Huurverhoging

Huuraanpassing per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 verhogen wij de huurprijs met tien euro per maand. Deze aanpassing geldt voor de meeste bewoners. Er zijn een aantal uitzonderingen:

• U huurt een woning met een energielabel E, F of G. Dan blijft uw huur gelijk. Deze woningen zijn het minst energiezuinig en krijgen daarom, net als vorig jaar, geen huurverhoging.
• De huurprijs van uw woning is hoger dan € 575,03 én u heeft een ‘laag’ inkomen. In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor de wet ‘eenmalige huurverlaging 2023’. Wij verlagen dan uw huur per 1 juli naar € 575,03. Wooncompagnie ontvangt van de Belastingdienst een overzicht van huurders die hiervoor in aanmerking komen. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Als wij uw huur verlagen, ontvangt u hierover uiterlijk 1 juni een brief van ons.
Is uw inkomen na 2021 gedaald? In dat geval vraagt u de huurverlaging wel zelf bij ons aan. Dit kan tot 30 december 2024.
• Is uw huur lager dan € 322,58? In dat geval stijgt uw huur met minder dan tien euro per maand. Dit komt omdat huren maximaal met 3,1% mogen stijgen.
De bijdrage die u betaalt voor zonnepanelen blijft hetzelfde.

Waarom een huuraanpassing?
Wooncompagnie gebruikt de huurinkomsten om woningen te beheren, onderhouden en verbeteren. De kosten daarvan worden steeds hoger. Onder andere omdat bouwmaterialen veel duurder worden. Daarom moeten ook de huren omhoog. Dat is geen goed nieuws. 
We vinden het belangrijk dat wonen betaalbaar blijft. Daarom gaat Wooncompagnie de woningen in een hoger tempo verduurzamen, zodat uw energieverbruik daalt. In de komende drie jaar plaatsen we op 3.000 woningen zonnepanelen. Wanneer uw woning aan de beurt is, ontvangt u hierover bericht.

Mag Wooncompagnie de huur aanpassen per 1 juli 2023?
Wooncompagnie kiest ervoor om de huren minder te verhogen dan mag. Dit jaar geeft de overheid ruimte tot een huuraanpassing van 3,1 procent (inflatie). Met een huuraanpassing van tien euro blijft Wooncompagnie ruim binnen de huurverhogingsruimte die de overheid biedt. Voor de meeste woningen komt de huuraanpassing van 1 juli neer op 1,8 procent. Ook vragen wij geen huurverhoging als uw woning een energielabel heeft van E, F of G.

Is er een mogelijkheid voor huurbevriezing in 2023?
Huurbevriezing betekent dat wij per 1 juli 2023 uw kale huurprijs niet aanpassen met de jaarlijkse huurverhoging. Wooncompagnie geeft dit jaar alleen de huurders met een E,F of G label geen huurverhoging. Huurders van deze woningen hebben daar inmiddels al bericht over gekregen. Verder zijn er dit jaar geen mogelijkheden bij Wooncompagnie om huurbevriezing van de jaarlijkse huurverhoging te krijgen.

Koppelt Wooncompagnie de huuraanpassing dit jaar aan mijn inkomen?
Wooncompagnie laat huurverhogingen niet afhangen van uw inkomen. Wel kan het zijn dat u in aanmerking komt voor eenmalige huurverlaging. De huurprijs van uw woning moet daarvoor hoger zijn dan € 575,03 én u heeft een ‘laag’ inkomen. In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor de wet ‘eenmalige huurverlaging 2023’. Wij verlagen dan uw huur per 1 juli naar € 575,03. Wooncompagnie ontvangt van de Belastingdienst een overzicht van huurders die hiervoor in aanmerking komen. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Als wij uw huur verlagen, ontvangt u hierover uiterlijk 1 juni een brief van ons.
Is uw inkomen na 2021 gedaald? In dat geval vraagt u de huurverlaging wel zelf bij ons aan. Dit kan tot 30 december 2024.
De inkomensgrenzen voor de huurverlaging voor lage inkomens zijn:
• Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
• Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
• Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270*
• Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730*
*) Het inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee

Meer informatie over de eenmalige huurverlaging lees u hier.

Reactie Samenwerkende Huurdersorganisatie op huuraanpassing 2023
Wooncompagnie heeft met de Samenwerkende Huurdersorganisatie (SHO) gesproken over het huurbeleid. We zijn met de SHO in gesprek gegaan over een procentuele aanpassing van de huurprijs of een vast bedrag. Onze adviesaanvraag vindt u hier.

De SHO heeft haar voorkeur uitgesproken voor een gematigd, vast bedrag. Henk van Gameren, voorzitter van de SHO zegt hierover: ‘Omdat alle huishoudens te maken hebben met flink stijgende prijzen in het dagelijks levensonderhoud, hebben wij erop gewezen dat de huuraanpassing voor dit jaar gematigd moet zijn. Zodat de huur betaalbaar blijft, ook voor bewoners die geen (huur)toeslag ontvangen vanuit de gemeente of het rijk. Wij kunnen onze vinden in een beperkte verhoging van tien euro per maand.’

Snel naar:
Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging
Betalingsproblemen? Wacht niet te lang!
Bespreekt u uw situatie liever eerst met uw huurdersorganisatie?
Waarom verschilt de huurprijs van mijn woning met die van de buren? 
Servicekosten en de jaarlijkse huurverhoging

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik de brief met daarin de huuraanpassing verwachten?

Elk jaar vóór 1 mei ontvangt u een brief met uw huuraanpassing. Als we uw e-mailadres hebben ontvangen en u heeft aangegeven dat u uw post digitaal wil ontvangen dan ontvangt u de huuraanpassing per mail, anders met de post. 

Ik heb kortgeleden het huurcontract en de sleutels van mijn huurwoning gekregen en dan krijg ik nu al een huuraanpassing?

Elk jaar vindt de huuraanpassing plaats op 1 juli, ongeacht de ingangsdatum van het huurcontract. Dit is wettelijk zo geregeld. U kunt dit ook nalezen in de Algemene Huurvoorwaarden. 

Kan ik meerdere malen per jaar een huurverhoging krijgen?

Indien uw woning is verbeterd, door bijvoorbeeld een nieuwe cv-installatie of dubbelglas, dan is uw huur verhoogd naar aanleiding van deze verbetering. Dit staat los van de jaarlijkse huurverhoging. Uw huur wordt alsnog per 1 juli meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging. 

Staat uw antwoord hier niet tussen?