Ik wil een verzekering

U staat niet graag voor verrassingen, dus u wilt zich goed verzekeren. Bewoners die via Wooncompagnie een verzekering afsluiten, profiteren van extra gemak én korting. Zo kunt u deelnemen van onze glasverzekering Dekking Glas.

Veelgestelde vragen

U kunt deelnemen aan het Glasfonds van Wooncompagnie. U betaalt hiervoor € 0,65 per maand. Door deel te nemen aan het Glasfonds hoeft u zich geen zorgen te maken over schade aan glas van uw woning, veroorzaakt door storm, inbraak, ongevallen en dergelijke. Wooncompagnie neemt deze zorg dan van u over. Bij moedwillige schade verhalen wij de kosten op de dader.
U meldt de schade aan uw inboedelverzekeraar.
Is de schade aan uw inboedel te wijten aan Wooncompagnie? Dan kunt u Wooncompagnie schriftelijk aansprakelijk stellen.  U stuurt de schriftelijke afwijzing van uw eigen verzekeraar aan Wooncompagnie, Postbus 160, 1620 AD HOORN. De verzekeraar van Wooncompagnie neemt uw schadeclaim in behandeling.
• Het glas van de buitenramen en buitendeuren van uw hele woning en de bij de woning behorende berging;
• Het glas in binnenramen. In en boven binnendeuren, mits deze eigendom zijn van Wooncompagnie;
• Het glas in tuinafscheidingen en balkons, mits deze eigendom zijn van Wooncompagnie.

Glas in zelfaangebrachte voorzieningen (bijvoorbeeld zelfgebouwde schuren) zijn uitgesloten van vergoeding, tenzij anders is overeengekomen.

Let op! Wanneer u folie op het glas heeft aangebracht vervalt de garantie en kunt u geen aanspraak maken op het glasfonds.

U kunt zich snel en gemakkelijk aanmelden voor het Glasfonds via Mijn Wooncompagnie. Voor deelname aan dit fonds betaalt u € 0,65 per maand in de maandelijkse servicekosten.

Ontstaat er schade in uw woning? Dan is het afhankelijk van de situatie of deze kosten voor uw eigen rekening zijn of voor Wooncompagnie. U bent zelf verantwoordelijk voor schade die ontstaat daar nalatigheid of ondeskundig gebruik, zoals bijv. waterschade i.v.m. een deur of raam die nog openstond. Is de schade aan de woning ontstaan door onvoorziene omstandigheden zoals brand? Dan is dit voor de rekening van Wooncompagnie. Mocht er hierdoor schade ontstaan bij de inboedel? Dan valt dit onder de inboedelverzekering. Dit is wettelijk bepaald en staat vastgelegd in onze algemene huurvoorwaarden.
 
Let op: 
Heeft u veel geïnvesteerd in uw woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van een eigen nieuwe keuken? Neem dan de waarde van uw investering mee in uw inboedelverzekering. Wooncompagnie vergoedt in geval van schade namelijk alleen de kosten van de oorspronkelijke woningonderdelen.
Heeft u schade als gevolg van (poging) inbraak? Dan moet u aangifte doen bij de politie. Een kopie van het proces verbaal en uitleg over de situatie stuurt u op naar klantcontact@wooncompagnie.nl
Als u schade aan de woning heeft (bijvoorbeeld door lekkage, storm, inbraak, vandalisme) dan neemt u contact met Klantcontact via 0900 20 22 373. Bij schade door (poging) inbraak of vandalisme doet u aangifte bij de politie. Een kopie van het proces-verbaal stuurt u naar ons op. Als wij geen kopie van u ontvangen dan sturen wij u de rekening van de herstelkosten. Wooncompagnie zorgt ervoor dat de schade wordt hersteld.
U vindt het belangrijk dat uw woning en alle extra voorzieningen goed zijn verzekerd. Wij hebben voor uw woning een opstalverzekering afgesloten, in geval van schade door brand en storm. Deze verzekering geldt alléén voor de standaard voorzieningen. Door u zelf aangebrachte veranderingen en aanpassingen kunt u meeverzekeren onder uw eigen inboedelverzekering, als ‘huurdersbelang’. Uw verzekeraar vertelt u daar graag meer over.

Ook interessant voor u