Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Misschien heeft u er al iets over gehoord: vanaf 1 januari 2016 moeten woningcorporaties sociale huurwoningen ‘passend toewijzen’. Waarom is dat verplicht en wat betekent dit voor u als woningzoekende? Hieronder treft u een lijst met veelgestelde vragen én een handige huur-inkomentabel aan. Zo vindt u snel de informatie waarnaar u op zoekt bent.

Veelgestelde vragen

Het principe van passend toewijzen is eenvoudig. Heeft u recht op huurtoeslag? Dan mogen wij u alleen een woning toewijzen met een subsidiabele huurprijs onder de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag.
 
Woningcorporaties moeten bij het toewijzen van woningen voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. Om passend te kunnen toewijzen gebruiken wij een huur-inkomentabel (klik hier). Met het verplicht passend toewijzen wil de regering ervoor zorgen dat mensen in een huurwoning terecht komen met een huurprijs die pas bij hun inkomen.
Het type huishouden en het (gezamenlijke) huishoudinkomen bepalen welke woning (met bijbehorende huurprijs) wij u mogen aanbieden. U vindt de huur-inkomenstabel hier.
 
Bij een eventuele toewijzing van een woning worden uw gegevens getoetst volgens de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst en de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waarin u woont.

Let op! Het is belangrijk dat uw persoonlijke en financiële gegevens juist in het woonruimteverdeelsysteem staan.
 
Nee, voor de bepaling van uw gezamenlijk verzamelinkomen telt het inkomen van thuiswonende kinderen niet mee. Thuiswonende kinderen tellen wél mee bij de bepaling van de huishoudgrootte.
 
Heeft u een gezamenlijk inkomen boven de huurtoeslaggrens en dus geen recht op huurtoeslag, maar ligt het (gezamenlijk) verzamelinkomen onder de € 41.056 (prijspeil 2018)? Dan komt u in aanmerking voor alle sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68.
 
Als binnen een huishouden minimaal één persoon op 1 januari 2018 de AOW-leeftijd heeft bereikt, gelden andere inkomensgrenzen:
- Vormt u een tweepersoonshuishouden met een gezamenlijk verzamelinkomen tot € 30.400? Dan mag u een woning huren met een kale huurprijs tot € 597,30.

- Vormt u een drie- of meerpersoonshuishouden met een gezamenlijk verzamelinkomen tot € 30.400? Dan mag u een woning huren met een kale huurprijs tot € 640,14.
 
Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning? Dan mag het (gezamenlijk) verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 41.056 (prijspeil 2018). Wij zijn verplicht uw inkomen om te rekenen naar het huidige jaar door middel van een door de Rijksoverheid vastgesteld percentage. Wij wijzen alleen toe aan de hand van gegevens van de belastingdienst over het jaar 2017. Er kan geen uitzondering gemaakt worden.
Bespreek dit met een van onze Verhuisadviseurs. Zij kijken naar uw persoonlijke huidige situatie en kijken naar de eventuele mogelijkheden.
Meer informatie over passend toewijzen en huurtoeslag vindt u op www.rijksoverheid.nl en www.toeslagen.nl. Gebruik de zoektermen ‘Woningwet’ en ‘Passend toewijzen’.