Ik krijg een huuraanpassing

Zo houden wij de huren betaalbaar

Wij vinden dat huren bij Wooncompagnie betaalbaar moet zijn. Daarom vragen we ook in 2017 bewust een gematigde of géén huurverhoging. Sommige bewoners krijgen zelfs een huurverlaging. We hebben dat besloten in nauwe samenwerking met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO), uw vertegenwoordigers.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Elk jaar vóór 1 mei ontvangt u een brief met een toelichting op de huuraanpassing en een huuraanzegging.

Wilt u uw voorstel eerder zien? Dit kan vanaf 4 april op Mijn Wooncompagnie. Maakt u nog geen gebruik van Mijn Wooncompagnie? Stuur dan een e-mail naar klantcontact@wooncompagnie.nl met daarin uw naam en adresgegevens. Wij sturen u dan uw tijdelijke inloggegevens toe, waarmee u zelf kunt inloggen.
De huuraanpassing die wij dit jaar vragen is mede afhankelijk van de streefhuur. Wilt u weten welke streefhuur geldt voor uw woning? Kijk dan op mijn.wooncompagnie.nl.
 
Ja, vanaf 4 april kunt u uw huurvoorstel al lezen op Mijn Wooncompagnie.
Maakt u nog geen gebruik van Mijn Wooncompagnie? Stuur dan een e-mail naar klantcontact@wooncompagnie.nl met daarin uw naam en adresgegevens. Wij sturen u dan uw tijdelijke inloggegevens toe, waarmee u zelf kunt inloggen.

Ja, volgens de wet mag Wooncompagnie elk jaar per 1 juli de huren aanpassen. Dit mag zowel omhoog als omlaag. De huurverhoging die dit jaar maximaal mag worden gevraagd is:

  • 2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudinkomens tot 40,349,- (inkomensjaar 2015)

  • 4,3% (inflatie + 4,0%) voor huishoudinkomens boven €40,349,- (inkomensjaar 2015)

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Klik hier.
 

De huurverhoging ligt bij Wooncompagnie tussen de 0,00% en 1,3% en de gemiddelde huurverhoging is 0,00%. Het percentage dat voor u geldt, vindt u in de brief die u van ons heeft ontvangen.

Voor het eerst dit jaar maakt Wooncompagnie gebruik van een huurverlaging.

Let op! In uw huurspecificatie is het huurverhogingspercentage afgerond op 1 decimaal.

Voorbeeld: Het aangegeven percentage in de brieftekst is 1,24%. Maar in de tabel is deze afgerond op 1,3%. Wanneer u zelf de berekening maakt, zult u zien dat  de berekening klopt.

Wooncompagnie kiest bewust voor een bescheiden huuraanpassing. Onze maximale huuraanpassing is 1,3% en gemiddeld is de huuraanpassing gelijk aan de inflatie (0,0%). Het percentage dat voor ú geldt, vindt u in de brief die u van ons heeft ontvangen.

Let op! In uw huurspecificatie is het huurverhogingspercentage afgerond op 1 decimaal.

 

Voorbeeld: Het aangegeven percentage in de brieftekst is 1,24%. Maar in de tabel is deze afgerond op 1,3%. Wanneer u zelf de berekening maakt, zult u zien dat  de berekening klopt.


Dat doen we omdat wij weten dat betaalbaarheid belangrijk is voor u. Daarom bekijken we ons huurbeleid elk jaar kritisch. Zo willen we kosten besparen en huren betaalbaar houden. Meer weten over ons huurbeleid klik hier.

Wooncompagnie heeft haar huurbeleid aangepast. Meer weten over ons huurbeleid klik hier.   

  • Is uw huidige netto huur extreem hoger dan de streefhuur? Dan verlaagt Wooncompagnie uw huur. Dit betreft ongeveer 2000 huishoudens.

  • Is uw huidige netto huur ongeveer gelijk aan de streefhuur? Dan geldt er een huuraanpassing van 0,00%. Dit betreft ongeveer 4500 huishoudens.

  • Is uw huidige netto huur onder de streefhuur? Dan geldt er een huurverhoging van maximaal 1,30%. Dit betreft ongeveer 7000 huishoudens.  

Let op! In uw huurspecificatie is het huurverhogingspercentage afgerond op 1 decimaal.

 

