Ik krijg een huuraanpassing

Zo houden wij de huren betaalbaar

Wij vinden dat huren bij Wooncompagnie betaalbaar moet zijn. Daarom vragen we ook in 2019 bewust een gematigde huurverhoging. We hebben dat besloten in nauwe samenwerking met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO), uw vertegenwoordigers.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Elk jaar vóór 1 mei ontvangt u een brief met uw huuraanpassing. Dit jaar versturen we de huuraanpassing voor het eerst digitaal. Huurders waar wij het e-mailadres niet van hebben ontvangen het bericht gewoon per post. Toch liever uw post voortaan digitaal ontvangen? U ontvangt bij uw bericht informatie hoe u dit online kunt regelen.
De huuraanpassing die wij dit jaar vragen is mede afhankelijk van de streefhuur.

Ja, volgens de wet mag Wooncompagnie elk jaar per 1 juli de huren aanpassen. Dit mag zowel omhoog als omlaag. De huuraanpassing die dit jaar van het Rijk maximaal mag worden gevraagd is:

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Klik hier.

•  4,1% aan huishoudens met een inkomen tot € 42.436
 • 5,6% aan huishoudens met een inkomen vanaf € 42.436

Huurders met een 1 of 2 persoonshuishouden die een huurprijs betalen boven € 607 en de 3 of meer persoons huishoudens met een huurprijs boven € 651, komen mogelijk in aanmerking voor bevriezing van de huurverhoging van 1 juli 2019 (u krijgt dan in 2019 geen jaarlijkse huurverhoging). Voorwaarde is dat u kunt aantonen dat u recht op huurtoeslag hebt.

Wooncompagnie gaat alle huurders die mogelijk recht op hebben op huurbevriezing allemaal individueel een bericht sturen om hen te attenderen op deze mogelijkheid. Op de site van de Woonbond kunt u een eerste check doen of u in aanmerking komt voor huurbevriezing.


Huurders van Wooncompagnie komen niet in aanmerking voor huurverlaging, omdat de huurprijzen van de sociale huurwoningen van Wooncompagnie al worden afgetopt op de liberalisatiegrens van € 720,42. Betaalt u een huur hoger dan 720,42 euro? Dan huurt u een vrije sectorwoning van ons. De mogelijkheid tot huurverlaging is niet van toepassing voor vrije sectorwoningen.


Wooncompagnie kiest bewust voor een bescheiden huuraanpassing. Onze maximale huuraanpassing is 2,0% en met een maximum van €12,50 voor de sociale huurwoningen. Gemiddeld is de huuraanpassing met 1,2% lager dan de inflatie (1,6%). Het percentage dat voor ú geldt, vindt u in het bericht die u van ons heeft ontvangen. 

Dat doen we omdat wij weten dat betaalbaarheid belangrijk is voor u. Wij willen de huurprijzen dus zo laag mogelijk houden. Daarom bekijken we ons huurbeleid elk jaar kritisch. Meer weten over ons huurbeleid klik hier.
Nee, Wooncompagnie koppelt ook dit jaar de huuraanpassing niet aan uw inkomen. Wij hebben uw inkomensgegevens dus niet opgevraagd bij de Belastingdienst. Goed om te weten: als wij uw inkomensgegevens wél hadden opgevraagd, had de Belastingdienst u daarover geïnformeerd.
 Ja, de Belastingdienst/Afdeling Toeslagen past de nieuwe huurgegevens automatisch aan. U hoeft dus niets te doen. Het kan zijn dat de Belastingdienst/Toeslagen uw gegevens niet kan verwerken. Dan ontvangt u in juni een brief met een formulier van de Belastingdienst/Toeslagen met de vraag uw nieuwe huurgegevens door te geven. Meer weten over de huurtoeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst (telefoon: 0800 0543) of kijk op www.toeslagen.nl.
Elk jaar vindt de huuraanpassing plaats op 1 juli, ongeacht de ingangsdatum van het huurcontract. Dit is wettelijk zo geregeld. U kunt dit ook nalezen in de Algemene Huurvoorwaarden.
Indien uw woning is verbeterd, door bijvoorbeeld een nieuwe Cv-installatie of dubbelglas dan is uw huur verhoogd naar aanleiding van deze verbetering. Uw huur wordt alsnog per 1 juli meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging.

