Gepland onderhoud

Wij plannen onderhoud altijd ruim van tevoren. U ontvangt van ons altijd vooraf bericht over hoe lang de werkzaamheden duren, of u bijvoorbeeld thuis moet zijn en of u in of om uw huis ruimte vrij moet maken voor de aannemer.


Wilt u weten of er dit jaar gepland onderhoud aan of in uw woning wordt verricht? Log dan in met uw postcode en huisnummer.

Let op! dit is een indicatieve planning. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 

Log in met uw postcode

 

Veelgestelde vragen

De goten en/of hemelwaterafvoeren van mijn woning worden vervangen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd:
- Oude goten en afvoeren worden verwijderd;
- Nieuwe goten en afvoeren worden aangebracht;

Planning
Wooncompagnie geeft aan in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer zal vervolgens aangeven wanneer uw woning op de agenda staat. In overleg met u worden dan ook de dagen bepaald waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om toegang tot de tuin mogelijk te maken.

Wijziging planning
De aannemers proberen strak volgens planning te werken. Dit werk blijft echter sterk afhankelijk van het weer. Het kan dus gebeuren dat de werkzaamheden langer duren of dat met uw woning iets later wordt gestart. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij wijziging van de planning brengt de aannemer u tijdig op de hoogte.

Ruimte maken voor steigers
Er wordt op hoogte gewerkt, dus zullen er rondom uw woning steigers worden geplaatst. Wij verzoeken u hiervoor een ruimte van twee meter vanaf de gevel vrij te maken. Dus tuinmeubilair, bloempotten, waslijnen, zonneschermen en kwetsbare planten aan de kant a.u.b., zodat iedereen overal goed bij kan en uw bezittingen geen schade kunnen oplopen.

Stof: houd ramen en deuren gesloten

Bij het verwijderen van de oude goten en afvoeren kan wat stof vrij komen. Dat waait gemakkelijk uw woning binnen. Probeer uw huis daarom zo goed mogelijk gesloten te houden en dek kwetsbare spullen zo nodig af.

Opslag-/afvalcontainers
Wellicht plaatsen wij containers in uw woonomgeving. Uiteraard met toestemming van de gemeente, maar ze kunnen tijdelijk uw parkeerruimte of zicht wegnemen. Het is verboden ze te gebruiken voor uw eigen afval. Containers en steigers zijn voor veel kinderen overigens erg interessant. Volg daarom voor ieders veiligheid, en die van uw spullen, de adviezen van de aannemer nauwkeurig op.


Er wordt een dakraam vervangen of geplaatst. Hoe gaat dat in zijn werk?

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd:
• Plaatselijk afdekken van vloeren de woning;
• Bij nieuwe plaatsing: dakuitsparing zagen (van binnenuit);
• Bij vervanging: oude dakraam verwijderen (van binnenuit) en indien nodig dakuitsparing vergroten;
• Plaatsen en afwerken dakraam (normaal gesproken in één dagdeel);
• In de badkamer: binnenzijde afwerken met kunststof. Overige dakramen zijn aan de binnenzijde afgewerkt met gegrond hout.

Planning
Wooncompagnie geeft aan in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer geeft vervolgens aan voor wanneer uw woning op de agenda staat. In overleg met u worden dan ook de dagen bepaald waarop er iemand in uw woning aanwezig moet zijn vanwege openstaande deuren tijdens de werkzaamheden.

Uw begrip
Wij proberen strak volgens planning te werken. Het plaatsen van dakramen blijft echter sterk afhankelijk van het weer. Het kan dus gebeuren dat de werkzaamheden langer duren of dat met uw woning iets later wordt gestart. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij wijziging van de planning brengt de aannemer u tijdig op de hoogte.

Ruimte maken voor de aannemer
Wij verzoeken u om het looppad naar boven vrij te maken. Er wordt namelijk van binnenuit gewerkt. Vergeet daarbij niet schilderijen te verwijderen en hanglampen op te binden. Wilt u tot slot een ruimte van twee meter rond het (nieuw te plaatsen) dakraam vrijmaken?


De mechanische ventilatie wordt vervangen.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd:
• Reinigen kanalen;
• Vervangen afzuigventielen in toilet, badkamer en keuken;
• Plaatsen mechanische ventilatie-unit (meestal op zolder bij de cv-ketel);
• Plaatsen 3-standen schakelaar indien nodig (meestal in de keuken).