Voorbeeld: Het aangegeven percentage in de brieftekst is 1,24%. Maar in de tabel is deze afgerond op 1,3%. Wanneer u zelf de berekening maakt, zult u zien dat  de berekening klopt.
 Ja, de Belastingdienst/Afdeling Toeslagen past de nieuwe huurgegevens automatisch aan. U hoeft dus niets te doen. Het kan zijn dat de Belastingdienst/Toeslagen uw gegevens niet kan verwerken. Dan ontvangt u in juni een brief met een formulier van de Belastingdienst/Toeslagen met de vraag uw nieuwe huurgegevens door te geven. Meer weten over de huurtoeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst (telefoon: 0800 0543) of kijk op www.toeslagen.nl.
Nee, het huurbeleid wordt niet met terugwerkende kracht aangepast. Wooncompagnie houdt altijd rekening met de maximale huurprijs. U heeft nooit meer betaald dan Wooncompagnie wettelijk mag vragen.
Nee, Wooncompagnie koppelt ook dit jaar de huuraanpassing niet aan uw inkomen. Wij hebben uw inkomensgegevens dus niet opgevraagd bij de Belastingdienst. Goed om te weten: als wij uw inkomensgegevens wél hadden opgevraagd, had de Belastingdienst u daarover geïnformeerd.
Elk jaar vindt de huuraanpassing plaats op 1 juli, ongeacht de ingangsdatum van het huurcontract. Dit is wettelijk zo geregeld. U kunt dit ook nalezen in de Algemene Huurvoorwaarden.
Indien uw woning is verbeterd, door bijvoorbeeld een nieuwe Cv-installatie of dubbelglas dan is uw huur verhoogd naar aanleiding van deze verbetering. Uw huur wordt alsnog per 1 juli meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging.
Betaalt u de huur via een automatisch incasso? Dan wordt met ingang van 1 juli automatisch het nieuwe huurbedrag afgeschreven. Betaalt u op een andere wijze? Bijvoorbeeld via een periodieke overschrijving? Zorg er dan voor dat met ingang van 1 juli 2017 het juiste huurbedrag wordt betaald.
De netto huurprijs wordt ook wel ‘kale huurprijs’ genoemd. Dit is de huurprijs zónder servicekosten. De bruto huurprijs is dus het bedrag inclusief de servicekosten. 
De streefhuur is de reële huurprijs die wordt gevraagd als een woning vrijkomt. De streefhuren die Wooncompagnie hanteert liggen op ongeveer 2/3 van de maximale huren. De maximale huur is wat Wooncompagnie wettelijk mag vragen voor uw woning.
Uw woning kent een wettelijke puntentelling. Op basis daarvan wordt de maximale huurprijs bepaald. Wilt u weten hoe uw puntentelling is opgebouwd? Kijk dan op www.mijn.wooncompagnie.nl.
Servicekosten zijn bijkomende kosten. Zoals bijvoorbeeld stookkosten, kosten voor het tuinonderhoud, glasverzekering, verlichting en het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten.
Nee, de huurverhoging wordt berekend over de kale (netto) huurprijs. Servicekosten vallen hierbuiten. 
 Als het huurcontract van een woning wordt opgezegd en de woning opnieuw wordt verhuurd, mag Wooncompagnie de huur aanpassen en in overeenstemming brengen met de streefhuur. Door de jaren heen zijn er verschillen geweest in het huurbeleid waardoor de huurprijzen kunnen variëren.
De prijs- en kwaliteitsverhouding van uw woning is vastgelegd in een door de overheid voorgeschreven puntenstelsel of woningwaarderingstelsel (WWS). Hierbij worden punten gegeven voor onder meer het aantal kamers, het vloeroppervlak, het energielabel, de tuin en het balkon. Bij elkaar opgeteld vormen deze punten het puntentotaal van uw woning. Het totale aantal punten is bepalend voor de maximale huurprijs die Wooncompagnie voor een woning mag vragen. Het woningwaarderingsstelsel is per 1 oktober 2015 aangepast. Een nieuw element is de WOZ-waarde, die voor circa 25% de maximale huurprijs bepaalt. Wilt u de puntentelling van uw woning inzien? Kijk dan op www.mijn.wooncompagnie.nl.
Wooncompagnie laat jaarlijks de door de gemeente vastgestelde WOZ-waardes toetsen door een beëdigd taxateur. Indien afwijkingen worden geconstateerd maakt Wooncompagnie bezwaar.
U kunt alsnog bezwaar maken tegen de WOZ-waarde binnen een bepaalde termijn dat u van uw gemeente de beschikking heeft ontvangen. Dit traject gaat geheel buiten Wooncompagnie om. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde en u wordt in het gelijk gesteld, dan ontvangt Wooncompagnie van de gemeente de gecorrigeerde WOZ-waarde. Deze wordt door Wooncompagnie direct in de WWS van uw woning gecorrigeerd.
Indien blijkt dat door de correctie de huurverhoging aangepast moet worden, zal Wooncompagnie dit direct doorvoeren en storten we het teveel betaalde weer naar u terug.
Nee, deze worden niet opgenomen in het puntensysteem en vormen dus geen onderdeel van de huurverhoging. Neemt Wooncompagnie de voorzieningen/verbeteringen over en worden deze opgenomen in de puntentelling? Dan wordt hier wel huurverhoging over berekend.
Nee, de huurverhoging is wettelijk bepaald. Dit staat los van het aantal punten van de woning, mits de maximale huurprijs niet wordt overschreden.
Uiteraard moet uw puntenwaardering wel goed in het systeem staan. Als deze bij u niet klopt kunt u een e-mail sturen naar Klantcontact, klantcontact@wooncompagnie.nl.
Nee, de huurverhoging is wettelijk bepaald. Dit staat los van het aantal punten van de woning, mits de maximale huurprijs niet wordt overschreden.
Uiteraard moet uw puntenwaardering wel goed in het systeem staan. Als deze bij u niet klopt kunt u een e-mail sturen naar afdeling Klantcontact, klantcontact@wooncompagnie.nl.
Nee, de huuraanpassing is wettelijk bepaald. Dit staat los van het aantal punten van de woning, mits de maximale huurprijs niet wordt overschreden.
Uiteraard moet uw puntenwaardering wel goed in het systeem staan. Als deze bij u niet klopt kunt u contact een e-mail sturen naar afdeling Klantcontact, klantcontact@wooncompagnie.nl.

In sommige gevallen hebben woningen geen puntentelling. Hierbij moet u denken aan monumenten, woon-zorgcomplexen en woningen uit de vrije sector (netto huur > € 710, 68).
Dat is mogelijk, maar wordt bepaald door de Belastingdienst. Ga naar www.toeslagen.nl of neem telefonisch contact op met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.

Ook interessant voor u