Wat zijn servicekosten?

Jaarlijks ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Deze kosten betaalt u voor extra geleverde diensten. U betaalt hier maandelijks een voorschot voor dat gebaseerd is op een reƫle schatting van de kosten. Voor welke extra service betaalt u eigenlijk? En wanneer worden servicekosten met u afgerekend?

U vindt de antwoorden op deze vragen hier.

Veelgestelde vragen

U betaalt elke maand bruto huur. Dit bestaat uit de netto huurprijs én de servicekosten. De servicekosten zijn voor extra geleverde diensten. De servicekosten zijn eenvoudig te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan het verbruik van elektra of aan schoonmaakwerkzaamheden. Ook wijzigingen van energieprijzen zijn van invloed op de servicekosten.

De servicekosten worden daarom geschat. U betaalt maandelijks een voorschot. Op basis van de gefactureerde kosten van leveranciers berekenen wij de werkelijke kosten. Deze servicekosten rekenen we een keer per jaar met u af. Wij streven ernaar dit te doen vóór 1 juli.
Sommige onderhoudswerkzaamheden vallen onder de servicekosten. In dat geval wordt het onderhoud door Wooncompagnie uitgevoerd en via de servicekosten met u afgerekend. Hieronder een overzicht van onderhoudswerkzaamheden die vallen binnen de servicekosten:

- Het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten (in sommige gevallen wordt dit niet door ons uitgevoerd en doorberekend);

- Het glazenwassen van sommige complexen;

- Het onderhoud aan gemeenschappelijke groenvoorzieningen voor zover deze een voor het complex besloten karakter hebben.

Wacht niet op de afrekening! Meld dit direct bij ons, zodat wij tijdig actie kunnen ondernemen. Neem contact op met Wooncompagnie via klantcontact@wooncompagnie.nl of met de afdeling Klantcontact via 0900-2022373 (lokaal tarief).
U betaalt alleen servicekosten die op uw situatie van toepassing zijn. Hieronder een overzicht van werkzaamheden en diensten die onder de servicekosten vallen.
  • Schoonmaakkosten: de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, soms inclusief ramen lappen.
  • Elektra: denk aan verlichting van gemeenschappelijke ruimten, galerij en berging. 
  • Het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin of groenvoorziening.
  • Waterverbruik.
  • Buurtbeheerder: de kosten voor toezicht, veiligheid en kleine klussen (alleen van toepassing in complexen     55+woningen).
  • Lift: de kosten van de telefoonverbinding en elektra in de lift.
  • Alarm-apparaat/halshanger (in sommige aanleun- of zorgcomplexen is er persoonsalarmering).
  • Voorschot Algemene Ruimte (als het complex een algemene ruimte heeft die exclusief door de bewoners van het complex mag worden gebruikt)
  • Stookkosten: in het complex is er sprake van een collectieve verwarmingsinstallatie met verbruiksmeters op de radiatoren voor het (totale) persoonlijke verbruik
Een aantal servicekosten komt in aanmerking voor huurtoeslag. Kijk op  www.belastingdienst.nl voor meer informatie.
Afrekening van de servicekosten, voorzover van toepassing op uw woning, vindt niet gelijk plaats met uw eindafrekening van uw woning. Servicekosten worden een maal per jaar afgerekend over het kalenderjaar ervoor. Wij streven ernaar dit te doen vóór 1 juli.
Eens per jaar berekenen wij de werkelijk gemaakte servicekosten. Wij vergelijken het voorschotbedrag dat u in het betreffende kalenderjaar heeft betaald met de wérkelijk door ons aan externe leveranciers betaalde kosten. Het verschil wordt vervolgens met u verrekend. Het kan dus zijn dat u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Voor een aantal woningen wordt de stookkosten van 1 mei t/m 30 april afgerekend.
Dan wordt het betreffende bedrag binnen een maand na afrekening teruggestort op uw rekening.
U ontvangt van Wooncompagnie bij de jaarlijkse afrekening stook- en/of servicekosten een verzoek om het resterende bedrag alsnog te voldoen. 

Ook interessant voor u