Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Bent u het niet eens met de voorgestelde huuraanpassing? Dan kunt u bij Wooncompagnie een bezwaarschrift indienen. U stuurt hiervoor een e-mail naar Klantcontact@wooncompagnie.nl, t.a.v. Huurbetaling.
U kunt het bezwaarschrift tot 1 juli 2018 indienen. U krijgt van Wooncompagnie antwoord op uw bezwaar. Bent u het niet eens met dit antwoord dan kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie.
Bezwaar maken kan zinvol zijn als:
- het huurverhogingspercentage hoger is dan 2,0%;
- de huurprijs door de huuraanpassing boven de maximale huurprijsgrens komt te liggen
- eerder de huur door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd, vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan de woning en deze gebreken nog niet zijn verholpen (of er loopt nog een dergelijke procedure bij de Huurcommissie).

Let op!
 U kunt géén bezwaar maken tegen huuraanpassing op grond van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor kunt u het hele jaar gebruikmaken van een andere procedure bij de Huurcommissie: ‘Een verzoek om tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken’. Meer weten? Kijk op www.huurcommissie.nl of bel 0800 488 72 43. 
 
Dit is een misverstand. Als u een bezwaarformulier indient, is het duidelijk dat u het niet eens bent met de huuraanpassing. U dient het nieuwe huurbedrag gewoon te betalen. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk? Dan storten we het te veel betaalde bedrag naar u terug.
Nee, onderhoudsgebreken zijn geen reden voor weigering van de jaarlijkse huuraanpassing. De mogelijkheid om op grond van (ernstige) onderhoudsklachten met succes bezwaar te maken tegen de huurverhoging is vervallen. Hiervoor in de plaats kunt u het hele jaar door gebruik maken van een andere procedure bij de Huurcommissie: ‘Een verzoek om tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken’. Meer weten? Kijk op www.huurcommissie.nl of bel 0800 488 72 43. 
 
Dit is geen geldige reden om de huuraanpassing niet te betalen. Misschien komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Vraag een aanvraagformulier op via de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of download het formulier via www.toeslagen.nl.