Planning
Wooncompagnie geeft aan in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer geeft vervolgens aan voor wanneer uw woning op de agenda staat. In overleg met u worden dan ook de dagen bepaald waarop er iemand in uw woning aanwezig moet zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 
Uw begrip
Wij proberen strak volgens planning te werken. Maar het kan gebeuren dat de werkzaamheden langer duren of dat met uw woning iets later wordt gestart. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij wijziging van de planning brengt de aannemer u tijdig op de hoogte.

Ruimte maken voor de installateurs
Wij verzoeken u een ruimte van 2 meter vrij te maken rondom de plaats waar de mechanische ventilatie-unit hangt of komt te hangen. De installateur zal u uitleggen waar de kanalen worden aangelegd en waar de afzuigunits worden geplaatst. Hij kan dan ook aangeven waar eventueel meer ruimte gewenst is om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.


De riolering wordt vervangen

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd:
Bepalen omvang vervanging (aan de hand van onderhoudsstaat);
• Opening(en) maken om bij de te vervangen onderdelen te komen;
• Schoonspuiten van te vervangen onderdelen;
• Verwijderen oude riolering;
• Aanbrengen nieuwe riolering;
• Openingenweer dichten.

Planning
Wooncompagnie geeft aan in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer geeft vervolgens aan voor wanneer uw woning op de agenda staat. In overleg met u worden dan ook de dagen bepaald waarop er iemand in uw woning aanwezig moet zijn vanwege openstaande deuren tijdens de werkzaamheden.

Uw begrip
Wij proberen strak volgens planning te werken. Het kan gebeuren dat de werkzaamheden langer duren of dat met uw woning iets later wordt gestart. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij wijziging van de planning brengt de aannemer u tijdig op de hoogte.

Ruimte maken voor de aannemer
De werkzaamheden vinden plaats onder uw woning en bestrating. Er moeten dus openingen worden gemaakt. De aannemer doet dit op plaatsen waar het riool zit  (zo gunstig mogelijke plaatsen). Hij laat u tijdig weten waar precies en verzoekt u om hier voldoende ruimte vrij te maken. Wellicht moet er een en ander worden weggehaald, bijvoorbeeld vloerbedekking of meubilair als de werkzaamheden in de woning plaatsvinden, of beplanting en bestrating als in de tuin wordt gewerkt.

Stof: houd ramen en deuren gesloten
De werkzaamheden veroorzaken stof. Berg kwetsbare spullen daarom op of dek ze af.


De kozijnen worden vervangen

Nadat de looppaden in de woning zijn afgedekt, worden de kozijnen op één dag verwijderd en geplaatst. Voor de nachten wordt uw woning wind- en waterdicht gemaakt. Tot slot wordt het geheel aan de binnenkant netjes afgewerkt.

Topkwaliteit
Uw nieuwe kozijnen en ramen staan garant voor nog meer woongenot!

 Isolatie en ventilatie
• In de kozijnen zit HR++ beglazing. Door de hoge isolatiewaarde kunnen de ramen
aan de buitenzijde beslaan, dit komt doordat het bestaat uit twee enkele ruiten met een folie met daartussen een ruimte gevuld met gas. Dit gas isoleert beter dan droge lucht. Condensvorming in de ochtend in het voor- en najaar aan de buitenzijde:
• In sommige ramen zit een ventilatierooster:
• Overige eigenschappen en adviezen m.b.t. isolatie en ventilatie staan vermeld in onze wegwijzers.

Kleuren en mogelijkheden
• Houten kozijnen zijn aan de binnenkant voorzien van 2 lagen grondverf. U kunt deze in elke gewenste kleur afschilderen;
• Kunststof kozijnen zijn aan de binnenkant al voorzien van de definitieve kleur.

Vensterbanken
In de woonkamer worden bij de nieuwe kozijnen indien noodzakelijk ook de vensterbanken vervangen.

Hang- en sluitwerk
Aan het toegepaste hang- en sluitwerk zijn hoge veiligheidseisen gesteld.

