Ik heb een storing aan mijn cv of stadsverwarming. Wat kan ik doen?

Heeft u stadsverwarming?
- En komt er geen warm water uit alle kranen in uw woning; 

- Of is er een lekkage aan de afleverset:

- Of is er een lekkage bij de hoofdafsluiter?

Dan belt u rechtstreeks naar Stadsverwarming Purmerend via 0900 9807.
Meer informatie over Stadsverwarming vind u hier.

 

In alle andere situaties belt u rechtstreeks met uw cv-installateur.
Wie dat is ziet u wanneer u inlogt met uw postcode en huisnummer.

 

Log in met uw postcode

 

Veelgestelde vragen

Welke wintermaatregelen kan ik treffen?

Bij strenge vorst kunnen waterleidingen en ook cv-leidingen bevriezen. Zorg dat het niet te koud wordt in uw woning en zet de kamerthermostaat niet lager dan 17 graden. Waterleidingen die tegen de buitenmuur lopen of die zich in de kruipruimte van uw woning bevinden kunt u beschermen door het aanbrengen van isolatie. Buitenkranen kunt u beter aftappen en afsluiten.

Hoe ontlucht ik mijn radiator?

1. Thermostaat zo laag mogelijk zetten.
2. Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact, tenzij u een digitaal display heeft. Laat de stekker er dan in
3. Wacht minimaal tien minuten voor u begint met uw verwarming ontluchten.
4.  Begin bij de radiator op het laagste punt in uw huis. Werk dan naar boven en eindig met de radiator op het hoogste punt.
5. Sluit de kraan van de radiator die u wilt ontluchten.
6. Houd een doekje bij het ontluchtingsventiel van de radiator en draai het ventiel open. Als er water uit komt, draait het ventiel weer dicht.
7. Draai de radiatorkraan weer open. Als u alle radiatoren heeft ontlucht, kunt u de stekker van de cv-ketel weer in het   stopcontact doen.
8. Controleer op de waterdruk in de cv-ketel goed is. Dat is het geval als de wijzer van de manometer in het groene gedeelte staat, tussen 1,5 en 2 bar. Staat de wijzer in het rode gedeelte, vul de ketel dan bij.

Na hoeveel jaar wordt mijn cv ketel vervangen?

De cv ketels in de woningen van Wooncompagnie worden na ongeveer 18 jaar vervangen.

Wanneer mag ik direct contact opnemen met mijn cv installateur?

U neemt direct contact op met uw cv installateur wanneer:

  • U in de gehele woning geen warm water heeft
  • één van de radiatoren in uw woning lekt
  • de thermostaat stuk is
  • de cv-kranen stuk zijn
  • als er een storing is in de mechanische ventilatie

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn cv of geiser?

Cv-installaties moeten worden gebruikt volgens de in uw woning aanwezige bedieningsvoorschriften. Bij woningen die voorzien zijn van een individuele cv ketel heeft Wooncompagnie vrijwel alleen zogenoemde gesloten cv-ketels (Hierbij wordt de verbrandingslucht niet vanuit de woning maar van buitenaf aangezogen). Deze ketels worden afhankelijk van het type éénmaal per twee of drie jaar schoongemaakt en gecontroleerd volgens het fabrieksvoorschrift. De servicebedrijven verrichten deze werkzaamheden en zorgen voor het opheffen van storingen. Deze onderhoudskosten zijn voor rekening van Wooncompagnie. Elektrische boilers zijn onderhoudsvrij.

Let op:
Bij het verhelpen van zogeheten ‘onnodige storingen’ worden de kosten volledig bij u in rekening gebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontbreken van de toevoer van gas, water en/of elektriciteit. 


Is het verwarmingstoestel uw eigendom? Wat nu?

Woningcorporaties dragen zorg voor de veiligheid van hun woningen, ook wanneer huurders zelf eigenaar zijn van hun verwarmingstoestel. Wooncompagnie voert daarom een actief beleid om open toestellen die in eigendom zijn van huurders te vervangen voor een toestel van Wooncompagnie. Open toestellen zijn bijvoorbeeld een geiser, gaskachel, moederhaard of open cv-ketel. Dit apparaat kan een gevaar opleveren voor uw gezondheid, omdat deze eenvoudig koolmonoxide uit kan stoten. Wij willen uw open verbrandingstoestel daarom graag vervangen voor een veiliger alternatief. Voor het vervangen van het toestel hebben wij toestemming van de huurder nodig. Dit komt omdat wij een huurverhoging vragen voor het nieuwe toestel. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de afdeling Beheer en Onderhoud van Wooncompagnie.

Wat is stadsverwarming?

Het grootste gedeelte van Purmerend is voorzien van stadsverwarming. Dit is een leidingnetwerk onder de stad, dat woningen voorziet van warm water en warmte. Klik hier voor meer informatie over stadsverwarming.

Ik heb een roestige radiator. Wat nu?

Het onderhoud is voor uzelf. Dit behoort tot het normale onderhoud van schilderwerk binnen in de woning. Roestvorming is geen directe aanleiding om tot vervanging over te gaan.

Ik hoor een tikkend geluid in de binnenleidingen. Wat nu?

Is het geluid ontstaan na aanschaf van een machine? Deze apparaten hebben soms elektrische kleppen. Door de snelle sluiting van deze kleppen ontstaat er een terugslag in de leiding die lawaai kan veroorzaken. Om dit te voorkomen kunt u een slagdemper bij een loodgieter of bouwmarkt kopen.

Is er recent iets door de cv-installateur aan de binneninstallatie gewijzigd?
Dan kan het zijn dat de leidingen niet goed vastgezet zijn aan de muur. Is dat het geval neem dan contact met de cv-installateur op.

Is de klacht ontstaan nadat uw watermeter is verwisseld?
Een nieuwe watermeter heeft een inlooptijd van ongeveer 6 weken. Na deze periode zouden de meeste geluidsklachten verholpen moeten zijn. Zo niet, neem dan contact op met PWN 0900-4050700. De geluidsklachten kunnen ook het gevolg zijn dat de cv ontlucht moet worden. 


Waar meld ik een storing aan mijn Warmte Terug Win unit?

Dit meldt u bij uw cv installateur. Wie dat voor uw adres is vindt u hier.

Wat is een Warmte Terug Win unit (WTW)?

Warmte-Terug-Win-Unit of ook wel een WTW genoemd wordt gebruikt voor warmterugwinning. Dat is een principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht.


Kan er een cv geplaatst worden in mijn woning?

Dit  vraagt u schriftelijk bij ons aan. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen wordt bekeken of de woning in aanmerking komt voor het plaatsen van cv. Als dit mogelijk is, ontvangt u van ons een schriftelijke aanbieding  met een 'akkoordverklaring'. Een huurverhoging hiervoor is van toepassing. Zodra wij de getekende akkoordverklaring van u hebben ontvangen geven wij opdracht aan de cv-installateur.  

Contactformulier Wooncompagnie of u stuurt uw aanvraag per post naar Wooncompagnie. Postbus 160, 1620 AD Hoorn (NH)


Staat uw antwoord hier niet tussen?