Kwaliteit van dienstverlening

Werken aan een goede dienstverlening
Bij Wooncompagnie werken we doorlopend aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze huurders en woningzoekenden. Daarom onderzoeken we of u tevreden bent en waar het beter kan.

KWH onderzoekt tevredenheid
KWH is het kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties en helpt ruim 150 woningcorporaties bij het onderzoek naar de klantwaardering. Dat doet ze onder andere door huurders vragen te stellen over ervaringen met Wooncompagnie en haar partners.

In het onderzoek vragen we naar alle zaken waar u mee te maken kunt krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • Handelen wij reparaties goed af?
  • Komen wij onze afspraken na?
  • Worden uw (telefonische) vragen naar tevredenheid opgelost?

Voor het onderzoek ontvangen huurders vragenlijsten per e-mail of huurders worden gebeld om de vragen telefonisch door te nemen. Wilt u geen vragenlijsten ontvangen dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan onze afdeling Klantcontact via 088 17 18 190 of u stuurt ons bericht via klantcontact@wooncompagnie.nl.

Uw mening telt!
Ontvangt u een vragenlijst of wordt u gebeld, dan stellen we het zeer op prijs als u aan het onderzoek meewerkt. Hoe meer huurders ons laten weten of ze tevreden zijn over onze dienstverlening, hoe meer wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en kunnen afstemmen op wat u belangrijk vindt.

Keurmerk KWH-Huurlabel
Maandelijks ontvangen wij de onderzoeksresultaten zodat wij actie kunnen nemen als zaken niet goed lijken te gaan. Als de resultaten goed zijn dan komen corporaties in aanmerking voor een keurmerk: het KWH-Huurlabel. Wanneer huurders tevreden zijn, de dienstverlening volledig is onderzocht en een onafhankelijke commissie het onderzoek en de resultaten heeft beoordeeld, dan krijgt de corporatie dit keurmerk. Wooncompagnie en de huurdersorganisaties vinden het belangrijk dat jaarlijks het Huurlabel weer verstrekt wordt.

Onze resultaten
Gelukkig lukt het ons om ieder jaar het label opnieuw te behalen. Maar ook zien we dat de rapportcijfers ieder jaar beter worden en scoren we hoger dan de gemiddelde corporatie in Nederland. Daaruit blijkt dat onze huurders de kwaliteit van onze dienstverlening waarderen. Daar zijn wij trots op! Uiteraard blijven we verder werken aan een optimale dienstverlening.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Wooncompagnie via 088 17 18 190. Op https://www.kwh.nl/voor-huurders vindt u meer informatie over KWH.

Veel gestelde vragen over het huurdersonderzoek

Ik heb een vragenlijst ontvangen vanuit KWH. Wat is KWH?
KWH onderzoekt voor ons wat huurders vinden van onze dienstverlening. KWH is het kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties en helpt 150 woningcorporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Ook Wooncompagnie is aangesloten bij KWH en laten wij onze dienstverlening door hen onderzoeken.

Hoe komt KWH aan mijn gegevens?
Wooncompagnie heeft uw naam en adresgegevens ter beschikking gesteld aan KWH voor onderzoek.  Wooncompagnie mag dit doen omdat het gaat om een eigen onderzoek. Dit is vastgelegd in de zogenaamde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt ervan uitgaan dat zowel uw corporatie als KWH zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en uw antwoorden blijven anoniem. Alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderzoek mogen aan het onderzoeksbureau verstrekt worden.

Waarom ben ik als huurder niet geïnformeerd over het gebruik van mijn gegevens voor het onderzoek?
Corporaties zijn wettelijk niet verplicht om huurders te informeren over het gebruik van hun gegevens voor het doen van onderzoek, zolang het gaat om statistisch onderzoek, dus met resultaten die geen individuele huurders kunnen identificeren. Het resultaat is dus echt anoniem.

Wanneer neemt KWH contact met mij op?
KWH onderzoekt doorlopend onze dienstverlening. Heeft u het afgelopen half jaar contact met ons opgenomen, bijvoorbeeld voor een reparatieverzoek, of u heeft een nieuwe woning? Dan is de kans groot dat u een e-mail of telefoontje krijgt voor het onderzoek. Als u een e-mail ontvangt, dan is deze verzonden door DESAN. Dit is het onderzoeksbureau met wie het KWH samenwerkt. U kunt ook telefonisch benaderd worden op maandag t/m vrijdag van 17:30 uur tot 19:30 uur en op zaterdag van 10:00 uur - 15:00 uur. U bent uiteraard niet verplicht mee te werken aan het onderzoek. 

Ik wil geen vragenlijsten meer ontvangen. Hoe kan ik me afmelden?
U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Klantcontact via 088 17 18 190 of u stuurt ons bericht via klantcontact@wooncompagnie.nl. Wij zorgen ervoor dat u in de toekomst geen vragenlijst meer ontvangt.

Hebben jullie een keurmerk?
Wooncompagnie heeft het keurmerk KWH-Huurlabel. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat huurders tevreden zijn en een onafhankelijke commissie het onderzoek en de resultaten heeft bekeken, dan krijgt een corporatie dit keurmerk toegekend. Corporaties die het keurmerk hebben, blijven de waardering van hun huurders onderzoeken. Blijkt dat de waardering voor de dienstverlening niet meer voldoende is, dan kan een corporatie het keurmerk ook weer kwijtraken. Zo kunt u er zeker van zijn dat een corporatie met het keurmerk KWH-Huurlabel goede dienstverlening biedt.

Heeft u een vraag?