Betaalprobleem

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden niet op tijd de huur kan betalen. Het team Huurbetaling is het aanspreekpunt om uw problemen mee te bespreken. Heeft u een huurachterstand of gaat het niet lukken om de huur te betalen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat we samen kunnen Kijken naar een gepaste oplossing. U kunt telefonisch contact opnemen met het team Huurbetaling. Dit kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00, telefoonnummer 088 17 18 190.

Wat gebeurt er als u de huur niet op tijd betaalt?
Als u de huur niet op tijd betaalt krijgt u een betalingsherinnering van Wooncompagnie. Hierin staat het bedrag dat voor een bepaalde datum betaald moet zijn. Wanneer Wooncompagnie na de uiterste betaaldatum nog geen betaling heeft ontvangen en er ook geen contact tussen u en Wooncompagnie is geweest zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Dit leidt altijd tot extra kosten voor u en in het uiterste geval tot een huisuitzetting Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd met ons contact opneemt.
Wij denken graag met u mee, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.

Het is belangrijk om te weten dat wanneer u een brief van het incassobureau heeft ontvangen, u geen betalingsregeling meer met Wooncompagnie kunt treffen. U kunt in dat geval contact opnemen met het incassobureau, zij helpen u graag verder.

Wanneer komt u in aanmerking voor een betalingsregeling?
• U heeft verder geen openstaande rekeningen bij Wooncompagnie.
• U heeft voldoende geld op uw rekening staan. Een betalingsregeling verloopt altijd met een automatische incasso, het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Het is belangrijk dat het saldo op uw rekening dit wel toelaat.
• U huurt langer dan één jaar uw woning.
• U heeft in het afgelopen jaar nog niet gebruik gemaakt van een betalingsregeling.
• U betaalt de normale maandelijkse huur op tijd.
• U houdt zich aan de afspraken van de betalingsregeling met Wooncompagnie. Als een afspraak niet wordt nagekomen, kan het incassobureau ingeschakeld worden.
• U heeft nog geen brief van het incassobureau ontvangen.

Andere oplossingen
• Er zijn ook andere organisaties die u kunnen helpen bij schulden en betalingsproblemen, bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw eigen gemeente. U kunt zelf contact opnemen, maar u kunt ook samen met een medewerker van onze afdeling Huurbetaling kijken wie u het beste kan helpen met het oplossen van de financiële problemen.

• Wij kunnen u in contact brengen met Humanitas. Humanitas biedt een vrijwilliger die samen met u gaat kijken hoe er meer balans kan komen tussen uitgaven en inkomsten en hoe betalingsachterstanden kunnen worden ingelopen. U kunt ook zelf contact opnemen met Humanitas De Kop. 

• Wij kunnen u aanmelden voor hulpverlening. Hierbij geven wij uw naam en adresgegevens door en de hoogte van uw betalingsachterstand. Heeft u hier bezwaar tegen? U kunt ons dit telefonisch laten weten via 088 17 18 190 of stuur een e-mail naar: huurbetaling@wooncompagnie.nl

• Ook SchuldHulpMaatje kan u begeleiden bij uw financiële problemen. Het NIBUD / Geldfit. Zij helpen u met uw geldzaken en hebben tips voor u. 

In de gemeente Hollands Kroon nemen wij deel aan het Schuldenknooppunt:
Via dit punt kunnen schuldhulpverleners en schuldeisers digitaal communiceren. U wordt zo sneller, beter en efficiënter geholpen bij het regelen van de schuld. Wellicht sluiten meer gemeenten zich hierbij aan in de toekomst. Lees meer op www.schuldenknooppunt.nl.

De gemeente Purmerend biedt haar inwoners specifieke hulp aan op het gebied van het voorkomen van schulden:
• Op de website van de gemeente vind je informatie over budgetcoaching.
• U kunt een afspraak maken met een energiecoach. Mail naar: info@energiecoachpurmerend.nl  of bel naar het servicepunt. Elke werkdag van 09.00-12.00 uur via 0299 426 364. Meer informatie vindt u op de website van Wonen Plus. 
• Meer informatie over schuldhulpverleningstrajecten of hulp bij uw administratie vindt u hier.

Snel naar:
Huurtoeslag

 

Heeft u een vraag?