Hoe wordt de huurprijs van mijn woning bepaald?

De huurprijs van woning is gebaseerd op een puntentelling, bepaald door het Woning Waardering Stelsel (WWS). Op basis van deze puntentelling en ons huurbeleid stellen wij de huurprijs van uw woning vast. Ook het energielabel beïnvloedt de huur. Hoe hoger het energielabel, des te hoger de puntentelling. Ook kan het gebied waar u woont de huurprijs mede bepalen.

Meer weten? Raadpleeg de vragen hieronder.

Veelgestelde vragen

De invloed van het energielabel in de puntentelling is vrij simpel. Hoe hoger het energielabel, des te hoger het aantal punten dat mag worden opgenomen in de woningwaardering. In de tabel hieronder de richtlijnen. Overigens heeft Wooncompagnie er voor gekozen om de streefhuur van uw woning vast te zetten. Als uw woning een beter energielabel krijgt, gaat u dus niet automatisch meer huur betalen.

Neem contact op met Wooncompagnie via klantcontact@wooncompagnie.nl of bel met Klantcontact 0900 20 22 373 (lokaal tarief).
In een aantal gevallen hebben woningen geen puntentelling. Hierbij moet u denken aan monumenten, woonzorgcomplexen en woningen uit de geliberaliseerde voorraad.
De netto huurprijs wordt ook wel ‘kale huurprijs’ genoemd. De netto huurprijs is het bedrag zonder servicekosten. Bruto huurprijs is het bedrag inclusief de servicekosten. De opbouw van uw huur kunt u zien via Mijn Wooncompagnie.

De prijs- en kwaliteitsverhouding van uw woning is vastgelegd in een door de overheid voorgeschreven puntenstelsel of woningwaarderingstelsel (WWS). Hierbij worden punten gegeven voor onder meer het aantal kamers, het vloeroppervlak, het energielabel, de tuin en het balkon. Bij elkaar opgeteld vormen deze punten het puntentotaal van uw woning. Het totale aantal punten is bepalend voor de maximale huurprijs die Wooncompagnie voor een woning mag vragen. Het woningwaarderingsstelsel is per 1 oktober 2015 aangepast. Een nieuw element is de WOZ-waarde, die voor circa 25% de maximale huurprijs bepaalt.

Let op! de puntentelling die u ziet is de "oude" puntentelling. Vanaf 1 juli 2019 ziet u de nieuwe puntentelling.

Met ingang van 2016 kunnen gemeenten besluiten om het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen waar de WOZ-waarde op staat vermeld ook naar huurders te sturen. Door een wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) heeft de hoogte van de WOZ-waarde invloed op de maximaal redelijke huur. Daardoor kunnen huurders er belang bij hebben als de WOZ-waarde te hoog zou zijn. Dit zal naar verwachting slechts voor een (zeer) klein gedeelte van de huurders gelden. Indien u als huurder een WOZ-beschikking heeft ontvangen kunt u daar, als u deze volgens u te hoog zou zijn, bezwaar tegen maken bij de gemeente.

Meer informatie over hoe u dit kunt doen en waar het bezwaar aan moet voldoen vindt u op de website van de gemeente. Het is echter van belang dat u weet dat Wooncompagnie jaarlijks de door de gemeenten vastgestelde WOZ-waardes laat toetsen door een beëdigd makelaar.
Indien afwijkingen worden geconstateerd maakt Wooncompagnie bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Ook interessant voor u