Ik heb een reparatieverzoek

In elke woning komt wel eens een klein of wat groter technisch mankement voor. Vaak verhelpt Wooncompagnie het probleem, soms bent u als huurder zelf verantwoordelijk.

Eerste en Tweede Kerstdag (maandag 25 en dinsdag 26 december 2017) en Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari 2018) zijn we gesloten. Voor spoedeisende reparatieverzoeken bel je met 0900 20 22 373. Je wordt automatisch doorverbonden met de meldkamer. 

Gaat uw vraag over:

- Kunstof/alumunium deuren of kozijnen? klik hier
- Glasschade? klik hier
- CV storing? klik hier
- Rioolverstopping? klik hier

Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de installateur.Dien uw reparatieverzoek in

Dien hieronder uw reparatieverzoek in door het keuzemenu te volgen:


Veelgestelde vragen

Alleen voor noodgevallen kunt u buiten kantooruren bellen naar 0900-2022373 (lokaal tarief). Er wordt met u een afspraak gemaakt over het tijdstip van uitvoering, door wie en op wiens kosten de reparatie wordt uitgevoerd. Onder noodgevallen worden alleen klachten verstaan die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag, zoals:

  •  lekkage aan gas- en waterleiding;
  •  storing aan het elektrische net;
  •  daklekkage;
  •  bevroren waterleiding;
  •  brand.
Maakt uw woning deel uit van een Vereniging van Eigenaren en u huurt bij Wooncompagnie, dan zijn wij uw contactpersoon. Reparatieverzoeken buiten de woning worden afgehandeld door de beheerder van de Vereniging van Eigenaren. Reparatieverzoeken in de woning worden door Wooncompagnie uitgevoerd. 

Betreft het een spoedreparatie? Voor het melden van een spoedreparatie belt u altijd naar 0900 - 20 22 373 (lokaal tarief). Heeft uw reparatieverzoek geen spoed, log dan in op Mijn Wooncompagnie, bel naar 0900 - 20 22 373 (lokaal tarief) of dien uw reparatieverzoek in via de website.

Met sommige servicebedrijven kunt u direct een afspraak maken, bijvoorbeeld bij storingen aan uw cv-installatie. Dit geldt ook voor verstoppingsklachten en glasschade.
Heeft een probleem met uw kunststof of aluminiumkozijn of deur, brievenbus, brievenbusklep en/of kantel-kiep raam? Voor deze problemen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de installateur.

Indien de schade door onzorgvuldig gebruik of door uw nalatigheid is ontstaan, wordt de reparatie op uw kosten uitgevoerd.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat, als u zelf een bedrijf inschakelt om een reparatie bij u te verrichten, u ook zelf de rekening moet betalen. Kosten van een reparatie die wij uitvoeren om een klacht op te lossen die is ontstaan door nalatigheid, schuld of onoordeelkundig gebruik, zullen wij bij u in rekening brengen.
Als uw reparatieverzoek is ingepland werken wij met dagdelen. Dit betekent dat wij in de ochtend of in de middag een afspraak met u maken om de reparatie uit te voeren. 
Wettelijk is bepaald wie voor welk deel van het onderhoud aan uw woning verantwoordelijk is. Kort gezegd is Wooncompagnie als verhuurder verantwoordelijk voor het groot onderhoud, zoals schilderwerk buitenom, onderhoud van de centrale verwarming en reparaties aan het dak. Ook vervanging van woningonderdelen als gevolg van veroudering en slijtage komt voor rekening van Wooncompagnie. Daarnaast voert Wooncompagnie kosteloos een aantal extra werkzaamheden uit. 
Sommige onderhoudswerkzaamheden vallen onder de servicekosten. In dat geval wordt het onderhoud door Wooncompagnie uitgevoerd en via de servicekosten met u afgerekend. Hieronder een overzicht van onderhoudswerkzaamheden die vallen binnen de servicekosten:
  • Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilcontainerruimte;
  • Het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten (in sommige gevallen wordt dit niet door ons uitgevoerd en doorberekend);
  • Het glazenwassen van sommige complexen;
  • Het onderhoud aan gemeenschappelijke groenvoorzieningen voor zover deze een voor het complex besloten karakter hebben.
 
Ontstaat er door uw schuld, nalatigheid of ondeskundig gebruik schade in of aan de woning? Dan bent u daarvoor verantwoordelijk. Dit is vastgelegd in de wet en in onze algemene huurvoorwaarden. De schade aan de woning die ontstaat door onvoorziene omstandigheden, zoals storm of brand, is voor rekening van Wooncompagnie. Dat geldt niet voor de schade die in zo’n geval (door bijvoorbeeld water of rook) aan de inboedel ontstaat. Daarvoor moet u zelf een inboedelverzekering afsluiten. 

Let op:

Heeft u veel geïnvesteerd in uw woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van een eigen nieuwe keuken? Neem dan de waarde van uw investering mee in uw inboedelverzekering. Wooncompagnie vergoedt in geval van schade namelijk alleen de kosten van de oorspronkelijke woningonderdelen.
 
Cv-installaties moeten worden gebruikt volgens de in uw woning aanwezige bedieningsvoorschriften. Bij woningen die voorzien zijn van een individuele cv ketel heeft Wooncompagnie vrijwel alleen zogenoemde gesloten cv-ketels (Hierbij wordt de verbrandingslucht niet vanuit de woning maar van buitenaf aangezogen). Deze ketels worden afhankelijk van het type éénmaal per twee of drie jaar schoongemaakt en gecontroleerd. De servicebedrijven verrichten deze werkzaamheden en zorgen voor het opheffen van storingen. Deze onderhoudskosten zijn voor rekening van Wooncompagnie. Elektrische boilers zijn onderhoudsvrij.

Let op:
Bij het verhelpen van zogeheten ‘onnodige storingen’ worden de kosten volledig bij u in rekening gebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontbreken van de toevoer van gas, water en/of elektriciteit.
Woningcorporaties dragen zorg voor de veiligheid van hun woningen, ook wanneer huurders zelf eigenaar zijn van hun verwarmingstoestel. Wooncompagnie voert daarom een actief beleid om open toestellen die in eigendom zijn van huurders te vervangen voor een toestel van Wooncompagnie. Open toestellen zijn bijvoorbeeld een geiser, gaskachel, moederhaard of open cv-ketel. Dit apparaat kan een gevaar opleveren voor uw gezondheid, omdat deze eenvoudig koolmonoxide uit kan stoten. Wij willen uw open verbrandingstoestel daarom graag vervangen voor een veiliger alternatief. Voor het vervangen van het toestel hebben wij toestemming van de huurder nodig. Dit komt omdat wij een huurverhoging vragen voor het nieuwe toestel. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de afdeling Beheer en Onderhoud van Wooncompagnie.