Ik wil graag inspraak

U wilt graag meedenken. Over uw woning, woonomgeving of Wooncompagnie. Dat waarderen wij. U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren aan onze dienstverlening. Bijvoorbeeld via een bewonerscommissie, een huurdersvereniging, regionale huurdersorganisaties of ons Klantenpanel.

Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Om u als huurder goed van dienst te kunnen zijn, willen we met u in overleg op onderwerpen die belangrijk zijn. Om dit overleg, zo goed mogelijk te laten verlopen, gaat Wooncompagnie dit overleg aan met de huurdersorganisaties. Indien u persoonlijke, meer individuele zaken wilt bespreken, kunt u uiteraard zelf rechtstreeks contact met ons opnemen.
Wooncompagnie wil een optimaal woonklimaat. Dit betekent dat ook aandacht besteed wordt aan uw straat en buurt. Uw mening is daarom belangrijk. U kunt een bijdrage leveren. Dit kan op verschillende manieren.
• Door deel te nemen aan een bewonerscommissie in uw wijk of complex.
• Door lid te worden van de huurdersvereniging in uw regio.
• Door actief deel te nemen in het bestuur van de huurdersvereniging.
• Door lid te worden van ons Klantenpanel.
Om mee te doen, klik hier om in te schrijven.
Wij vinden uw mening belangrijk. In dit panel worden vragen, ideeën en plannen aan u voorgelegd. Wij houden regelmatig onderzoeken om uw mening te peilen.

Uw antwoorden helpen ons om uw belangen nog beter te behartigen, om onze dienstverlening te verbeteren en om meer te weten te komen over wat u vindt van uw woning. Deelnemers aan het panel houden wij op de hoogte van de uitkomsten van de onderzoeken. Ook vertellen wij hen wat we er mee gaan doen.
De bewonerscommissie bestaat uit een aantal mensen die zich in willen zetten om de belangen te behartigen van huurders binnen het complex of binnen de wijk, en eventueel activiteiten te organiseren. Om een bewonerscommissie te vormen, hoeft geen stichting of vereniging te worden opgericht en er hoeven dus ook geen statuten te worden vastgesteld.

Naast een aantal vaste commissies zijn er ook bewonerscommissies die tijdelijk worden
opgericht, bijvoorbeeld in verband met een ingrijpende onderhoudsbeurt, sloop- en nieuwbouwplannen, etc.

Heeft u ook belangstelling om in uw complex een bewonerscommissie op te richten, neem dan contact op via Klantcontact 0900 20 22 373 (lokaal tarief ) of met de huurdersvereniging in uw regio.
U kunt deelnemen aan een bewonerscommissie in uw wijk of complex. Naast een aantal vaste commissies zijn er tijdelijke bewonerscommissies, bijvoorbeeld in verband met ingrijpende onderhoudswerkzaamheden of leefbaarheidsprojecten. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op via Klantcontact 0900-2022373 (lokaal tarief) óf met de huurdersvereniging in uw regio
Waar wij woningen hebben, hebben we huurdersverenigingen. Als lid hiervan kunt u actief meedenken en suggesties aandragen voor ons beleid. Wij overleggen een aantal malen per jaar met onze huurdersverengingen. U vindt de adressen van verenigingen hieronder.

Gemeente Beemster, Zeevang, Edam, Schermer, Purmerend, Oostzaan en Waterland
Huurdervereniging De Vijfhoek
Narcissenstraat 22 
1441 HN Purmerend
Tel.nr.: 0299 41 55 00
Lidmaatschap per maand € 0,45

Regionale huurdersorganisatie gemeente Schagen en Hollands Kroon
Huurderskoepel Schagen e.o.
Zaagmolenstraat 45
1733 VK Nieuwe Niedorp
Telefoon: 0226 41 15 27
Wilt u meedenken en suggesties aandragen voor het beleid van Wooncompagnie? Bijvoorbeeld voor leefbaarheid en onderhoud? Word dan lid van de huurdersvereniging in uw regio. Een aantal malen per jaar is er een overleg tussen Wooncompagnie en de huurdersvereniging.

De gemeente Schagen en de gemeente Purmerend hebben een eigen regionale huurdersorganisatie. Hierin zijn de lokale huurdersverengingen uit het werkgebied van die vestiging vertegenwoordigd.

De regionale huurdersorganisaties is de gesprekspartner voor Wooncompagnie over onderwerpen die meer algemeen of overkoepelend van aard zijn. Het bestuur wordt gekozen door de lokale huurdersverenigingen. De lokale huurdersverenigingen vormen de achterban van de regionale huurdersorganisaties en daarmee kunnen de huurdersverengingen rekenen op ondersteuning en belangenbehartiging.
Bekijk hier de samenwerkingsovereenkomst tussen Wooncompagnie en de Huurderskoepel Schagen en Omstreken en Huurdersvereniging De Vijfhoek.

Ook interessant voor u