Serviceabonnement

Wilt u ook zorgeloos wonen? Een loszittende trapleuning, lekkende kraan of kapot slot? Juist deze kleine ongemakken kunnen uw woongenot plotseling flink verstoren. Want hoe vervelend is het als de bel niet meer werkt, de deur klemt of de cv-installatie moet worden ontlucht? Nog vervelender: u bent als huurder volgens de wet verantwoordelijk voor deze kleinere onderhoudswerkzaamheden.

Voorheen verrichtte Wooncompagnie deze werkzaamheden kosteloos voor u. Dit kan nu niet meer. U moet de reparatie dus zelf uitvoeren. Maar misschien bent u helemaal geen doe-het-zelver of gewoon niet in staat de klus te klaren. In dat geval is het ServiceAbonnement van Wooncompagnie echt iets voor u.

Het ServiceAbonnement snel en gemakkelijk afsluiten? Ga naar Mijn Wooncompagnie.

Bent u een klusser? Dan hebben wij een aantal handige filmpjes op onze website staan van de meest voorkomende reparaties. Zien? Klik hier.

Veelgestelde vragen

Bij het onderhoud van uw woning hebben wij als verhuurder en u als huurder volgens de wet een aantal verplichtingen. Zo is Wooncompagnie verantwoordelijk voor het onderhoud aan het casco, de buitenkant van de woning en de installaties. Als huurder bent u verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het binnenschilderwerk, het onderhoud van uw tuin en verschillende kleine reparaties. In ons OnderhoudsABC ziet u precies wie verantwoordelijk is voor welke onderhoudswerkzaamheden én welke klussen voor u worden opgelost als u een ServiceAbonnement afsluit. 
Met het ServiceAbonnement besteedt u een deel van het onderhoud waar u zelf verantwoordelijk voor bent aan Wooncompagnie uit. Bent u abonnee? Dan meldt u de reparatie bij ons en wij lossen het probleem snel en vakkundig voor u op.
Voor het ServiceAbonnement betaalt u maandelijks € 5,00 (prijspeil 2018), samen met uw huur. U sluit het abonnement af voor minimaal een jaar, met een opzegtermijn van een maand. Gaat u verhuizen? Dan vervalt het abonnement automatisch.
 
Uiteraard zijn aan het ServiceAbonnement voorwaarden verbonden. Zo vallen reparaties die het gevolg zijn van vernieling of onjuist gebruik niet onder het abonnement. Ook voor zelf aangebrachte voorzieningen gelden andere regels. Wilt u meer weten over de voorwaarden en regels? Klik hier.
U wilt zorgeloos wonen en Wooncompagnie helpt u daar graag bij. Met het ServiceAbonnement, maar ook met het Glasfonds.
Als deelnemer aan dit fonds wordt schade aan glas van uw woning gratis hersteld. Wilt u weten of u al deelneemt aan het Glasfonds? Log dan in op Mijn Wooncompagnie en kijk op uw huurovereenkomst. Voor deelname aan dit fonds betaalt u € 0,65 per maand in de maandelijkse servicekosten. 
 
Ook hier bent u als huurder verantwoordelijk voor het onderhoud in uw woning. Ook u kunt een ServiceAbonnement afsluiten.
 
Indien u geen abonnee bent en u meldt een reparatieverzoek bij ons u waar uw zelf verantwoordelijk voor bent, dan kunt u deze klus zelf (laten) uitvoeren. U kunt er ook voor kiezen om lid te worden. Wooncompagnie komt dan bij u langs en voert de klus uit. 

Informatie over het ServiceAbonnement vindt u op www.mijnwooncompagnie.nl, aanvraag ServiceAbonnement.

Als u lid wordt is de minimale duur één jaar. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en er geldt een opzegtermijn van één maand. Indien u de huur opzegt eindigt het ServiceAbonnement uiteraard ook. U vindt de algemene voorwaarden achterin in het boekje OnderhoudsABC.
 
Onze woningen zijn voorzien van standaard kranen. Soms wenst de huurder meer luxe. In dat geval kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden:
 • Venlo Nimbus eenhendel, typenummer: F2832AA, meerprijs huurder € 130,00.
 • Douche thermostaat kraan art TU: 4027033 = 150mm, typenummer: A4503AA of TU: 402705= 120mm typenummer A45502AA, meerprijs huurder € 160,00.
De meerprijs is puur gebaseerd op de extra prijs welke Wooncompagnie voor deze kranen moet betalen. 

