U heeft de huur opgezegd of bent van plan de huur op te zeggen. Hoe verder?

U gaat verhuizen en wilt de huur opzeggen. Wat zijn de regels? Met welke opzegtermijn moet u rekening houden en welk formulier heeft u nodig? En hoe zit het met de voor- en eindinspectie en zelf aangebrachte woningaanpassingen?

Antwoorden op deze en andere vragen over huuropzegging vindt u hieronder.

Veelgestelde vragen

Er zijn twee manieren op de huur op te zeggen:
- Gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie. Hier is geen handtekening voor nodig. 
- Via het formulier huuropzegging op de website. Hier is een handtekening en een printer voor nodig. Het volledig ingevulde formulier mag u ook via e-mail versturen naar klantcontact@wooncompagnie.nl.
Op de datum van de eindopname zijn de woning en de berging leeg. U heeft de gehele woning gestofzuigd en de berging aangeveegd. De badkamer en het toilet zijn schoongemaakt en de kranen zijn ontkalkt. De keukenkastjes zijn leeg en de keuken is schoon. Ramen en deuren zijn schoon. Ventilatieroosters en/of ventielen zijn schoongemaakt. Losse goederen zijn van het balkon verwijderd. De tuin is verzorgd, dat wil zeggen; het onkruid is verwijderd, het gras is gemaaid en de bomen en/of struiken zijn gesnoeid. De containerbakken zijn schoon en leeg.
Bij de eindinspectie levert u alle sleutels in bij de Verhuisadviseur. U kunt ook iemand machtigen om bij de eindinspectie aanwezig te zijn en de sleutels voor u in te leveren. Diegene moet een schriftelijke machtiging en een legitimatiebewijs meenemen. Ook moet deze persoon voor teruggave van de woning tekenen.

Let op:
Als u de sleutels niet op de datum van de huurbeëindiging hebt ingeleverd, brengt Wooncompagnie u de kosten in rekening. Dit houdt in dat wij dan het recht hebben om, zonder voorafgaande waarschuwing, het gehuurde (inclusief alle op dat moment aanwezige goederen) te ontruimen. Nadat u de sleutels heeft ingeleverd kunt u geen werkzaamheden in de woning meer verrichten.

De sleutels van de toegangsdeuren, de meterkastdeur en de brievenbus (als deze zich buiten de woning bevinden) moeten tijdens de eindinspectie worden ingeleverd bij de Verhuisadviseur van Wooncompagnie. Alle overige sleutels van binnen­ en kastdeuren laat u in de betreffende deuren zitten. Eventueel ontbrekende sleutels worden bijgemaakt en aan u in rekening gebracht. De Verhuisadviseur geeft bij de voorinspectie aan hoeveel sleutels er ingeleverd moeten worden.

Voor bedrijfs-, winkel- en kantoorpanden gelden andere opzegtermijnen. De opzegtermijn staat in uw huurovereenkomst.

  • Huur is per dag opzegbaar
  • Opzegtermijn is minimaal 30 dagen (te rekenen vanaf binnenkomst van dit formulier op kantoor Wooncompagnie) en maximaal 90 dagen.
  • De einddatum mag nooit in het weekend of op een feestdag vallen. Valt de dag van huurbeëindiging in een weekend of op een feestdag, dan wordt de eerste werkdag na het weekend of feestdag als de datum van huurbeëindiging beschouwd.
  • Onvolledig ingevulde formulieren nemen wij niet in behandeling.

Wooncompagnie selecteert een nieuwe huurder. Deze kan de woning bezichtigen op vertoon van de aanbiedingsbrief.  Dit is ook in uw belang, als u bijvoorbeeld zaken hebt die in aanmerking komen voor overname. Voor het maken van een bezichtigingsafspraak ontvangt de nieuwe huurder  van ons het telefoonnummer wat u opgeeft op de huuropzegging.


Als Wooncompagnie akkoord gaat met de opzegging dan ontvangt u een bevestigingsbrief. Hierin staan de datum waarop de huur eindigt en wanneer de voor- en eindinspectie plaatsvinden. Gaat Wooncompagnie niet akkoord met de opzegging? Dan hebben vaak medehuurders niet ondertekend of is de opzegtermijn niet in acht genomen.


