Wat betekent het Regeerakkoord voor u?

Kabinet Rutte III is van start gegaan met een nieuw regeerakkoord. Wat betekenen de plannen voor u en wat vindt Wooncompagnie ervan? U leest het hieronder.

Krijg ik nog de huurtoeslag in 2018?
Het nieuwe kabinet schrapt de harde inkomensgrens voor de huurtoeslag. Dat voorkomt dat u ineens uw huurtoeslag verliest, als u één euro te veel gaat verdienen. Voor de rest gelden voor de huurtoeslag nog steeds dezelfde regels en voorwaarden. Wel wil het kabinet vereenvoudigingen in de huurtoeslag doorvoeren.

Ontvang ik straks minder huurtoeslag in 2018?
Het kabinet heeft een bezuiniging aangekondigd: huurders krijgen minder huurtoeslag omdat de basishuur (het bedrag aan huur waarover u geen huurtoeslag kunt ontvangen) sneller gaat stijgen. De gevolgen van deze maatregel verschillen per persoon.

Verandert de taak van Wooncompagnie?
Nee. De kerntaak van woningcorporaties blijft het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.

Wat zijn de voordelen als het gaat om betaalbaarheid?
De verhuurderheffing die wij aan de overheid moeten betalen gaat niet verder omhoog. Corporaties die investeren in verduurzaming, krijgen zelfs een korting op de heffing. Dit komt de betaalbaarheid ten goede.

Komen er meer (huur)woningen?
Dat is wel de bedoeling. Het kabinet wil in overleg met provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere partijen afspraken maken over een grotere woningbouwproductie.

Wat zijn de gevolgen op het gebied van duurzaamheid?
Op korte termijn komt er geld beschikbaar voor isolatie. Op de lange termijn komt er geld voor onder meer warmtepompen en zonneboilers. Verder worden aan het einde van de kabinetsperiode nieuwe woningen niet meer op gas verwarmd. Stapsgewijs wordt ook de bestaande woningvoorraad gasvrij gemaakt.

Wat merkt de huurder daarvan?
Om de huren betaalbaar te houden, voeren we deze energiebesparende maatregelen grotendeel kosteloos uit. Hiermee komt de besparing op de energierekening volledig ten goede aan de huurder.
 

Wat vindt Wooncompagnie van de plannen?
Wooncompagnie is blij dat de verhuurderheffing niet nog hoger wordt en vindt het afbouwen van de maximale inkomensgrens van de huurtoeslag een goede zaak. We betreuren het echter dat tegenover deze kleine verbetering een bezuiniging op de huurtoeslag staat, die in euro’s dubbel zo groot is.

Wat wil Wooncompagnie?
Wij gaan voor verlaging van de verhuurderheffing én van de huurprijzen. Daarnaast willen we dat de middeninkomens worden toegelaten in de sociale huursector, in plaats van ze te veroordelen tot veel te dure vrije sectorhuur.  Verder pleiten we ervoor meer nieuwbouw te realiseren door concrete maatregelen te nemen in plaats van ‘aanjaagafspraken’ te maken.