Let op
Wij geven 2 jaar garantie op een kraan (standaard of thermostaat) geplaatst door Wooncompagnie. Als de kraan binnen 2 jaar stuk gaat en niet meer hersteld kan worden, dan wordt deze vervangen op kosten van Wooncompagnie. Moeten er na 2 jaar reparaties worden uitgevoerd aan de kraan dan doet Wooncompagnie dit. Is de kraan niet meer te repareren dan wordt de kraan vervangen voor een standaardkraan. Deze laatste wordt door Wooncompagnie geplaatst. Mocht u opnieuw een thermostaat kraan willen dan dient u deze opnieuw via onze akkoordverklaring aan te vragen. U betaalt dan opnieuw bovenvermelde kosten en zijn eerder genoemde garantievoorwaarden van toepassing.
 
Ja, ook als er bij uw in het complex een buurtbeheerder in het complex aanwezig is kunt u een ServiceAbonnement afsluiten. De werkzaamheden die de buurtbeheerder uitvoert zijn namelijk wezenlijk anders dan de werkzaamheden die vallen onder het ServiceAbonnement.
 
Het bedrag wat u als huurder betaalt voor de buurtbeheerder bestaat onder andere uit onderstaande werkzaamheden:
 • Het houden van toezicht op de juiste naleving van gedragsregels en voorschriften door huurders en derden en indien nodig ondernemen van acties;
 • Het op gezette tijden aanwezig zijn in de woongebouwen en functioneren als het aanspreekpunt voor de huurders;
 • Het zorgen voor de aanwezigheid van gladheidbestrijdingsmiddelen in de woongebouwen ( niet de gladheidbestrijding zelf );
 • Het houden van toezicht op de veiligheid van de tot de woonruimten behorende gehuurde delen en gemeenschappelijke gedeelten;
 • Het verhelpen van eenvoudige storingen en het verrichten van kleine reparaties in en om de woongebouwen;
 • Het verhelpen van eenvoudige storingen en het verrichten van kleine reparaties in de woningen, voor zover dit onder de verantwoording van de verhuurder valt;
 • Het houden van toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden en het tuinonderhoud dat middels een contract is opgedragen door Wooncompagnie;
 • Het controleren van de openbare verlichting en het vervangen van kapotte lampen in en om de woongebouwen;
 • Het houden van toezicht op de werking en het tijdig uitvoeren van onderhoud aan de technische installaties in de algemene ruimten van het woongebouw;
 • Het incidenteel toezicht houden op de uitvoering van onderhoudsprojecten;
 • Het transporteren van huisvuil binnen en om het complex ( indien van toepassing );
 • Etc.
Voor het volledige overzicht van de werkzaamheden van de buurtbeheerder klik hier
 

Alleen voor noodgevallen kunt u buiten kantooruren bellen naar 0900 20 22 373. Er wordt met u een afspraak gemaakt over het tijdstip van uitvoering, door wie en op wiens kosten de reparatie wordt uitgevoerd. Onder noodgevallen worden alleen klachten verstaan die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag, zoals:

 •  lekkage aan gas- en waterleiding;
 •  storing aan het elektrische net;
 •  daklekkage;
 •  bevroren waterleiding;
 •  brand.
Maakt uw woning deel uit van een Vereniging van Eigenaren en u huurt bij Wooncompagnie, dan zijn wij uw contactpersoon. Reparatieverzoeken buiten de woning worden afgehandeld door de beheerder van de Vereniging van Eigenaren. Reparatieverzoeken in de woning worden door Wooncompagnie uitgevoerd. 
Voor een volledig overzicht van kleine reparaties die voor rekening zijn van u klik hier.

Betreft het een spoedreparatie? Voor het melden van een spoedreparatie belt u altijd naar 0900 20 22 373. Heeft uw reparatieverzoek geen spoed, ga dan naar Mijn Wooncompagnie.