Planning
Wooncompagnie geeft aan in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer geeft vervolgens aan voor wanneer uw woning op de agenda staat. In overleg met u worden dan ook de dagen bepaald waarop er iemand in uw woning aanwezig moet zijn vanwege openstaande deuren tijdens de werkzaamheden.

Uw begrip
Wij proberen strak volgens planning te werken. Het plaatsen van kozijnen blijft echter sterk afhankelijk van het weer. Het kan dus gebeuren dat de werkzaamheden langer duren of dat met uw woning iets later wordt gestart. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij wijziging van de planning brengt de aannemer u tijdig op de hoogte.

Ruimte maken voor steigers
Als er werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd, worden rondom uw woning steigers geplaatst. Wij verzoeken u hiervoor een ruimte vrij te maken van 2 meter vanaf de gevel. Dus tuinmeubilair, bloempotten, waslijnen, zonneschermen en kwetsbare planten aan de kant a.u.b., zodat iedereen overal goed bij kan en uw bezittingen geen schade kunnen oplopen. Daarnaast verzoeken wij u in de woning een 1 meter ruimte vanaf de kozijnen vrij te maken, evenals een looppad van de deur naar de kozijnen.

Bescherm tegen stof
De werkzaamheden veroorzaken stof. Berg kwetsbare spullen daarom op of dek ze af. U kunt aan de aannemer afdekzeil vragen.

Opslag-/afvalcontainers
Wellicht plaatsen wij containers in uw woonomgeving. Uiteraard met toestemming van de gemeente, maar ze kunnen tijdelijk uw parkeerruimte of zichtwegnemen. Het is verboden ze te gebruiken voor uw eigen afval. Containers en steigers zijn voor veel kinderen overigens erg interessant. Volg daarom voor ieders veiligheid, en die van uw spullen, de adviezen van de aannemer nauwkeurig op.


Herbestrating

Aan de hand van de onderhoudsstaat is vooraf bepaald welke delen van de bestrating worden aangepakt. Het volgende wordt gedaan:
• Verwijderen losse, kapotte en scheve stenen;
• Indien nodig verwijderen van hele bestrating;
• Waar nodig ondergrond ophogen en aanvullen;
• Ondergrond gladstrijken en aanstampen;
• Bestrating leggen.

Planning
Wooncompagnie geeft aan in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer zal vervolgens aangeven wanneer uw woning op de agenda staat. In overleg met u worden dan ook de dagen bepaald waarop er iemand in uw woning aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld om toegang tot de tuin mogelijk te maken.

Uw begrip
Als er bestraat wordt, kan het logischerwijs voorkomen dat uw woning, uw tuin of berging enige tijd lastig bereikbaar is. Ook kunt u te maken krijgen met inloop van zand in uw woning. Hoewel wij proberen de overlast tot een minimum te beperken, is deze hinder bijna onvermijdelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voorkom zand in huis
Vooral op droge dagen met veel wind kan er zand opwaaien. Wij raden u daarom aan om ramen en deuren goed gesloten te houden, want het waait net zo gemakkelijk naar binnen. Desnoods kunt u kwetsbare spullen ook afdekken.

Lawaai
Het aantrillen van de ondergrond gebeurt meestal machinaal; dit gaat gepaard met veel lawaai.

Opslag-/afvalcontainers
Wellicht plaatsen wij containers in uw woonomgeving. Uiteraard met toestemming van de gemeente, maar ze kunnen tijdelijk uw parkeerruimte of zicht wegnemen. Het is verboden ze te gebruiken voor uw eigen afval. Containers en steigers zijn voor veel kinderen overigens erg interessant. Volg daarom voor ieders veiligheid, en die van uw spullen, de adviezen van de aannemer nauwkeurig op.

Verantwoordelijkheden
Wooncompagnie en de aannemers zijn niet verantwoordelijk voor vermissing van voorwerpen uit de woning of tuin en schade die niets te maken heeft met de uitgevoerde werkzaamheden. Wij adviseren u daarom kostbare voorwerpen te verwijderen.


Aanbrengen isolatieglas HR ++

Er wordt isolatieglas HR ++ in uw woning aangebracht. Waar moet u rekening mee houden?

Planning
Wooncompagnie laat u weten in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer geeft aan op welke dagen u aanwezig moet zijn vanwege openstaande ramen en deuren. Glas vervangen is sterk afhankelijk van het weer. Het kan dus gebeuren dat de werkzaamheden langer duren of dat met uw woning iets later wordt gestart. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij wijziging van de planning brengt de aannemer u tijdig op de hoogte.

