Ik heb storing aan mijn CV-installatie

U heeft storing aan uw CV-installatie. Wat nu? Soms kunt u zelf iets doen, zoals radiatoren bijvullen of ontluchten. In andere gevallen meldt u de storing telefonisch bij het servicebedrijf dat in uw woonplaats werkzaam is. Hoe verhelpt u storingen zelf en welk servicebedrijf kunt u rechtstreeks bellen?

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen.

Voor een CV storing neemt u rechtstreeks contact op met het CV bedrijf in uw regio.
Voer uw volledige postcode in om te zien welk nummer u moet bellen.
Instructies voor onderhoud nodig?
Bekijk de instructiefilmpjes voor het ontluchten van de radiatoren en het bijvullen van  de cv.

Veelgestelde vragen

Het grootste gedeelte van Purmerend is voorzien van stadsverwarming. Dit is een leidingnetwerk onder de stad, dat woningen voorziet van warm water en warmte.  
Warmte-Terug-Win-Unit of ook wel een WTW genoemd wordt gebruikt voor warmterugwinning. Dat is een principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarme lucht.
Dit meldt u bij de cv installateur. Bovenaan de pagina vindt u het telefoonnummer. De telefoonnummers zijn afhankelijk van de woonplaats.
Cv-installaties moeten worden gebruikt volgens de in uw woning aanwezige bedieningsvoorschriften. Bij woningen die voorzien zijn van een individuele cv ketel heeft Wooncompagnie vrijwel alleen zogenoemde gesloten cv-ketels (Hierbij wordt de verbrandingslucht niet vanuit de woning maar van buitenaf aangezogen). Deze ketels worden afhankelijk van het type éénmaal per twee of drie jaar schoongemaakt en gecontroleerd. De servicebedrijven verrichten deze werkzaamheden en zorgen voor het opheffen van storingen. Deze onderhoudskosten zijn voor rekening van Wooncompagnie. Elektrische boilers zijn onderhoudsvrij.

Let op:
Bij het verhelpen van zogeheten ‘onnodige storingen’ worden de kosten volledig bij u in rekening gebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontbreken van de toevoer van gas, water en/of elektriciteit.
Woningcorporaties dragen zorg voor de veiligheid van hun woningen, ook wanneer huurders zelf eigenaar zijn van hun verwarmingstoestel. Wooncompagnie voert daarom een actief beleid om open toestellen die in eigendom zijn van huurders te vervangen voor een toestel van Wooncompagnie. Open toestellen zijn bijvoorbeeld een geiser, gaskachel, moederhaard of open cv-ketel. Dit apparaat kan een gevaar opleveren voor uw gezondheid, omdat deze eenvoudig koolmonoxide uit kan stoten. Wij willen uw open verbrandingstoestel daarom graag vervangen voor een veiliger alternatief. Voor het vervangen van het toestel hebben wij toestemming van de huurder nodig. Dit komt omdat wij een huurverhoging vragen voor het nieuwe toestel. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de afdeling Beheer en Onderhoud van Wooncompagnie.

De cv ketels in de woningen van Wooncompagnie worden na ongeveer 18 jaar vervangen.

Nee, Wooncompagnie heeft geen Nefit Topline toestellen van het bouwjaar 2006-2009 in beheer. 


