Ik wil dat iemand tijdelijk op mijn woning past

Soms komt u in situaties waardoor u voor korte of langere tijd geen gebruik kunt maken van uw woning. Maar u wilt na deze periode van afwezigheid wel terugkeren in de woning. Dan is het mogelijk dat er tijdelijk iemand op uw woning past.

Tijdelijke oppas aanvragen doet u snel en gemakkelijk via Mijn Wooncompagnie. Klik hier om in te loggen met uw postcode en huisnummer.

Veelgestelde vragen

Soms komt u in situaties waardoor u voor korte of langere tijd geen gebruik kunt maken van uw woning. Maar u wilt na deze periode van afwezigheid wel terugkeren in de woning. Dan is huisbewaring een mogelijkheid. Huisbewaring is het tijdelijk in gebruik geven en nemen van de woning bij tijdelijke afwezigheid van de huurder. Uitgangspunt is dat uw afwezigheid aantoonbaar is en dat uw huisbewaarder voltijds op uw woning past. De huisbewaarder kan echter geen rechten ontlenen aan het bewonen van de woning.
Soms komt u in situaties waardoor u voor korte of langere tijd geen gebruik kunt maken van uw woning. Maar u wilt na deze periode van afwezigheid wel terugkeren in de woning. Dan is het mogelijk dat er tijdelijk iemand op uw woning past. U vraag gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie tijdelijke oppas voor uw woning aan.
 
De huurder komt in aanmerking voor huisbewaring als hij/zij aantoonbaar: 
 • Voor arbeidsdoeleinden of studie in het buitenland gaat wonen (maximaal één jaar).
 • Vanwege een langdurige reis afwezig is (maximaal één jaar)
 • Vanwege proef samenwonen (maximaal zes maanden).
 • Andere zwaarwegende reden.
Ja, u heeft toestemming nodig van Wooncompagnie. Als u zonder toestemming toch de woning in bewaring heeft gegeven, kan Wooncompagnie de woning laten ontruimen en de huisbewaarder toegang tot de woning verbieden.
De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de huur, schades aan de woning en overlast.
Zie "Wat zijn de voorwaarden voor huisbewaring".
 • De huisbewaarder is 18 jaar of ouder.
 • De huisbewaarder kan op grond van het huisbewaarderschap geen rechten ontlenen op de woning, en op de vervangende woonruimte.
 • De huisbewaarder beschikt niet over een zelfstandige woning en gaat de woning voltijds bewonen.
 • De huisbewaring eindigt aan het einde van de afgesproken periode of eerder.
 • Bij aantoonbare overlast veroorzaakt door de huisbewaarder kan de huisbewaring worden beëindigd.
 • Bij niet nakoming door de huurder van de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Huurvoorwaarden kan de huisbewaring ook worden beëindigd.
 • De huisbewaarder is verplicht zich op uw adres in te schrijven bij de gemeente. Per gemeente kunnen er extra voorwaarden gelden. Neem hierover contact op met uw gemeente.

Indien u recht heeft op huurtoeslag heeft huisbewaring mogelijk consequenties voor u.
Lees hier meer over op www.toeslagen.nl of neem contact op met de belastingdienst 0800-0543.

 • Een kopie legitimatiebewijs van uw 'toekomstige' huisbewaarder.
 • Een verklaring van de werkgever waaruit de detachering voor een bepaalde periode naar het buitenland blijkt of een arbeidscontract voor een bepaalde periode op een bestemming in het buitenland.
 • Een kopie van het bewijs van studie in het buitenland.
 • Reisbescheiden waaruit de afwezigheid voor een bepaalde periode blijkt.
 • In geval van andere zwaarwegende redenen voor een huisbewaring, overtuigend materiaal waaruit de noodzaak voor uw tijdelijke afwezigheid blijkt.
 • Bij proef samenwonen: een kopie huurovereenkomst/koopovereenkomst van uw verblijfsadres.

Ook interessant voor u