De prijs- en kwaliteitsverhouding van uw woning is vastgelegd in een door de overheid voorgeschreven puntenstelsel of woningwaarderingstelsel (WWS). Hierbij worden punten gegeven voor onder meer het aantal kamers, het vloeroppervlak, het energielabel, de tuin en het balkon. Bij elkaar opgeteld vormen deze punten het puntentotaal van uw woning. Het totale aantal punten is bepalend voor de maximale huurprijs die Wooncompagnie voor een woning mag vragen. Het woningwaarderingsstelsel is per 1 oktober 2015 aangepast. Een nieuw element is de WOZ-waarde, die voor circa 25% de maximale huurprijs bepaalt.

Let op! de puntentelling die u ziet is de "oude" puntentelling. Vanaf 1 juli 2019 ziet u de nieuwe puntentelling.

De streefhuur is de reële huurprijs die wordt gevraagd als een woning vrijkomt. De streefhuren die Wooncompagnie hanteert liggen op ongeveer 2/3 van de maximale huren. De maximale huur is wat Wooncompagnie wettelijk mag vragen voor uw woning.
Betaalt u de huur via een automatisch incasso? Dan wordt met ingang van 1 juli automatisch het nieuwe huurbedrag afgeschreven. Betaalt u op een andere wijze? Bijvoorbeeld via een periodieke overschrijving via uw eigen bank? Zorg er dan voor dat met ingang van 1 juli 2019 het juiste huurbedrag wordt betaald.
Uw woning kent een wettelijke puntentelling. Op basis daarvan wordt de maximale huurprijs bepaald.
Nee, de huuraanpassing is wettelijk bepaald. Dit staat los van het aantal punten van de woning, mits de maximale huurprijs niet wordt overschreden.
Uiteraard moet uw puntenwaardering wel goed in het systeem staan. Als deze bij u niet klopt kunt u contact een e-mail sturen naar afdeling Klantcontact, klantcontact@wooncompagnie.nl.

Wooncompagnie laat jaarlijks de door de gemeente vastgestelde WOZ-waardes toetsen door een beëdigd taxateur. Indien afwijkingen worden geconstateerd maakt Wooncompagnie bezwaar.
U kunt alsnog bezwaar maken tegen de WOZ-waarde binnen een bepaalde termijn dat u van uw gemeente de beschikking heeft ontvangen. Dit traject gaat geheel buiten Wooncompagnie om. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde en u wordt in het gelijk gesteld, dan ontvangt Wooncompagnie van de gemeente de gecorrigeerde WOZ-waarde. Deze wordt door Wooncompagnie direct in de WWS van uw woning gecorrigeerd.
Indien blijkt dat door de correctie de huurverhoging aangepast moet worden, zal Wooncompagnie dit direct doorvoeren en storten we het teveel betaalde weer naar u terug.
 Als het huurcontract van een woning wordt opgezegd en de woning opnieuw wordt verhuurd, mag Wooncompagnie de huur aanpassen en in overeenstemming brengen met de streefhuur. Door de jaren heen zijn er verschillen geweest in het huurbeleid waardoor de huurprijzen kunnen variëren.
In sommige gevallen hebben woningen geen puntentelling. Hierbij moet u denken aan monumenten, woon-zorgcomplexen en woningen uit de vrije sector (netto huur > € 720,42).
Dat is mogelijk, maar wordt bepaald door de Belastingdienst. Ga naar www.toeslagen.nl of neem telefonisch contact op met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.

Ook interessant voor u