Uw begrip
Als er werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd, worden rondom uw woning steigers geplaatst. Wij verzoeken u om hiervoor een ruimte vrij te maken van twee meter vanaf de gevel. Dus tuinmeubilair, bloempotten, waslijnen, zonneschermen en kwetsbare planten graag aan de kant zetten zodat iedereen overal goed bij kan en uw bezittingen goed beschermd zijn. Wij verzoeken u ook om binnen de vensterbanken leeg te halen en ruimte te creëren zodat de glaszetter er bij kan om af te kitten.

Bescherm tegen stof
De werkzaamheden veroorzaken stof. Berg kwetsbare spullen daarom op of dek ze goed af. U kunt aan de aannemer afdekzeil vragen.

Tip
Containers en steigers zijn voor veel kinderen erg interessant. Volg daarom voor ieders veiligheid de adviezen van de aannemer nauwkeurig op. Vertel uw kinderen dat de containers en de steigers geen speelplek zijn.

Binnenschilderwerk
Bij het vervangen van het glas is ook het binnenschilderwerk de verantwoordelijkheid van de bewoner. Er kunnen nl beschadigingen ontstaan aan het binnenschilderwerk.

Opslag- / afvalcontainers
In uw woonomgeving worden containers geplaatst. Uiteraard met toestemming van de gemeente, maar ze kunnen tijdelijk uw parkeerruimte of zicht wegnemen. Het is verboden om de containers te gebruiken voor uw eigen afval.

Dekking Glas
Als huurder van Wooncompagnie kunt u deelnemen aan de Dekking Glas van Wooncompagnie. U betaalt hiervoor € 0,65 in de servicekosten. Door deel te nemen aan Dekking Glas hoeft u zich geen zorgen te maken over schade aan het glas veroorzaakt door storm, inbraak, ongevallen en dergelijke. Wooncompagnie neemt deze zorg dan van u over. Bij moedwillige schade verhalen wij de kosten op de dader.

Huurverhoging
Isolerende maatregelen vragen een flinke investering. Wooncompagnie betaalt minstens de helft van de investeringen van  isolerende maatregelen. Van u wordt een bijdrage voor het aanbrengen van  HR++ glas gevraagd via een huurverhoging. Maar op termijn verdient u de huurverhoging terug want isolatie loont. Laat u dus niet afschrikken door deze huurverhoging. Als uw inkomen niet toereikend is, dan kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor (hogere-) huurtoeslag via www.toeslagen.nl.


Wat is het verschil tussen enkelglas, dubbelglas en HR glas?

Enkelglas:
bestaat uit 1 ruit. Veel condensvorming aan de binnenzijde.

Dubbelglas:
bestaat uit twee enkele ruiten met daar tussen droge lucht. Mogelijk lichte condensvorming aan de binnenzijde.

HR glas:
bestaat uit twee enkele ruiten met een folie met daartussen een ruimte gevuld met gas. Dit glas isoleert beter dan droge lucht. Condensvorming in de ochtend in het voor- en najaar aan de buitenzijde.

De cv-ketel wordt vervangen door een hr-combiketel

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd:
• Verwijderen van cv-ketel, geiser en/of boiler;
• Verwijderen van overbodige leidingen (indien nodig);
• Aanbrengen nieuwe waterleiding (indien nodig);
• Plaatsen hr-combiketel (meestal op zolder);
• Vervangen van radiatorkranen (indien nodig);
• Plaatsen standaard thermostaat.

Planning
Wooncompagnie geeft aan in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer geeft vervolgens aan voor wanneer uw woning op de agenda staat. In overleg met u worden dan ook de dagen bepaald waarop er iemand in uw woning aanwezig moet zijn vanwege openstaande deuren tijdens de werkzaamheden.

Wijziging planning
Wij proberen strak volgens planning te werken. Door onvoorziene omstandigheden kan het echter gebeuren dat de werkzaamheden in uw woning iets langer duren of dat uw woning later aan de beurt is. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij wijziging van de planning brengt de installateur u tijdig op de hoogte.

