Wat zegt het energielabel over mijn woning?

Uw woning is voorzien van een energielabel. Dit label geeft aan hoeveel energie uw woning gemiddeld verbruikt. Het gaat hierbij om het verwarmen van de woning, het tapwater en de verlichting. Waarom is het energielabel ingevoerd? Hoe wordt het label berekend en wat kúnt u ermee?

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. 

Veelgestelde vragen

Het energielabel geeft de energiezuinigheid van de woning aan in vergelijking met andere woningen van hetzelfde type woning bv. Tussenwoning-hoekwoning. Het label geeft de energiezuinigheid aan in energieklassen A t/m G. Een woning met energieklasse A is het energiezuinigst en met energieklasse G het minst zuinig.
Het kabinet wil van Nederland op energiegebied een van de schoonste en zuinigste landen in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel. Het kabinet wil de energieefficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie verhogen tot 20% in 2020. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol. Het kabinet beschrijft zijn ambities in het werkprogramma 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat'. www.vrom.nl/schoonenzuinig

Vanaf 1 januari 2008 geldt dat eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur een energielabel overhandigen aan de koper/huurder. 
Een erkende (gecertificeerde) adviseur stelt in opdracht van Wooncompagnie een energielabel voor uw woning op. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.
Ja, het energielabel is woninggebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij normaal (gestandaardiseerd) gebruik van dat woning nodig is. Het betreft energiegebruik voor de woning voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling.
Wooncompagnie heeft bijna alle woningen door een gecertificeerd bureau laten voorzien van een energielabel (energieklasse en energie-index). In 2009 zijn deze huurders met een brief op de hoogte gesteld van het energielabel van hun woning. Voor enkele categorieën is een energielabel niet verplicht. Zie vraag: "Is het energielabel nodig voor alle gebouwen?"
Het energielabel bestaat uit de energieklasse A t/m G en betreft de energiezuinigheid van uw woning.Een energieprestatiecertificaat is een document waarin het energielabel wordt weergegeven met aanvullende gegevens. Wooncompagnie verstrekt alleen een energieprestatiecertificaat bij verkoop van een woning.
Nee, voor enkele categorieën geldt deze verplichting niet. Het label geldt niet voor:
  • Monumenten;
  • Woonwagens;
  • Gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuurtjes en garages) ;
  • Tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
  • Gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten (kerken, moskeeën);
  • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.
De EPC-berekening is niet geldig als energielabel. De EPC is een berekende waarde die niet hetzelfde is als de energie-index van het energielabel. EPC en energie-index worden op een verschillende manier bepaald. Wel geldt zowel voor EPC als voor de energie-index: hoe lager, hoe zuiniger het huis. Huizen die gebouwd zijn met een bouwvergunning die is aangevraagd vanaf 2000, vallen normaal gesproken in energielabel klasse A en zijn dus erg energiezuinig.
Bij een energieprestatie advies (EPA) wordt een maatwerkadvies opgesteld welke maatregelen er in
uw woningen een energiebesparing opleveren en hoeveel u hiervoor moet investeren. Bij een energielabel wordt alleen aangegeven welke energieklasse de woning heeft en de energie-index. Bij een energielabel wordt dus geen advies op maat geleverd.
Om het energielabel te kunnen bepalen wordt de energie-index berekend. Aan de hand van de energie-index wordt het energielabel bepaald.
De invloed van het energielabel in de puntentelling is vrij simpel. Hoe hoger het energielabel, des te hoger het aantal punten dat mag worden opgenomen in de woningwaardering. Hieronder de richtlijnen:

Ook interessant voor u