Bewonerscommissie

Wat is een bewonerscommissie?
De bewonerscommissie bestaat uit een aantal mensen die zich in willen zetten om de belangen te behartigen van huurders binnen het complex of binnen de wijk, en eventueel activiteiten te organiseren. Om een bewonerscommissie te vormen, hoeft geen stichting of vereniging te worden opgericht en er hoeven dus ook geen statuten te worden vastgesteld. Naast een aantal vaste commissies zijn er ook bewonerscommissies die tijdelijk worden opgericht, bijvoorbeeld in verband met een ingrijpende onderhoudsbeurt, sloop- en nieuwbouwplannen, etc.

Belangstelling
Heeft u ook belangstelling om in uw complex een bewonerscommissie op te richten, neem dan contact op via Klantcontact 088 17 18 190 of met de huurdersvereniging in uw regio.

Heeft u een vraag?