen?