Ik heb storing aan mijn CV-installatie

Wie kunt u bellen? U vindt dit snel en gemakkelijk op Mijn Wooncompagnie.


Het enige dat u bij de hand hoeft te hebben zijn uw postcode en huisnummer. Klik hier om direct naar Mijn Wooncompagnie te gaan.

Veelgestelde vragen

Warmte-Terug-Win-Unit of ook wel een WTW genoemd wordt gebruikt voor warmterugwinning. Dat is een principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht.
Dit meldt u bij de cv installateur. Bovenaan de pagina vindt u het telefoonnummer. De telefoonnummers zijn afhankelijk van de woonplaats.
De cv ketels in de woningen van Wooncompagnie worden na ongeveer 18 jaar vervangen.

Cv-installaties moeten worden gebruikt volgens de in uw woning aanwezige bedieningsvoorschriften. Bij woningen die voorzien zijn van een individuele cv ketel heeft Wooncompagnie vrijwel alleen zogenoemde gesloten cv-ketels (Hierbij wordt de verbrandingslucht niet vanuit de woning maar van buitenaf aangezogen). Deze ketels worden afhankelijk van het type éénmaal per twee of drie jaar schoongemaakt en gecontroleerd volgens het fabrieksvoorschrift. De servicebedrijven verrichten deze werkzaamheden en zorgen voor het opheffen van storingen. Deze onderhoudskosten zijn voor rekening van Wooncompagnie. Elektrische boilers zijn onderhoudsvrij.

Let op:
Bij het verhelpen van zogeheten ‘onnodige storingen’ worden de kosten volledig bij u in rekening gebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontbreken van de toevoer van gas, water en/of elektriciteit.


Woningcorporaties dragen zorg voor de veiligheid van hun woningen, ook wanneer huurders zelf eigenaar zijn van hun verwarmingstoestel. Wooncompagnie voert daarom een actief beleid om open toestellen die in eigendom zijn van huurders te vervangen voor een toestel van Wooncompagnie. Open toestellen zijn bijvoorbeeld een geiser, gaskachel, moederhaard of open cv-ketel. Dit apparaat kan een gevaar opleveren voor uw gezondheid, omdat deze eenvoudig koolmonoxide uit kan stoten. Wij willen uw open verbrandingstoestel daarom graag vervangen voor een veiliger alternatief. Voor het vervangen van het toestel hebben wij toestemming van de huurder nodig. Dit komt omdat wij een huurverhoging vragen voor het nieuwe toestel. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de afdeling Beheer en Onderhoud van Wooncompagnie.
Het grootste gedeelte van Purmerend is voorzien van stadsverwarming. Dit is een leidingnetwerk onder de stad, dat woningen voorziet van warm water en warmte.  

Stadsverwarming Purmerend (SVP) zorgt voor de ruimteverwarming en warm tapwater in uw woning. Het water wordt in een grote centrale verwarmd en vervolgens getransporteerd naar de stadsverwarmingsunit in uw woning. U kunt de unit vergelijken met een cv-ketel.

Na ongeveer 15 á 17 jaar wordt de unit in uw woning vervangen, Voor de vervanging uit draagt Wooncompagnie de units over aan Stadsverwarming Purmerend(SVP). SVP is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het onderhoud van de unit. Eind 2019 zijn alle units eigendom van SVP.
Warmte-Terug-Win-Unit of ook wel een WTW genoemd wordt gebruikt voor warmterugwinning. Dat is een principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht.
Dit meldt u bij de uw installateur. U vind het juiste telefoonnummer gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie
Klik hier om te zien wat u kunt doen wanneer u geen warm water heeft in uw woning.
De overheid heeft in de Warmtewet bepaald dat alle stadsverwarmingsunits eigendom moeten worden van de leverancier van de warmte, in dit geval dus Stadsverwarming Purmerend. Als de unit tegen de vervanging aan lopen zijn wij dus verplicht om deze over te dragen. Huurders die dit betreft krijgen hier persoonlijk bericht van.

Voorheen betaalde u, via uw huur, aan Wooncompagnie maandelijks een bedrag voor het onderhoud van de warmte-unit. Nadat de unit in uw woning is vervangen, is Stadsverwarming Purmerend eigenaar en betaalt u dit bedrag aan Stadsverwarming Purmerend.

Als u in de hele woning geen warm water heeft dan neemt u contact op met de cv-installateur. U vindt het telefoonnummer gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.
U meldt dit bij uw cv-installateur. U vindt het telefoonnummer gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.
Het onderhoud is voor uzelf. Dit behoort tot het normale onderhoud van schilderwerk binnen in de woning. Roestvorming is geen directe aanleiding om tot vervanging over te gaan. Als de radiator lekt als gevolg van roest dan neemt u contact op met de cv-installateur.
Dit  vraagt u schriftelijk bij ons aan. Dit kan via klantcontact@wooncompagnie.nl of u stuurt het per post naar ons op. Als uw aanvraag is ontvangen wordt bekeken of de woning in aanmerking komt voor het plaatsen van cv. Als dit mogelijk is, ontvangt u van ons een schriftelijke aanbieding  met een 'akkoordverklaring'. Een huurverhoging hiervoor is van toepassing. Zodra wij een getekende akkoordverklaring van u hebben ontvangen geven bij opdracht aan de cv-installateur.
Meld uw klacht online. Klik hier voor het formulier om een klacht te melden.
 • Thermostaat zo laag mogelijk zetten.
 • Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact, tenzij u een digitaal display heeft. Laat de stekker er dan in.
 • Wacht minimaal tien minuten voor u begint met uw verwarming ontluchten.
 • Begin bij de radiator op het laagste punt in uw huis. Werk dan naar boven en eindig met de radiator op het hoogste punt.
 • Sluit de kraan van de radiator die u wilt ontluchten.
 • Houd een doekje bij het ontluchtingsventiel van de radiator en draai het ventiel open. Als er water uit komt, draait het ventiel weer dicht.
 • Draai de radiatorkraan weer open. Als u alle radiatoren heeft ontlucht, kunt u de stekker van de cv-ketel weer in het stopcontact doen.
 • Controleer op de waterdruk in de cv-ketel goed is. Dat is het geval als de wijzer van de manometer in het groene gedeelte staat, tussen 1,5 en 2 bar. Staat de wijzer in het rode gedeelte, vul de ketel dan bij.
 • Controleer de waterdruk op de meter van uw CV ketel. De zwarte wijzer moet tussen de 1,5 en de 2 bar staan. Staat deze lager dan 1,5 bar, dan is het belangrijk om de CV ketel bij te vullen. 
 • Wanneer u de CV ketel wilt bijvullen is het belangrijk deze eerst te laten afkoelen door de thermostaat naar beneden te draaien. Nadat de CV ketel is afgekoeld trekt u de stekker van de CV ketel uit het stopcontact.
 • In de buurt van de CV ketel vindt u een waterkraan. Sluit een vulslang aan op de waterkraan en laat deze iets vollopen zodat de meeste lucht uit de vulslang verdwijnt. Sluit deze daarna aan op de vulkraan van het verwarmingssysteem. 
 • Draai de waterkraan voorzichtig open en vervolgens de vulkraan door deze 1/4 slag te draaien. 
 • Daarna laat u de waterkraan stromen totdat de druk voldoende hoog is (tussen de 1,5 en de 2 bar). 
 • Draai daarna de vulkraan op het verwarmingstoestel dicht en vervolgens de waterkraan. 
 • Voordat u de slang afkoppelt, houdt u de emmer onder de kraan voor het water dat uit de vulslang zal komen. 
 • Daarna kunt u de CV ketel weer aanzetten.
 • Kijk naar de instructiefilm CV ketel bijvullen
Als zich nu toch een storing voordoet kijk dan eerst of: 
 • de stekker van de ketel in het stopcontact zit;
 • er geen stroomstoring is opgetreden;
 • er wel gas wordt geleverd;
 • de waakvlam brandt (niet bij hr-combi);
 • er voldoende water in de installatie zit 1,5 bar;
 • de ketelthermostaat goed staat ingesteld;
 • de radiatorkranen openstaan;
 • de kamerthermostaat op de goede temperatuur staat ingesteld.
 • de stekker van de ketel uit stopcontact halen. Wacht 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact om de ketel te resetten. 
Is het geluid ontstaan na aanschaf van een machine? Deze apparaten hebben soms elektrische kleppen. Door de snelle sluiting van deze kleppen ontstaat er een terugslag in de leiding die lawaai kan veroorzaken. Om dit te voorkomen kunt u een slagdemper bij een loodgieter of bouwmarkt kopen.

Is er recent iets door de cv-installateur aan de binneninstallatie gewijzigd?
Dan kan het zijn dat de leidingen niet goed vastgezet zijn aan de muur. Is dat het geval neem dan contact met de cv-installateur op.

Is de klacht ontstaan nadat uw watermeter is verwisseld?
Een nieuwe watermeter heeft een inlooptijd van ongeveer 6 weken. Na deze periode zouden de meeste geluidsklachten verholpen moeten zijn. Zo niet, neem dan contact op met PWN 0900-4050700. De geluidsklachten kunnen ook het gevolg zijn dat de cv ontlucht moet worden.
Heeft u vragen over het vervangen van de warmte-unit? Neem dan contact op met Comfort Partners: 0229 28 15 26.