Overlijden medehuur

Wij condoleren u met het verlies en wensen u sterkte in deze moeilijke tijd.

Om het huurcontract aan te laten passen gaat u naar Mijn Wooncompagnie. Klik hier om met uw postcode en huisnummer in te loggen.

Veelgestelde vragen

De erfgenamen zijn bevoegd de huur op te zeggen. Klik hier voor het opzeggen van de huur. Voeg een kopie 'Akte van overlijden' bij of een rouwkaart.
U heeft geen recht om in de woning te blijven. Een achterblijvende bewoner die geen medehuurder is kan een schriftelijk verzoek indienen bij Wooncompagnie om de woning te blijven huren. Dit verzoek moet u binnen een half jaar na het overlijden van de huurder aan Wooncompagnie richten. Voeg een kopie 'Akte van overlijden' bij of een rouwkaart.
Via Mijn Wooncompagnie kunt u de naamswijziging van het huurcontract aan laten passen. Om deze aanpassing te kunnen doen hebben wij een kopie akte van overlijden nodig of een rouwkaart.
Als er sprake is geweest van een huwelijk, een partnerschapregistratie of een aantoonbare duurzame samenlevingsvorm van minimaal 2 jaar, kunnen we het contract kosteloos op uw naam zetten. Indien bovenstaande niet is aan te tonen, zult u de woning moeten verlaten. Hiervoor wordt een redelijke termijn overeengekomen.

In geval van : 

  • Overlijden van de hoofdhuurder. Klik hier voor het formulier overlijden medehuurder.
  • Echtscheiding (de woning wordt door de rechter toegewezen).
  • Bij een relatiebreuk (de huurder en medehuurder bepalen onderling op wiens naam de huurovereenkomst komt te staan). Klik hier voor het formulier beëindiging medehuur.
  • Als de hoofdhuurder de huur opzegt en de achterblijvende bewoner officieel medehuurder is dan heeft deze het recht om in de woning te blijven en huurovereenkomst voort te zetten. Als hoofdhuurder zegt u zelf uw deel van de huurvereenkomst op. Doet u dat niet dan blijft u medeaansprakelijk, bijvoorbeeld voor het betalen van de huur. U kunt gebruik maken van het formulier beëindiging medehuurder. Klik hier voor het formulier beëindiging medehuur.