Ik heb een reparatieverzoek

Uw reparatieverzoek dient u snel en gemakkelijk in op Mijn Wooncompagnie. Het enige dat u bij de hand hoeft te hebben zijn uw postcode en huisnummer!

Klik hier om naar Mijn Wooncompagnie te gaan.

Veelgestelde vragen

Alleen voor noodgevallen kunt u buiten kantooruren bellen naar 0900 20 22 373. Er wordt met u een afspraak gemaakt over het tijdstip van uitvoering, door wie en op wiens kosten de reparatie wordt uitgevoerd. Onder noodgevallen worden alleen klachten verstaan die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag, zoals:

  •  lekkage aan gas- en waterleiding;
  •  storing aan het elektrische net;
  •  daklekkage;
  •  bevroren waterleiding;
  •  brand.
Maakt uw woning deel uit van een Vereniging van Eigenaren en u huurt bij Wooncompagnie, dan zijn wij uw contactpersoon. Reparatieverzoeken buiten de woning worden afgehandeld door de beheerder van de Vereniging van Eigenaren. Reparatieverzoeken in de woning worden door Wooncompagnie uitgevoerd. 
Voor een volledig overzicht van kleine reparaties die voor rekening zijn van u klik hier.

Betreft het een spoedreparatie? Voor het melden van een spoedreparatie belt u altijd naar 0900 20 22 373. Heeft uw reparatieverzoek geen spoed, ga dan naar Mijn Wooncompagnie.

Indien de schade door onzorgvuldig gebruik of door uw nalatigheid is ontstaan, wordt de reparatie op uw kosten uitgevoerd.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat, als u zelf een bedrijf inschakelt om een reparatie bij u te verrichten, u ook zelf de rekening moet betalen. Kosten van een reparatie die wij uitvoeren om een klacht op te lossen die is ontstaan door nalatigheid, schuld of onoordeelkundig gebruik, zullen wij bij u in rekening brengen.
Als uw reparatieverzoek is ingepland werken wij met dagdelen. Dit betekent dat wij in de ochtend of in de middag een afspraak met u maken om de reparatie uit te voeren. 
Wettelijk is bepaald wie voor welk deel van het onderhoud aan uw woning verantwoordelijk is. Kort gezegd is Wooncompagnie als verhuurder verantwoordelijk voor het groot onderhoud, zoals schilderwerk buitenom, onderhoud van de centrale verwarming en reparaties aan het dak. Ook vervanging van woningonderdelen als gevolg van veroudering en slijtage komt voor rekening van Wooncompagnie. Daarnaast voert Wooncompagnie kosteloos een aantal extra werkzaamheden uit. 
Sommige onderhoudswerkzaamheden vallen onder de servicekosten. In dat geval wordt het onderhoud door Wooncompagnie uitgevoerd en via de servicekosten met u afgerekend. Hieronder een overzicht van onderhoudswerkzaamheden die vallen binnen de servicekosten:
  • Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilcontainerruimte;
  • Het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten (in sommige gevallen wordt dit niet door ons uitgevoerd en doorberekend);
  • Het glazenwassen van sommige complexen;
  • Het onderhoud aan gemeenschappelijke groenvoorzieningen voor zover deze een voor het complex besloten karakter hebben.
 
Ontstaat er door uw schuld, nalatigheid of ondeskundig gebruik schade in of aan de woning? Dan bent u daarvoor verantwoordelijk. Dit is vastgelegd in de wet en in onze algemene huurvoorwaarden. De schade aan de woning die ontstaat door onvoorziene omstandigheden, zoals storm of brand, is voor rekening van Wooncompagnie. Dat geldt niet voor de schade die in zo’n geval (door bijvoorbeeld water of rook) aan de inboedel ontstaat. Daarvoor moet u zelf een inboedelverzekering afsluiten. 

Let op:

Heeft u veel geïnvesteerd in uw woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van een eigen nieuwe keuken? Neem dan de waarde van uw investering mee in uw inboedelverzekering. Wooncompagnie vergoedt in geval van schade namelijk alleen de kosten van de oorspronkelijke woningonderdelen.
 
Bij het onderhoud van uw woning hebben wij als verhuurder en u als huurder volgens de wet een aantal verplichtingen. Zo is Wooncompagnie verantwoordelijk voor het onderhoud aan het casco, de buitenkant van de woning en de installaties. Als huurder bent u verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het binnenschilderwerk, het onderhoud van uw tuin en verschillende kleine reparaties. In ons OnderhoudsABC ziet u precies wie verantwoordelijk is voor welke onderhoudswerkzaamheden én welke klussen voor u worden opgelost als u een ServiceAbonnement afsluit. 
Indien u geen abonnee bent en u meldt een reparatieverzoek bij ons u waar uw zelf verantwoordelijk voor bent, dan kunt u deze klus zelf (laten) uitvoeren. U kunt er ook voor kiezen om lid te worden. Wooncompagnie komt dan bij u langs en voert de klus uit. 

Informatie over het ServiceAbonnement vindt u op www.mijnwooncompagnie.nl, aanvraag ServiceAbonnement.

Cv-installaties moeten worden gebruikt volgens de in uw woning aanwezige bedieningsvoorschriften. Bij woningen die voorzien zijn van een individuele cv ketel heeft Wooncompagnie vrijwel alleen zogenoemde gesloten cv-ketels (Hierbij wordt de verbrandingslucht niet vanuit de woning maar van buitenaf aangezogen). Deze ketels worden éénmaal per drie jaar schoongemaakt en gecontroleerd. De servicebedrijven verrichten deze werkzaamheden en zorgen voor het opheffen van storingen. Deze onderhoudskosten zijn voor rekening van Wooncompagnie. Elektrische boilers zijn onderhoudsvrij.

Let op:
Bij het verhelpen van zogeheten ‘onnodige storingen’ worden de kosten volledig bij u in rekening gebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontbreken van de toevoer van gas, water en/of elektriciteit.
Woningcorporaties dragen zorg voor de veiligheid van hun woningen, ook wanneer huurders zelf eigenaar zijn van hun verwarmingstoestel. Wooncompagnie voert daarom een actief beleid om open toestellen die in eigendom zijn van huurders te vervangen voor een toestel van Wooncompagnie. Open toestellen zijn bijvoorbeeld een geiser, gaskachel, moederhaard of open cv-ketel. Dit apparaat kan een gevaar opleveren voor uw gezondheid, omdat deze eenvoudig koolmonoxide uit kan stoten. Wij willen uw open verbrandingstoestel daarom graag vervangen voor een veiliger alternatief. Voor het vervangen van het toestel hebben wij toestemming van de huurder nodig. Dit komt omdat wij een huurverhoging vragen voor het nieuwe toestel. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de afdeling Beheer en Onderhoud van Wooncompagnie.

Nee, voor het plaatsen van kattenluik in een buitendeur geven wij geen toestemming, want dit gaat ten kosten van de kwaliteit en de veiligheid. Als een huurder het toch doet dan zal er bij het verlaten van een woning een nieuwe deur geplaatst moeten worden. De kosten bedragen €1000/1500. Een opvolgend huurder zou eventueel de deur met het kattenluik mogen overnemen, maar dan is hij/zij ook aan het einde van de huurperiode verantwoordelijk voor de kosten.


Als de geiser van Wooncompagnie is dan is het onderhoud ook voor Wooncompagnie. U meldt uw reparatieverzoek gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.