Wat zegt het energielabel over mijn woning?

Uw woning is voorzien van een energielabel. Dit label geeft aan hoeveel energie uw woning gemiddeld verbruikt. Het gaat hierbij om het verwarmen van de woning, het tapwater en de verlichting. Waarom is het energielabel ingevoerd? Hoe wordt het label berekend en wat kúnt u ermee?

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. 

Veelgestelde vragen

Het energielabel geeft aan hoe zuinig uw woning omgaat met energie in vergelijking met andere woningen van hetzelfde type. Woningtypes zijn onder meer hoekwoningen, tussenwoningen, appartementen. Het label geeft een verdeling in energieklassen A t/m G. Een woning met energieklasse A is het meest zuinig met energie, die met energieklasse G het minst zuinig. Sommige woningen zijn zo zuinig met energie dat zij energielabel A+ of A++ hebben.
Het kabinet wil van Nederland op het gebied van het klimaat een van de schoonste en zuinigste landen in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel. Op 10 juli 2018 is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Hierin staan grote ambities om de CO2-uitstoot de komende twaalf jaar drastisch te verminderen. Het energielabel is een manier om deze CO2¬-uitstoot te meten.
Vanaf 1 januari 2008 geldt dat eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur een energielabel overhandigen aan de koper/huurder.
Een erkende (gecertificeerde) adviseur stelt in opdracht van Wooncompagnie een energielabel voor uw woning op. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.
Ja, het energielabel is woning gebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij normaal gebruik van de woning nodig is. Het betreft het energiegebruik voor verwarming, warm water, verlichting, ventilatie en koeling.
Wooncompagnie heeft bijna alle woningen door een gecertificeerd bureau laten voorzien van een energielabel (energieklasse en energie-index). In Mijn Wooncompagnie is het energielabel van uw woning te vinden. Voor enkele categorieën is een energielabel niet verplicht. Zie vraag: "Is het energielabel nodig voor alle gebouwen?"
Het energielabel bestaat uit de energieklasse A t/m G en betreft de energiezuinigheid van uw woning. Een energieprestatiecertificaat is een document waarin het energielabel wordt weergegeven met aanvullende gegevens. Wooncompagnie verstrekt alleen een energieprestatiecertificaat bij verkoop van een woning.
Nee, voor enkele categorieën geldt deze verplichting niet. Het label geldt niet voor:
  • Monumenten;
  • Woonwagens;
  • Gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuurtjes en garages) ;
  • Tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
  • Gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten (kerken, moskeeën);
  • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.
De EPC-berekening is niet geldig als energielabel. De EPC is een berekende waarde die niet hetzelfde is als de energie-index van het energielabel. EPC en energie-index worden op een verschillende manieren bepaald. Wel geldt zowel voor EPC als voor de energie-index: hoe lager, hoe zuiniger het huis. Huizen die gebouwd zijn met een bouwvergunning die is aangevraagd vanaf 2000, vallen normaal gesproken in energielabel klasse A en zijn dus erg energiezuinig.
Bij een energieprestatie advies (EPA) wordt een maatwerkadvies opgesteld welke maatregelen er in uw woning een energiebesparing opleveren en hoeveel u hiervoor moet investeren. Bij een energielabel wordt alleen aangegeven welke energieklasse de woning heeft en de energie-index. Bij een energielabel wordt dus geen advies op maat geleverd.
Om het energielabel te kunnen bepalen wordt de energie-index berekend. Aan de hand van de energie-index wordt het energielabel bepaald.
De invloed van het energielabel in de puntentelling is vrij simpel. Hoe hoger het energielabel, des te hoger het aantal punten dat mag worden opgenomen in de woningwaardering. In de tabel hieronder de richtlijnen. Overigens heeft Wooncompagnie er voor gekozen om de streefhuur van uw woning vast te zetten. Als uw woning een beter energielabel krijgt, gaat u dus niet automatisch meer huur betalen.

Zoals bekend, is duurzaamheid voor ons de komende jaren een speerpunt. We voorzien zo’n zesduizend woningen van bodemisolatie en treffen daarbovenop bij een aantal woningen aanvullende energetische maatregelen. Voor 2017 staan zo`n 2000 woningen gepland, die worden voorzien van bodemisolatie. Bij 1000 andere woningen voeren we andere energetische maatregelen uit, zoals het plaatsen van HR++ glas, spouwisolatie of dakisolatie. Hiermee pakken we de complete schil van de woning aan, waardoor het wooncomfort toeneemt en de stookkosten aanzienlijk lager worden.

We willen het energielabel van onze woningen verbeteren en het energielabel tenminste terugbrengen naar label B. Dit zorgt voor meer wooncomfort en aanzienlijke lagere stookkosten. En dat is iets wat wij erg belangrijk vinden. Daarnaast willen wij met deze en andere isolatieprojecten onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid bereiken. Daarom hebben we ook besloten de isolatiemaatregelen kosteloos aan te bieden. Ook komende jaren betaalt de huurder geen huurverhoging voor de isolatie die aangebracht gaat worden.
Bij bodemisolatie wordt de bodem van de kruipruimte voorzien van een dikke laag ‘isolatiechips’. Hierdoor komt er minder vocht vanuit de kruipruimte in de woning. De lucht wordt droger, waardoor de woning sneller te verwarmen is en comfortabeler wordt. Ook scheelt het de nodige stookkosten.
Bij dakisolatie wordt de binnenzijde van de zolder geïsoleerd. Is de zolder inmiddels (deels) geïsoleerd? Ook dan komt de huurder in aanmerking voor dakisolatie. Dankzij dakisolatie verliest een woning beduidend minder warmte en hoeft de huurder minder te stoken.

Nadat spouwisolatie en isolatie in de kruipruimte is aangebracht is, klopt het dat de ventilatieroosters en open voegen groot en deels of volledig worden dicht gezet. Het isolatiemateriaal in kruipruimte en spouw zorgt ervoor dat dat het veel droger wordt in en onder de woning waardoor zwak ventileren voldoende is.

 De werkzaamheden worden uitgevoerd door Fihuma Groep en Bouwbedrijf Tuin Zijpe. Medewerkers van Fihuma en Tuin Zijpe gaan de wijk in om alle woningen te inspecteren. Ze stellen vast of de voorgenomen maatregelen mogelijk zijn en of er nog voorbereidende werkzaamheden nodig zijn. Samen met de bewoners worden alle werkzaamheden ingepland.

Contactgegevens:
Fihuma: 010-2921000 
Tuin Zijpe: 0224-591360

 

 


Ook interessant voor u