Stadsverwarming Purmerend (SVP) zorgt voor de ruimteverwarming en warm tapwater in uw woning. Het water wordt in een grote centrale verwarmd en vervolgens getransporteerd naar de stadsverwarmingsunit in uw woning. U kunt de unit vergelijken met een cv-ketel.
Comfort Partners heeft afgelopen maand veel klachten ontvangen van bewoners over het geluidsniveau van deze stadsverwarmingsunit. Gebleken is dat er, afhankelijk van het gebied, bij bepaalde type units inderdaad geluidsklachten kunnen ontstaan. Het lawaai of indringend geluid zal naar verwachting langzaam verdwijnen als het wat minder koud wordt buiten, maar dan is het niet definitief verdwenen. De kans is groot dat bij een nieuwe koudeperiode dezelfde klachten ontstaan. Als tijdelijke maatregel kunt u ‘s nachts de afsluiters (gekleurde kranen) onder de set dichtzetten. Let op, u heeft dan wel tijdelijk geen warmte. De enige goede en definitieve oplossing is het laten vervangen van de unit.
In de woningen waar sprake is van lawaai, worden de units zo snel mogelijk vervangen. Uiteraard is het belangrijk dat dit op een professionele en veilige manier gebeurt, door gecertificeerde medewerkers.
De klachten worden verholpen in volgorde van binnenkomst. Op dit moment lopen er alleen al bij Wooncompagnie 220 klachten en dat vraagt tijd en aandacht om die op een veilige manier op te lossen. Met het merendeel van de bewoners is een afspraak gemaakt. Bij een aantal woningen is dit nog niet gelukt. Als u nog geen afspraak heeft is het Comfort Partners niet gelukt om u te spreken. Wilt u dan nogmaals contact met ze opnemen om een afspraak te maken? U kunt Comfort Partners bellen via 0229 28 15 26.
Nadat de unit in uw woning is vervangen, wordt deze overgedragen aan Stadsverwarming Purmerend.
Stadsverwaming Purmerend is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het onderhoud van de unit.
De overheid heeft in de Warmtewet bepaald dat alle stadsverwarmingsunits eigendom moeten worden van de leverancier van de warmte, in dit geval dus Stadsverwarming Purmerend. Als de unit vervangen wordt, zijn wij verplicht om deze direct over te dragen.
Voorheen betaalde u, via uw huur, aan Wooncompagnie maandelijks een bedrag voor het onderhoud van de warmte-unit. Nadat de unit in uw woning is vervangen, is Stadsverwarming Purmerend eigenaar en betaalt u dit bedrag aan Stadsverwarming Purmerend. Het bedrag is €17,48 per maand.
Nee. Vanaf het moment dat uw unit is vervangen verlaagt Wooncompagnie uw huur met €17,48.
Omdat u minder huur betaalt, heeft u wellicht ook recht op minder huurtoeslag. U kunt dit inzien en aanpassen op www.toeslagen.nl. Wij adviseren u dit na te kijken, zodat u niet wordt aangeslagen voor te veel ontvangen huurtoeslag. Het is goed om te weten dat Wooncompagnie u niet compenseert als u mogelijk minder huurtoeslag ontvangt.
Als uw unit vervangen is kunt u voor het onderhoud aan uw unit en het oplossen van storingen in de toekomst gewoon direct contact opnemen met Stadsverwarming Purmerend 0800-0200086.
Ook wanneer er een lekkage is aan de afleverset en/of er is een lekkage bij de hoofdafsluiters neemt u contact op met Stadsverwarming Purmerend.
Heeft u vragen over het vervangen van de warmte-unit? Neem dan contact op met Comfort Partners: 0229 28 15 26.
Als u in de hele woning geen warm water heeft dan neemt u contact op met de cv-installateur. Bovenaan de pagina vindt u het telefoonnummer of klik hier. De telefoonnummers zijn afhankelijk van de woonplaats.
U meldt dit bij de cv-installateur. Bovenaan de pagina of hier vindt u het telefoonnummer. De telefoonnummers zijn afhankelijk van de woonplaats.
Het onderhoud is voor uzelf. Dit behoort tot het normale onderhoud van schilderwerk binnen in de woning. Roestvorming is geen directe aanleiding om tot vervanging over te gaan. Als de radiator lekt als gevolg van roest dan neemt u contact op met de cv-installateur.
Dit  vraagt u schriftelijk bij ons aan. Dit kan via klantcontact@wooncompagnie.nl of u stuurt het per post naar ons op. Als uw aanvraag is ontvangen wordt bekeken of de woning in aanmerking komt voor het plaatsen van cv. Als dit mogelijk is, ontvangt u van ons een schriftelijke aanbieding  met een 'akkoordverklaring'. Een huurverhoging hiervoor is van toepassing. Zodra wij een getekende akkoordverklaring van u hebben ontvangen geven bij opdracht aan de cv-installateur.
Meld uw klacht online. Klik hier voor het formulier om een klacht te melden.
 • Thermostaat zo laag mogelijk zetten.
 • Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact, tenzij u een digitaal display heeft. Laat de stekker er dan in.
 • Wacht minimaal tien minuten voor u begint met uw verwarming ontluchten.
 • Begin bij de radiator op het laagste punt in uw huis. Werk dan naar boven en eindig met de radiator op het hoogste punt.
 • Sluit de kraan van de radiator die u wilt ontluchten.
 • Houd een doekje bij het ontluchtingsventiel van de radiator en draai het ventiel open. Als er water uit komt, draait het ventiel weer dicht.
 • Draai de radiatorkraan weer open. Als u alle radiatoren heeft ontlucht, kunt u de stekker van de cv-ketel weer in het stopcontact doen.
 • Controleer op de waterdruk in de cv-ketel goed is. Dat is het geval als de wijzer van de manometer in het groene gedeelte staat, tussen 1,5 en 2 bar. Staat de wijzer in het rode gedeelte, vul de ketel dan bij.
 • Controleer de waterdruk op de meter van uw CV ketel. De zwarte wijzer moet tussen de 1,5 en de 2 bar staan. Staat deze lager dan 1,5 bar, dan is het belangrijk om de CV ketel bij te vullen. 
 • Wanneer u de CV ketel wilt bijvullen is het belangrijk deze eerst te laten afkoelen door de thermostaat naar beneden te draaien. Nadat de CV ketel is afgekoeld trekt u de stekker van de CV ketel uit het stopcontact.
 • In de buurt van de CV ketel vindt u een waterkraan. Sluit een vulslang aan op de waterkraan en laat deze iets vollopen zodat de meeste lucht uit de vulslang verdwijnt. Sluit deze daarna aan op de vulkraan van het verwarmingssysteem. 
 • Draai de waterkraan voorzichtig open en vervolgens de vulkraan door deze 1/4 slag te draaien. 
 • Daarna laat u de waterkraan stromen totdat de druk voldoende hoog is (tussen de 1,5 en de 2 bar). 
 • Draai daarna de vulkraan op het verwarmingstoestel dicht en vervolgens de waterkraan. 
 • Voordat u de slang afkoppelt, houdt u de emmer onder de kraan voor het water dat uit de vulslang zal komen. 
 • Daarna kunt u de CV ketel weer aanzetten.
 • Kijk naar de instructiefilm CV ketel bijvullen
Als zich nu toch een storing voordoet kijk dan eerst of: 
 • de stekker van de ketel in het stopcontact zit;
 • er geen stroomstoring is opgetreden;
 • er wel gas wordt geleverd;
 • de waakvlam brandt (niet bij hr-combi);
 • er voldoende water in de installatie zit 1,5 bar;
 • de ketelthermostaat goed staat ingesteld;
 • de radiatorkranen openstaan;
 • de kamerthermostaat op de goede temperatuur staat ingesteld.
 • de stekker van de ketel uit stopcontact halen. Wacht 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact om de ketel te resetten. 

Ook interessant voor u