Ik heb een klacht of geschil

U bent niet helemaal tevreden over de dienstverlening van Wooncompagnie. Dat kan natuurlijk voorkomen. Wij horen dat graag van u. Wat verstaan wij onder een klacht? Hoe meldt u een klacht, hoe gaan wij ermee om en wanneer wordt een klacht een geschil? Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

Om een klacht in te dienen over onze dienstverling klikt u hier.

Veelgestelde vragen

We spreken van een klacht als u niet tevreden bent over de manier waarop wij hebben gehandeld. Een klacht is dus iets anders dan een reparatieverzoek: hierbij gaat het namelijk zuiver om een verzoek tot het uitvoeren van bepaalde reparatiewerkzaamheden. Klachten hebben betrekking op algemene zaken, zoals:
 • het niet nakomen van afspraken;
 • het handelen van medewerkers;
 • de kwaliteit van werkzaamheden die door ons of in opdracht van ons zijn uitgevoerd;
 • het niet (juist) volgen van procedures;

Een klacht over de woonruimteverdeling kunt u schriftelijk indienen bij de gemeente waar u woont via één van de onderstaande adressen:

Klachtencommissie Woonruimteverdeling Gemeente Purmerend of Beemster

Postbus15 1440 AA Purmerend

 

Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing West-Friesland p/a Gemeente Hoorn

Postbus 603 1620 AR Hoorn

 

Woonruimteverdeling gemeente Waterland en gemeente Edam-Volendam 

Postbus 180 1130AD Volendam

 

Woonruimteverdeling Gemeente Schermer 

Postbus 53 1800 BC ALKMAAR Klachtencommissie 

 

Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland

Postbus 90, 1780 AB Den Helder
 
Klacht over uw huurprijs?
Voor vragen over huurverhoging, over een verzoek om huurverlaging of over servicekosten kunt u bellen met het secretariaat van de Huurcommissie 0800-4887243, of bezoek de website: www.huurcommissie.nl. Op www.vrom.nl vindt u alle informatie over onderwerpen die betrekking hebben op huren.  
 U heeft de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil.
De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie en bestaat uit 3 tot 5 personen. Deze personen zijn niet in dienst van Wooncompagnie. De commissie onderzoekt het geschil en hoort daarvoor zowel de indiener van het geschil als de betreffende medewerker(s) van Wooncompagnie.Bij de behandeling van het geschil kunt u zich laten bijstaan door derden. Na alle betrokken partijen gehoord te hebben, brengt de geschillencommissie advies uit aan de directie van Wooncompagnie. De geschillencommissie werkt op basis van een reglement. Dit reglement kunt u bij de commissie opvragen. De geschillencommissie is er ook voor huurders van de verschillende woningcorporaties in de regio.

Omdat Wooncompagnie in verschillende regio's actief is werken wij met drie geschillencommissies.

Voor de gemeente Purmerend, Beemster, Zeevang, Edam, Volendam, Schermer of Waterland: 
Geschillencommissie Samenwerkende Woningcorporaties Waterland (SWW)
Postbus 1320, 1620 WB Hoorn.

Voor de gemeente Schagen en Hollands Kroon:
Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland
Postbus 90 1780 AB  Den Helder.

Voor West-Friesland:
Regionale Geschillencommissie West-Friesland, t.a.v. secretariaat
Postbus 554 1620 AN Hoorn.
 
Klachtencommissie SVNK
Postbus 5010
1802 TA Alkmaar

Dit doet u schriftelijk naar de gemeente waar u woont via één van onderstaande adressen:
 
Klachtencommissie Woonruimteverdeling Gemeente Purmerend of Beemster
Postbus15 1440 AA Purmerend
 
Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing West-Friesland p/a Gemeente Hoorn
Postbus 603 1620 AR Hoorn
 
Woonruimteverdeling gemeente Waterland en gemeente Edam-Volendam 
Postbus 180 1130AD Volendam
 
Woonruimteverdeling Gemeente Schermer 
Postbus 53 1800 BC ALKMAAR Klachtencommissie 
 
Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland
Postbus 90
1780 AB Den Helder

 • Deze kunt u indienen via Mijn Wooncompagnie of  per brief naar Postbus 160, 1620 AD te Hoorn.
 • Wij registreren uw klacht en sturen u binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging, waarin is vermeld wie de klacht in behandeling heeft. Wij streven er naar iedere klacht binnen vier weken af te handelen. Als te verwachten is dat dit niet lukt, dan wordt u hierover ook schriftelijk geïnformeerd. Mocht u binnen deze termijn van vier weken vragen hebben over de voortgang, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die uw klacht in behandeling heeft.
 • Nadat de klacht is afgehandeld wordt u schriftelijk gevraagd of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Ter afronding van de afhandeling van uw klacht ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging.
 • Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil. Dit wordt ook schriftelijk aan u bevestigd.

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als:

 • U de klacht anoniem indient.
 • U uw klacht hebt voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of een regionale geschillen-/klachtencommissie
 • Een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.
Meld uw klacht online. Klik hier voor het formulier om een klacht te melden.

Ook interessant voor u