Hoe betaal ik de huur?

U dient de huur maandelijks vóór de eerste van de maand te betalen. Dat kan op verschillende manieren. Het meest eenvoudige is betalen via de automatische incasso. Hiermee wordt altijd op het juiste moment, het juiste bedrag aan Wooncompagnie overgemaakt. Geeft u geen machtiging? U kunt de huurbetaling ook regelen via internetbankieren. Snel én eenvoudig.

Bekijk hieronder de vragen over de huurbetaling.

Veelgestelde vragen

Ja, u kunt de huur betalen via internetbankieren. Als u met een periodieke betaling werkt moet u wijzigingen, bijvoorbeeld jaarlijkse huurverhoging, zelf aanpassen. Vermeld uw klantnummer. Het rekeningnummer van Wooncompagnie is NL21INGB0000456512.
Ja, dat kan. Vanaf maart 2016 is het mogelijk om uw huur te betalen via Accept Email. U krijgt dan een e-mail met een digitale acceptgirokaart. Door de e-mail te openen kunt u op de button 'Accept Email' drukken waarna u wordt doorgeleid naar de eigen bankomgeving om de betaling te voldoen.

Voorbeeld Accept Email

U kunt ook via Mijn Wooncompagnie uw huur betalen.
Ja, dit kan. Bijvoorbeeld door familie, de sociale dienst, een bewindvoerder of een werkgever.
Neem hiervoor contact met ons op via klantcontact@wooncompagnie.nl  of via Klantcontact 0900-2022373 (lokaal tarief).

Er zijn twee manieren om dit te doen:
- Gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.
- Via het formulier machtiging automatische incasso op de website. 

In beide gevallen moet de aanvraag voorzien zijn van uw handtekening.

IBAN Wooncompagnie is NL21INGB0000456512.
Wij bieden u drie mogelijkheden om de maandhuur op tijd te betalen: 
  • U gaat ons machtigen om de huur elke maand op de 1e van de maand (indien een werkdag) automatisch van uw  bankrekening af te schrijven.  
  • U gaat zelf via internetbankieren uw huur betalen. Geef aan ons door dat u geen acceptgirokaart meer wilt ontvangen; 
  • In plaats van de acceptgirokaart ontvangt u van ons op uw e-mailadres vóór de eerste van de maand een digitale acceptgiro, de zogeheten Accept Email. U betaalt hiermee gemakkelijk maandelijks uw huur. Een e-mailadres is dus verplicht om via  Accept Email te betalen.  
Als u niet in het bezit bent van een computer, dan krijgt u van ons maandelijks een brief met het verzoek de huur zelf over te maken op ons rekeningnummer. Dit dient u dan te doen met een overschrijvingskaart van uw bank.

Geef uw keuze door
Via dit antwoordformulier geeft u aan hoe u uw huur wenst over te maken. 

Bij de Accept Email is het belangrijk dat het juiste e-mailadres van u in ons systeem staat. Het kan voorkomen dat een e-mailadres niet juist is. In dat geval zal de e-mail niet bij u aankomen. Wij krijgen hier bericht over en nemen contact met u op. 

Is er geen contact met u opgenomen maar u heeft ook geen Accept Email ontvangen? Neem dan contact met ons op. U dient de huur voor de komende maand dan zelf over te maken via uw bank, vermeld u hierbij dan de maand waar het om gaat.


IBAN BLOKcompagnie is NL59INGB0650043197. 
Volgens de huurovereenkomst betaalt u de huur in zijn geheel vooruit. Uw betaling moet dus vóór de eerste van de maand op onze rekening zijn bijgeschreven.
Het bedrag wordt als betaald gezien als het geld bij Wooncompagnie op de rekening staat. Door de verwerking bij de bank, wordt uw geld eerder afgeschreven van uw rekening dan dat het bij Wooncompagnie bijgeschreven is.
U kunt de huur betalen via automatische incasso, internet bankieren of Accept Email. Bij hoge uitzondering kunt u pinnen op het Hoofdkantoor in Hoorn. Contante betalingen zijn niet mogelijk.
Ja, u kunt door middel van een periodieke overschrijving via uw bank betalen. U dient eventuele wijzigingen in de huurprijs wel altijd zelf door te voeren.
Met het oog op uw en onze veiligheid is het niet mogelijk om contant te betalen. Dan zien wij graag dat u het contant stort via uw bank, waarvoor de bank wel extra kosten in rekening brengt. In ieder geval dient de huur op de eerste van de maand bij Wooncompagnie binnen te zijn.
U heeft via Mijn Wooncompagnie de huur betaald. Dan klopt het dat er op uw bankafschrift een onbekend IBAN staat. De huur wordt namelijk eerst op de rekening van Ideal gestort en daarna op die van Wooncompagnie. Dit rekeningnummer is NL40ABNA0243258186 op naam van Ogone Ingenico Payments. 
U kunt contractgegevens inzien, de puntentelling van uw woning (woningwaardering) bekijken en persoonlijke gegevens wijzigen en toevoegen. Ook kunt u uw huurachterstand betalen via Ideal.

Ook interessant voor u