Indien de schade door onzorgvuldig gebruik of door uw nalatigheid is ontstaan, wordt de reparatie op uw kosten uitgevoerd.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat, als u zelf een bedrijf inschakelt om een reparatie bij u te verrichten, u ook zelf de rekening moet betalen. Kosten van een reparatie die wij uitvoeren om een klacht op te lossen die is ontstaan door nalatigheid, schuld of onoordeelkundig gebruik, zullen wij bij u in rekening brengen.
Als uw reparatieverzoek is ingepland werken wij met dagdelen. Dit betekent dat wij in de ochtend of in de middag een afspraak met u maken om de reparatie uit te voeren. 
Wettelijk is bepaald wie voor welk deel van het onderhoud aan uw woning verantwoordelijk is. Kort gezegd is Wooncompagnie als verhuurder verantwoordelijk voor het groot onderhoud, zoals schilderwerk buitenom, onderhoud van de centrale verwarming en reparaties aan het dak. Ook vervanging van woningonderdelen als gevolg van veroudering en slijtage komt voor rekening van Wooncompagnie. Daarnaast voert Wooncompagnie kosteloos een aantal extra werkzaamheden uit. 
Sommige onderhoudswerkzaamheden vallen onder de servicekosten. In dat geval wordt het onderhoud door Wooncompagnie uitgevoerd en via de servicekosten met u afgerekend. Hieronder een overzicht van onderhoudswerkzaamheden die vallen binnen de servicekosten:
 • Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilcontainerruimte;
 • Het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten (in sommige gevallen wordt dit niet door ons uitgevoerd en doorberekend);
 • Het glazenwassen van sommige complexen;
 • Het onderhoud aan gemeenschappelijke groenvoorzieningen voor zover deze een voor het complex besloten karakter hebben.
 
Ontstaat er door uw schuld, nalatigheid of ondeskundig gebruik schade in of aan de woning? Dan bent u daarvoor verantwoordelijk. Dit is vastgelegd in de wet en in onze algemene huurvoorwaarden. De schade aan de woning die ontstaat door onvoorziene omstandigheden, zoals storm of brand, is voor rekening van Wooncompagnie. Dat geldt niet voor de schade die in zo’n geval (door bijvoorbeeld water of rook) aan de inboedel ontstaat. Daarvoor moet u zelf een inboedelverzekering afsluiten. 

Let op:

Heeft u veel geïnvesteerd in uw woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van een eigen nieuwe keuken? Neem dan de waarde van uw investering mee in uw inboedelverzekering. Wooncompagnie vergoedt in geval van schade namelijk alleen de kosten van de oorspronkelijke woningonderdelen.
 
Cv-installaties moeten worden gebruikt volgens de in uw woning aanwezige bedieningsvoorschriften. Bij woningen die voorzien zijn van een individuele cv ketel heeft Wooncompagnie vrijwel alleen zogenoemde gesloten cv-ketels (Hierbij wordt de verbrandingslucht niet vanuit de woning maar van buitenaf aangezogen). Deze ketels worden éénmaal per drie jaar schoongemaakt en gecontroleerd. De servicebedrijven verrichten deze werkzaamheden en zorgen voor het opheffen van storingen. Deze onderhoudskosten zijn voor rekening van Wooncompagnie. Elektrische boilers zijn onderhoudsvrij.

Let op:
Bij het verhelpen van zogeheten ‘onnodige storingen’ worden de kosten volledig bij u in rekening gebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld het ontbreken van de toevoer van gas, water en/of elektriciteit.
Woningcorporaties dragen zorg voor de veiligheid van hun woningen, ook wanneer huurders zelf eigenaar zijn van hun verwarmingstoestel. Wooncompagnie voert daarom een actief beleid om open toestellen die in eigendom zijn van huurders te vervangen voor een toestel van Wooncompagnie. Open toestellen zijn bijvoorbeeld een geiser, gaskachel, moederhaard of open cv-ketel. Dit apparaat kan een gevaar opleveren voor uw gezondheid, omdat deze eenvoudig koolmonoxide uit kan stoten. Wij willen uw open verbrandingstoestel daarom graag vervangen voor een veiliger alternatief. Voor het vervangen van het toestel hebben wij toestemming van de huurder nodig. Dit komt omdat wij een huurverhoging vragen voor het nieuwe toestel. Heeft u hier vragen over neemt u dan contact op met de afdeling Beheer en Onderhoud van Wooncompagnie.
Als de geiser van Wooncompagnie is dan is het onderhoud ook voor Wooncompagnie. U meldt uw reparatieverzoek gemakkelijk en snel via Mijn Wooncompagnie.