Voorinspectie

Een Verhuisadviseur van Wooncompagnie bekijkt samen met u de woning en bespreekt hoe u de woning moet achterlaten. Herstelwerkzaamheden dient u zelf uit te voeren binnen de opzegtermijn. De Verhuisadviseur noteert de afspraken op het inspectie­formulier dat u ondertekent. U ontvangt van dit formulier een kopie.  


Eindinspectie

De woning is schoon en leeg (op eventuele overname na). De Verhuisadviseur van Wooncompagnie bekijkt samen met u de woning. Hij beoordeelt of tijdens de voorinspectie gemaakte afspraken zijn nagekomen.

De erfgenamen zijn bevoegd de huur op te zeggen. Klik hier voor het opzeggen van de huur. Voeg een kopie 'Akte van overlijden' bij of een rouwkaart.
U moet in principe de woning in originele staat achterlaten. Aanpassingen dient u mogelijk te herstellen voordat u de woning verlaat. De verhuisadviseur overlegt dit met u tijdens de voorinspectie. Als u de herstelwerkzaamheden niet zelf uitvoert, doen wij dat. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht. Klik hier voor een overzicht van de verschillende werkzaamheden en het daarbij behorende kostenplaatje als u ervoor kiest om de werkzaamheden door Wooncompagnie te laten verrichten.
Spullen die zijn overgenomen laat u achter in de woning. In de bevestiging van de huuropzegging leest u hier meer over. Wij adviseren u de overeengekomen overname op papier vast te leggen. U kunt dit overnameformulier bij de eindopname overhandigen aan de verhuisadviseur.

Als er nog geen nieuwe huurder is, mag u eventuele overname in de woning achterlaten totdat er een nieuwe huurder is. Dan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht en kunt u in onderling overleg de overname regelen. Als de nieuwe huurder niets of niet alle zaken overneemt, moet u de niet-geaccepteerde zaken alsnog uit de woning verwijderen.

Er zijn twee manieren om dit te melden:
- Gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie. Hier is geen handtekening voor nodig. 
- Via het formulier overlijden medehuur op de website. Hier is een handtekening en een printer voor nodig.

In geval van : 

  • Overlijden van de hoofdhuurder. Klik hier voor het formulier overlijden medehuurder.
  • Echtscheiding (de woning wordt door de rechter toegewezen).
  • Bij een relatiebreuk (de huurder en medehuurder bepalen onderling op wiens naam de huurovereenkomst komt te staan). Klik hier voor het formulier beëindiging medehuur.
  • Als de hoofdhuurder de huur opzegt en de achterblijvende bewoner officieel medehuurder is dan heeft deze het recht om in de woning te blijven en huurovereenkomst voort te zetten. Als hoofdhuurder zegt u zelf uw deel van de huurvereenkomst op. Doet u dat niet dan blijft u medeaansprakelijk, bijvoorbeeld voor het betalen van de huur. U kunt gebruik maken van het formulier beëindiging medehuurder. Klik hier voor het formulier beëindiging medehuur.
Voor de bouw van een berging, blokhut of andere uitbouw heeft u altijd toestemming van Wooncompagnie nodig. Dien daartoe schriftelijk een verzoek in. Stuur uw verzoek naar Wooncompagnie, Postbus 160, 1620 AD HOORN. Het verzoek moet zijn voorzien van de maten, materiaalkeuze, kleur en de locatie. Krijgt u toestemming? Dan geldt die voor de periode dat u huurder bent. Wanneer u gaat verhuizen en de nieuwe huurder wilt de berging/blokhut niet overnemen dient deze wellicht verwijderd te worden. Dit gaat in overleg met Wooncompagnie. In sommige gevallen moet u naast de toestemming van Wooncompagnie bij de gemeente een bouwvergunning aanvragen. Meer informatie daarover vindt u op de website van uw gemeente.
Bij verhuizing kunt u de toestemming voor de berging of blokhut soms aan de nieuwe huurder overdragen. De nieuwe huurder neemt het bouwsel dan over, onder dezelfde voorwaarden. Wilt u de berging of blokhut afbreken en/of meenemen? Zorg er dan voor dat de tuin in goed verhuurbare staat achterblijft.

Ook interessant voor u