Huur opzeggen

U heeft de huur opgezegd of bent van plan de huur op te zeggen.

U leest hier wat wij van u verwachten wanneer u de woning overdraagt aan Wooncompagnie.

Uw huur snel en gemakkelijk opzeggen? Dit doet u op Mijn Wooncompagnie. Klik hier om in te loggen.

Veelgestelde vragen

U zegt uw huur gemakkelijk en snel op via Mijn Wooncompagnie. Een handtekening is dan niet nodig.

Bij woningen ouder dan 1994 wordt er een asbestinventarisatie uitgevoerd. Wij streven ernaar om de inventarisatie gelijktijdig met de vooropname te laten plaatsvinden. Meer informatie hierover vindt u in de bevestigingsbrief van de huuropzegging.
Bij de eindinspectie levert u alle sleutels in bij de Verhuisadviseur. U kunt ook iemand machtigen om bij de eindinspectie aanwezig te zijn en de sleutels voor u in te leveren. Diegene moet een schriftelijke machtiging en een legitimatiebewijs meenemen. Ook moet deze persoon voor teruggave van de woning tekenen.

Let op:
Als u de sleutels niet op de datum van de huurbeëindiging hebt ingeleverd, brengt Wooncompagnie u de kosten in rekening. Dit houdt in dat wij dan het recht hebben om, zonder voorafgaande waarschuwing, het gehuurde (inclusief alle op dat moment aanwezige goederen) te ontruimen. Nadat u de sleutels heeft ingeleverd kunt u geen werkzaamheden in de woning meer verrichten.

De sleutels van de toegangsdeuren, de meterkastdeur en de brievenbus (als deze zich buiten de woning bevinden) moeten tijdens de eindinspectie worden ingeleverd bij de Verhuisadviseur van Wooncompagnie. Alle overige sleutels van binnen­ en kastdeuren laat u in de betreffende deuren zitten. Eventueel ontbrekende sleutels worden bijgemaakt en aan u in rekening gebracht. De Verhuisadviseur geeft bij de voorinspectie aan hoeveel sleutels er ingeleverd moeten worden.

Artikel 16 van onze Algemene Huurvoorwaarden zegt hierover:
"Indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde is opgemaakt, is de huurder gehouden de zaak in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd."

In het kort komt bovenstaande erop neer dat de vertrekkende huurder de woning moet achterlaten volgens de beschrijving die is opgemaakt bij het aanvaarden van de woning met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen. De verhuisadviseur overlegt dit met u tijdens de voorinspectie. Als u de herstelwerkzaamheden niet zelf uitvoert, doen wij dat. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht. Klik hier voor een overzicht van de verschillende werkzaamheden en het daarbij behorende kostenplaatje als u ervoor kiest om de werkzaamheden door Wooncompagnie te laten verrichten.