Geef installateurs de ruimte
Voor een soepel verloop van de werkzaamheden vragen wij u om rondom de radiatorkranen een ruimte van 1 meter vrij te maken. Wilt u ook een ruimte van 2 meter vrijmaken rond de plaats waar de hr-combiketel komt te hangen?

Opslag-/afvalcontainers
Wellicht plaatsen wij containers in uw woonomgeving. Uiteraard met toestemming van de gemeente, maar ze kunnen tijdelijk uw
parkeerruimte of zichtweg nemen. Het is verboden ze te gebruiken voor uw eigen afval. Containers en steigers zijn voor veel kinderen overigens erg interessant. Volg daarom voor ieders veiligheid, en die van uw spullen, de adviezen van de aannemer nauwkeurig op.

Tip tegen stof

De werkzaamheden kunnen stof in de woning veroorzaken. Berg kwetsbare spullen daarom op of dek ze af.

Het voegwerk wordt vervangen

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd:
• Verwijderen voegwerk;
• Waar nodig schoonmaken te voegen muren;
• Aanbrengen nieuwe voegwerk;
• Na een aantal weken: in sommige gevallen impregneren (waterafstotend maken) van de gevoegde muren.

Planning
Wooncompagnie geeft aan in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer geeft vervolgens aan voor wanneer uw woning op de agenda staat. In overleg met u worden dan ook de dagen bepaald waarop er iemand in uw woning aanwezig moet zijn vanwege openstaande deuren tijdens de werkzaamheden.

Uw begrip
Wij proberen strak volgens planning te werken. Het verwijderen van oude voegen blijft echter sterk afhankelijk van het weer. Het kan dus gebeuren dat de werkzaamheden langer duren of dat met uw woning iets later wordt gestart. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij wijziging van de planning brengt de aannemer u tijdig op de hoogte.

Ruimte maken voor steigers
Er wordt ook op hoogte gewerkt, dus zullen er rondom uw woning steigers worden geplaatst. Wij verzoeken u hiervoor een ruimte van 2 meter vanaf de gevel vrij te maken. Dus tuinmeubilair, bloempotten, waslijnen en zonneschermen aan de kant a.u.b. óók ter voorkoming van schade.

Stof en lawaai
Het verwijderen van de oude voegen veroorzaakt geluidsoverlast. Ook komt er veel stof vrij, dat gemakkelijk uw woning kan binnenwaaien. Probeer uw huis daarom zo goed mogelijk af te sluiten en dek kwetsbare spullen zo nodig af.

Tip: pas op met spullen in de tuin
Stof kan ook in de tuin neerdalen. Denk daarom aan uw wasgoed en tuinmeubilair, ook tijdens werkzaamheden bij de buren!

Opslag-/afvalcontainers
Wellicht plaatsen wij containers in uw woonomgeving. Uiteraard met toestemming van de gemeente, maar ze kunnen tijdelijk uw parkeerruimte of zicht wegnemen. Het is verboden ze te gebruiken voor uw eigen afval. Containers en steigers zijn voor veel kinderen overigens erg interessant. Volg daarom voor ieders veiligheid, en die van uw spullen, de adviezen van de aannemer nauwkeurig op.

Dakbedekking wordt vervangen

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd:
• Indien nodig oude dakbedekking verwijderen;
• Waar nodig isolatiemateriaal aanbrengen;
• Nieuwe dakbedekking aanbrengen;
• Indien nodig nieuwe dakgoten en hemelwaterafvoeren plaatsen.

Planning
Wooncompagnie geeft aan in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer geeft vervolgens aan voor wanneer uw woning op de agenda staat. In overleg met u worden dan ook de dagen bepaald waarop er iemand in uw woning aanwezig moet zijn vanwege openstaande deuren tijdens de werkzaamheden

Uw begrip
Wij proberen strak volgens planning te werken. Het vervangen van dakbedekking blijft echter sterk afhankelijk van het weer. Het kan dus gebeuren dat de werkzaamheden langer duren of dat met uw woning iets later wordt gestart. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij wijziging van de planning brengt de aannemer u tijdig op de hoogte.

