Hoe regel ik het medehuurschap?

U bent onlangs getrouwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of woont samen. Of u woont sinds kort weer alleen. Wat zijn in dit soort gevallen de gevolgen voor uw huurcontract? En via welke formulieren kunt u wijzigingen doorgeven? Hieronder leest u alles over de rechten en plichten van een huurder en medehuurder. Ook ziet u wat u kunt doen bij vertrek van een huurder of onverhoopt overlijden.

Kies uw vraag en vind het antwoord.

Veelgestelde vragen

Huurder en medehuurder hebben beide dezelfde rechten en plichten. Dit kunt u nalezen in de huurovereenkomst. U bent allebei verantwoordelijk voor het netjes houden van de woning en persoonlijk verantwoordelijk voor het betalen van de huur en het (laten) verrichten van kleine reparaties. In alle andere gevallen is er sprake van een medebewoner die geen rechten en plichten ten opzichte van Wooncompagnie heeft en dus ook geen aanspraak kan maken op de woning bij vertrek van de huurder.
Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met de hoofdhuurder bent u automatisch medehuurder. Het is goed om je als medehuurder te laten registreren om problemen in de toekomst te voorkomen. Dit kan op twee manieren:
- Gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie. Hier is geen handtekening voor nodig. 
- Via het formulier aanvraag medehuurder op de website. Hier is een handtekening en een printer voor nodig.

Let op
Als u recht heeft op huurtoeslag dan kan dit consequenties hebben. Raadpleeg www.toeslagen.nl of neem contact op met de Belastingdienst.
Bij een aanvraag medehuurder moet u aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. Er zijn twee manieren op medehuurschap aan te vragen:
- Gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie. Hier is geen handtekening voor nodig. 
- Via het formulier aanvraag medehuur op de website. Hier is een handtekening en een printer voor nodig.

Let op
Als u recht heeft op huurtoeslag dan kan dit consequenties hebben. Raadpleeg www.toeslagen.nl of neem contact op met de Belastingdienst.

Als er geen sprake is van een huwelijk of partnerschapregistratie, dient u aan te tonen dat er gedurende een periode van twee jaar sprake is van een gemeenschappelijke huishouding. Naast een ingevuld formulier Aanvraag medehuur stuurt u ook de volgende documenten mee:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart). In het geval van een buitenlands paspoort ook een kopie van een geldige verblijfsvergunning.
  • Een uittreksel van de Basisregistratie personen van de gemeente waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in de woning hebt.
  • Een bewijs van duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit toont u aan met bijvoorbeeld een kopie van het (notarieel) samenlevingscontract, afschriften van een IBAN die op twee namen staat, een verzekeringspolis op twee namen of een belastingaangifte op twee namen.
  • De documenten moeten een begindatum aangeven, het woonadres, en de naam van zowel u als uw partner. De aanvraag tot medehuurder moet worden ondertekend door de huurder en door degene die medehuurder wil worden.
Een (volwassen) kind die nog bij zijn ouders woont, wordt niet als medehuurder erkend. Het is namelijk gebruikelijk dat kinderen op een gegeven moment het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te gaan wonen. In bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op via klantcontact@wooncompagnie.nl
Het is belangrijk dat u ons laat weten wie er in de woning blijft. Bij een echtscheiding bepaalt de rechter aan wie de woning wordt toegewezen. Degene die de woning krijgt toegewezen, kan de huurovereenkomst voortzetten. De tenaamstelling van de huurovereenkomst wordt dan aangepast. Voor naamswijziging van de huurovereenkomst klik hier. Een kopie van de beschikking van de rechtbank voegt u hierbij. Voor dit formulier hebben wij een handtekening nodig van beide contractanten.
Het is belangrijk dat u ons laat weten wie er in de woning blijft. Voor een wijziging in de tenaamstelling van de huurovereenkomst klik hier. Voor dit formulier hebben wij een handtekening nodig van beide contractanten en een kopie van de getekende 'Akte van beëindiging van registratie' of een schrijven van de notaris.
Dit bepaalt u samen. Wooncompagnie mengt zich hier niet in. Er zijn twee manieren om medehuur te beëindigen: 
- Gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie. Hier is geen handtekening voor nodig. 
- Via het formulier beëindiging medehuur op de website. Hier is een handtekening en een printer voor nodig.

Er zijn twee manieren om dit te melden:
- Gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie. Hier is geen handtekening voor nodig. 
- Via het formulier overlijden medehuur op de website. Hier is een handtekening en een printer voor nodig.

In geval van : 

  • Overlijden van de hoofdhuurder. Klik hier voor het formulier overlijden medehuurder.
  • Echtscheiding (de woning wordt door de rechter toegewezen).
  • Bij een relatiebreuk (de huurder en medehuurder bepalen onderling op wiens naam de huurovereenkomst komt te staan). Klik hier voor het formulier beëindiging medehuur.
  • Als de hoofdhuurder de huur opzegt en de achterblijvende bewoner officieel medehuurder is dan heeft deze het recht om in de woning te blijven en huurovereenkomst voort te zetten. Als hoofdhuurder zegt u zelf uw deel van de huurvereenkomst op. Doet u dat niet dan blijft u medeaansprakelijk, bijvoorbeeld voor het betalen van de huur. U kunt gebruik maken van het formulier beëindiging medehuurder. Klik hier voor het formulier beëindiging medehuur.

Ook interessant voor u