Ruimte maken voor steigers
Omdat er op hoogte wordt gewerkt, worden rondom de woning/berging steigers geplaatst. Wij verzoeken u een ruimte van 2 meter vanaf de gevel vrij te maken. Denk hierbij aan het verplaatsen en/of verwijderen van tuinmeubilair, bloempotten, waslijnen, zonneschermen en kwetsbare planten.
Bij het vervangen van dakbedekking op schuren en garages wordt geen steiger gebruikt maar gaan ze er met een ladder op.

Stof: houd ramen en deuren gesloten
Bij het verwijderen van de oude dakbedekking komt er veel stof vrij. Dit waait gemakkelijk naar binnen. Probeer uw huis dan ook zo goed mogelijk gesloten te houden en dek kwetsbare spullen zo nodig af.

Opslag-/afvalcontainers
Wellicht plaatsen wij containers in uw woonomgeving. Uiteraard met toestemming van de gemeente, maar ze kunnen tijdelijk uw
parkeerruimte of zicht wegnemen. Het is verboden ze te gebruiken voor uw eigen afval. Containers en steigers zijn voor veel kinderen overigens erg interessant. Volg daarom voor ieders veiligheid, en die van uw spullen, de adviezen van de aannemer nauwkeurig op.

Schilderwerk

Meer dan schilderen
Grondig onderhoud gaat verder dan een goede lik verf. Dit zijn de andere werkzaamheden:
• Waar nodig houtrot herstellen;
• Klemmen deuren en ramen verhelpen (indien nodig);
• Rotte deuren en ramen vervangen. De oude worden dan niet geschilderd. De levertijd kan langer duren dan de schilderklus;
• Waar nodig neuslatten op de onderdorpels van de kozijnen plaatsen.

Planning
Wooncompagnie geeft aan in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. De aannemer geeft vervolgens aan voor wanneer uw woning op de agenda staat. In overleg met u worden dan ook de dagen bepaald waarop er iemand in uw woning aanwezig moet zijn vanwege openstaande deuren tijdens de werkzaamheden.

Uw begrip
Wij proberen strak volgens planning te werken. Schilderwerk blijft echter sterk afhankelijk van het weer. Het kan dus gebeuren dat de werkzaamheden langer duren of dat met uw woning iets later wordt gestart. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij wijziging van de planning brengt de aannemer u tijdig op de hoogte.

Ruimte maken voor steigers
Omdat er op hoogte wordt gewerkt, worden rondom de woning/berging steigers geplaatst. Wij verzoeken u een ruimte van 2 meter vanaf de gevel vrij te maken. Denk hierbij aan het verplaatsen en/of verwijderen van tuinmeubilair, bloempotten, waslijnen, zonneschermen en kwetsbare planten.

Opslag-/afvalcontainers
Voor opslag van gereedschappen en attributen worden opslagcontainers in uw woonomgeving geplaatst. Uiteraard met toestemming van de gemeente, maar ze kunnen tijdelijk uw parkeerruimte of zicht wegnemen. Containers en steigers zijn voor veel kinderen overigens erg interessant. Volg daarom voor ieders veiligheid, en die van uw spullen, de adviezen van de aannemer nauwkeurig op.


Mijn nieuw geplaatste HR++ glas beslaat aan de buitenzijde. Kan dat?

In sommige situaties ontwikkelt er zich condens op dubbel of HR++ glas. Dit komt door de hoge isolatiewaarde van dit soort glas. De condens ontstaat wanneer er een lage buitentemperatuur heerst, samen met een hoge relatieve vochtigheid. Deze situatie ziet u vaak tijdens de ochtenduren in het voor- en najaar. De condens verdwijnt in de loop van de ochtend weer, zodra de temperatuur oploopt en de luchtvochtigheid afneemt. Condensvorming is dus geen fout in het product, maar een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van het glas. Het beslaan van uw ramen aan de buitenzijde is niet te voorkomen. Eventueel droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de luchtvochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug komen.

Overigens hoeft het niet zo te zijn dat al uw ramen aan de buitenzijde beslaan. De stand van de wind, beschutting door struiken en andere zaken kunnen dermate invloed hebben, dat een gedeelte van de ramen juist niet of juist wel beslaat. Het kan dus gebeuren dat u aan één zijde van het huis wel condens heeft en aan de andere zijde niet. Ruiten, die onder overstekken zitten, of waar de wind veel langs blaast, enzovoort, hebben vaak géén last van condensvorming.

 

Staat uw antwoord hier niet tussen?